logo
-A A A+

Dzisiaj : 20 Sty 2022

Imieniny : Fabiana, Sebastiana

Stowarzyszenie do Współpracy Międzynarodowej Soła

01 Maj -  15:40 | Zespoły i Stowarzyszenia | UG Czernichów | 146


Celem Stowarzyszenia Soła jest podjęcie szeroko rozumianej współpracy z mieszkańcami innych gmin w kraju i za granicą.

www.sola.org.pl

Obszar współpracy w dziedzinie:
- kultury,
- sportu i rekreacji,
- turystyki i wypoczynku,
- promowania rodzimego folkloru i tradycji,
- upowszechniania wiedzy o Gminie Czernichów i regionie żywieckim,
- ekologii i ochrony środowiska w tym: wykorzystanie odnawialnych źródeł energii,
- oświaty i nauki,
- wymiany doświadczeń w zakresie drobnej wytwórczości w celu podniesienia poziomu rozwoju gospodarczego Gminy Czernichów.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
- popularyzacje wiedzy o gminie i regionie,
- nawiązywanie kontaktów z mieszkańcami innych gmin,
- organizowanie imprez z udziałem mieszkańców innych regionów,
- wymianę grup dziecięcych i młodzieżowych,
- kontakty osobiste rodzin zamieszkujących różne regiony, w tym także wspólne spotkania i odwiedziny w rodzinach,
- wymianę zespołów sportowych i artystycznych działających na terenie współpracujących gmin, organizowanie kursów, wystaw, odczytów, sympozjów, dyskusji, seminariów, pokazów w dziedzinie: kultury, oświaty, sportu, turystyki i rekreacji oraz rozwoju gospodarczego,
- występowanie z wnioskami i postulatami do organów władzy samorządowej, rządowej, pozarządowej w celu pomocy w realizacji zadań statutowych.

Stowarzyszenie prowadzi ożywioną współpracę z Niemiecka Gminą Neunkirchen- Seelscheid z Austriacką Gminą Opponitz i z Anglielską Bicester.