27 lutego 2020,imieniny Gabriela, Anastazji

Imprezy i wydarzenia | Archiwum wpisów...

W remizie OSP Czernichów-Tresna odbyło się walne zebranie sprawozdawcze za rok 2019

Dnia 23 lutego 2020 r. w remizie OSP Czernichów - Tresna odbyło się walne zebranie sprawozdawcze za rok 2019. Strażacy ochotnicy z Czernichowa i Tresnej w roku poprzednim uczestniczyli 37 razy w akcjach ratowniczych, z czego 8 razy w gaszeniu pożarów, 29 razy w likwidacji miejscowych zagrożeń, a raz zostali zadysponowani do fałszywego alarmu. Przy Ochotniczej Straży Pożarnej Czernichów - Tresna działa również Orkiestra Dęta i Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. Podczas spotkania na ręce Prezesa Pana Jana Wisły i Naczelnika Pana Wojciecha Łatanika sołtys Czernichowa przekazał Godło Ochotniczej Straży Pożarnej Tresna upamiętniające założenie jednostki OSP Tresna w dn. 14.08.1949r.

Na ręce Prezesa jednostki OSP Czernichów - Tresna Pana Jana Wisły pragnę przekazać wszystkim Druhom Strażakom wyrazy głębokiej wdzięczności za ofiarną służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców sołectw Czernichów i Tresna oraz nieustanną gotowość do podejmowania trudu dla ratowania życia ludzkiego i mienia.

Dziękujemy za służbę,
Wójt Gminy Czernichów
Barbara Kos-Harat
Dodano: 24-02-2020

Komunikaty | Archiwum wpisów...

Zebranie wiejskie wsi Międzybrodzie Żywieckie

Sołtys i Rada Sołecka zapraszają mieszkańców na zebranie wiejskie wsi Międzybrodzie Żywieckie w dniu 13 marca 2020r.(piątek) o godz. 17.00. W przypadku braku quorum II termin zebrania wyznacza się na dzień 13 marca 2020 r. o godz. 17.30. Zebranie odbędzie się w Centrum Kultury.

Porządek zebrania :

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Przyjęcie porządku zebrania.
 3. Wybór sekretarza zebrania.
 4. Wybór komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Informacja z działalności sołtysa i Rady Sołeckiej za rok 2019.
 6. Informacja Wójta o budżecie gminy na rok 2020.
 7. Dyskusja ogólna i wolne wnioski.
 8. Podjęcie uchwał.
 9. Zakończenie zebrania.

Sołtys i Rada Sołecka
Międzybrodzia Żywieckiego
Dodano: 25-02-2020

Zebranie wiejskie wsi Czernichów

Sołtys i Rada Sołecka zapraszają mieszkańców na zebranie wiejskie wsi Czernichów w dniu 1 marca 2020 r. o godz. 10.45. W przypadku braku quorum II termin zebrania wyznacza się na dzień 1 marca 2020 r. o godz. 11.15. Zebranie odbędzie się w Remizie OSP Czernichów - Tresna

Porządek zebrania :

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Przyjęcie porządku zebrania.
 3. Wybór sekretarza zebrania.
 4. Wybór komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Informacja z działalności sołtysa i Rady Sołeckiej za rok 2019.
 6. Informacja Wójta o budżecie gminy na rok 2020.
 7. Dyskusja ogólna i wolne wnioski.
 8. Podjęcie uchwał.
 9. Zakończenie zebrania.

Sołtys i Rada Sołecka
Czernichów

Dodano: 18-02-2020

Śląskie lokalnie - trwa nabór wniosków w programie dotacyjnym finansowanym z Narodowego Instytutu Wolności

Instytut Pracy i Edukacji w Gliwicach wraz z partnerem – Instytutem Rozwoju Rynku Pracy jako operatorzy projektu Śląskie Lokalnie 2020 zapraszają do składania wniosków w programie dotacyjnym finansowanym z Narodowego Instytutu Wolności.

Celem projektu jest rozwój młodych organizacji, grup nieformalnych, grup samopomocowych z terenu województwa śląskiego, poprzez zorganizowanie konkursu mikrograntowego. Realizatorzy będą mogli starać się o mikrogranty w wysokości od 1 000 do 5 000 złotych. Nabór wniosków rozpocznie się 2 lutego 2020 roku i potrwa do 2 marca 2020 roku. nabór odbędzie się za pośrednictwem strony Witkac.pl. Więcej informacji o projekcie oraz wszystkie potrzebne do złożenia wniosku dokumenty znajdą Państwo na stronie www.fioslaskie.com.
Dodano: 14-02-2020

Urząd Gminy Czernichów informuje o porozumieniu współpracy partnerskiej pomiędzy Województwem Śląskim, Korporacja Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego oraz Beskidzkim Cechem Kominiarz

W dniu 26 września 2019 r. w Rybniku, Województwo Śląskie zawarło porozumienie o współpracy partnerskiej pomiędzy Korporacją Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego oraz Beskidzkim Cechem Kominiarzy w celu działań na rzecz poprawy jakości powietrza w województwie śląskim. W ramach zawartego porozumienia, członkowie stowarzyszeń kominiarskich w trakcie prowadzenia przeglądów kominiarskich przeprowadzą inwentaryzacje urządzeń grzewczych. W załączeniu informacja Województwa Śląskiego.
Dodano: 29-01-2020

Dofinansowanie przedsięwzięć polegających na usuwaniu azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czernichów w 2020 roku

Wójt Gminy Czernichów uprzejmie informuje, że Gmina Czernichów zamierza złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach o dofinansowanie przedsięwzięć polegających na usuwaniu azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czernichów w 2020 roku. Wysokość dofinansowania może wynosić 100% kosztów kwalifikowanych, ale zależeć to będzie od wielkości przyznanego dofinansowania. Dofinansowaniem nie będą objęte koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć. Dofinansowanie obejmować będzie koszty związane z demontowaniem pokryć dachowych lub innych elementów zawierających azbest, odbiór, transport i unieszkodliwienie tych wyrobów.

W związku z powyższym osoby planujące usuniecie azbestu ze swojej posesji w 2020 roku proszone są o złożenie w Urzędzie Gminy Czernichów w terminie do 10 marca 2020 roku stosownego wniosku (w załączeniu - kliknij dowiedz się więcej aby pobrać). Po ustaleniu listy osób ubiegających się o dofinansowanie Urząd Gminy Czernichów wystąpi do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach o przyznanie dofinansowania.
Dodano: 29-01-2020

AKCJA ZIMA 2019/2020

DROGI GMINNE
Urząd Gminy Czernichów informuje, że w sezonie zimowym 2019/2020 akcja zimowego utrzymania dróg gminnych prowadzona jest od dnia 30.10.2019 do 30.04.2020r. Telefony kontaktowe do Urzędu Gminy Czernichów w sprawie odśnieżania dróg gminnych:

 • tel. 33 860 93 29, 33 866 13 25 (w godz. 7.30 – 15.30)
 • tel. 795 548 392 (w godz. 15.30 – 7.30)


DROGI POWIATOWE
Jednocześnie przypominamy, że za drogi i chodniki powiatowe na terenie gminy Czernichów czyli:

 1. ulice Bielska oraz Żarnówki w Międzybrodziu Bialskim
 2. ulica Beskidzka w Międzybrodziu Żywieckim
 3. ulica Roztoki w Czernichowie
 4. ulica Nad Jeziorem w Tresnej

odpowiada Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu który w ramach prowadzonej Akcji Zima przyjmuje zgłoszenia pod numerami telefonów:

 • 33 862-05-72 tel. (w godz. 6.45 – 14.45)
 • 33 862-05-73 tel/fax
 • 664 433 352 (w godz. 14.45 – 6.45)


DROGA WOJEWÓDZKA
Za zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej numer 948 przebiegającej przez Tresną, Czernichów, Międzybrodzie Bialskie oraz chodnik, odpowiedzialny jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach który przyjmuje zgłoszenia pod numerami:

 • Koordynator tel. 797 603 383
 • Wykonawca tel. 500 106 270


CHODNIKI DLA PIESZYCH
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.) za odśnieżanie i odladzanie chodników odpowiada właściciel nieruchomości wzdłuż której chodnik jest położony. Jednocześnie informujemy, że chodniki będzie odśnieżać spółka komunalna Eco Team Service Sp. z o.o., ale w pierwszej kolejności te położone wzdłuż obiektów gminnych, zwłaszcza szkół.
Dodano: 27-11-2019

Program Czyste Powietrze | Archiwum wpisów...

Czyste Powietrze - bliżej mieszkańców Gminy Czernichów

Czyste powietrze, to program rządowy realizowany przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w porozumieniu z niektórymi gminami. W ramach projektu można uzyskać dofinansowanie na wymianę źródła ciepła i termomodernizację budynku, domki letniskowe nie biorą udziału w projekcie. Regulamin projektu dostępny jest na stronie: https://www.wfosigw.katowice.pl/oferta-dla-osob-fizycznych/program-czyste-powietrze.html. Od lutego dzięki porozumieniu zawartemu pomiędzy Gminą Czernichów i WFOŚiGW w Katowicach punkt konsultacyjny Programu Czyste Powietrze dla mieszkańców naszej gminy mieści się w Urzędzie Gminy Czernichów.
Dodano: 30-01-2020