logo
-A A A+

Dzisiaj : 28 Cze 2022

Imieniny : Leona, Ireneusza

Najbliższe wydarzenia

XXXIX sesja Rady Gminy Czernichów
W dniu 29 czerwca 2022 r. o godz. 16:00 w sali narad Urzędu Gminy w Czernichowie odbędzie się XXXIX sesja Rady Gminy Czernichów.

22 Cze -  09:20 | Aktualności | UG Czernichów | 45


Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Sprawozdawczość z działalności Wójta
 4. Debata nad raportem o stanie Gminy Czernichów za 2021 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Czernichów
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Czernichów za 2021 rok oraz udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Czernichów za 2021 rok
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości w Międzybrodziu Żywieckim przy ulicy Energetyków 5
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czernichów
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Czernichów na rok szkolny 2022/2023
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernichów na lata 2022-2029
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022
 12. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Gminy
 13. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Gminy
 14. Wolne wnioski i zakończenie obrad

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Patryk Smoła