10 lipca 2020,imieniny Sylwany, Witalisa, Antoniego

Imprezy i wydarzenia | Archiwum wpisów...Kolejna szkolna zielona pracownia w Gminie Czernichów

Szkoła Podstawowa nr 1 w Międzybrodziu Bialskim otrzymała dofinansowanie zadania pn. Zielona Pracownia – Śladami Przyrody w formie dotacji do kwoty 30000,00 zł. Przedmiotem konkursu było utworzenie projektu szkolnej pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych czy chemiczno-fizycznych.
Dodano: 08-07-2020

Komunikaty | Archiwum wpisów...XX sesja Rady Gminy Czernichów

W dniu 15 lipca 2020 r. o godz.15:30 w sali narad Urzędu Gminy w Czernichowie odbędzie się XX sesja Rady Gminy Czernichów. Porządek posiedzenia do pobrania na BIP https://www.czernichow.finn.pl/res/serwisy/pliki/24371569?version=1.0
Dodano: 09-07-2020

Praca w Spółdzielni socjalnej Człowiek na Górze

Spółdzielnia socjalna Człowiek na Górze z siedzibą w Międzybrodziu Bialskim zatrudni pracownika gospodarczego na stanowisku kierowcy i brygadzisty. Szczegółowe informacje pod nr tel. 728851853, lub mail: czlowieknagorze@gmail.com
Dodano: 06-07-2020

Konsultacje społeczne dotyczące uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czernichów oraz projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów i zagospodarowania tych odpad

Na stronie BIP Urzędu Gminy Czernichów opublikowano konsultacje społeczne dotyczące uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czernichów oraz projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów i zagospodarowania tych odpadów - https://www.czernichow.finn.pl/bipkod/13260036
Dodano: 03-07-2020

Apel do właścicieli i zarządców nieruchomości o usuwanie barszczu sosnowskiego

W związku z informacjami o występowaniu na terenie naszej gminy stanowisk Barszczu Sosnowskiego apelujemy do właścicieli i zarządców nieruchomości o usuwanie tej toksycznej rośliny stanowiącej zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, a w szczególności dla dzieci i osób cierpiących na alergie. Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody oraz stosownymi rozporządzeniami ministra środowiska na właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek niedopuszczenia do rozprzestrzeniania się Barszczu Sosnowskiego jako rośliny gatunkowo obcej. Stąd w przypadku wystąpienia poparzeń odpowiedzialnością może zostać obarczony właściciel lub zarządca nieruchomości, na której zaistniało przedmiotowe zdarzenie. Prosimy o nielekceważenie problemu i podjęcie stosownych działań w przypadku stwierdzenia występowania tej rośliny na swojej nieruchomości.
Dodano: 01-07-2020
Dodano: 22-06-2020

Program Czyste Powietrze | Archiwum wpisów...Ogłoszenie o zmianie programu priorytetowego Czyste Powietrze

Nowa odsłona programu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza, że od dnia 15.05.2020 r. nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony w oparciu o:

  • zmienioną wersję programu priorytetowego „Czyste Powietrze” (dalej: Program),
  • nowy wzór formularza wniosku o dofinansowanie,
  • nowy regulamin naboru wniosków.

Wnioski o dofinansowanie złożone przed dniem 15.05.2020 r., będą rozpatrywane i realizowane na warunkach dotychczasowego Programu, a także z zastosowaniem wzorów formularzy w brzmieniu obowiązującym na dzień złożenia wniosku. Jeżeli Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie przed dniem 15.05.2020 r., ale nie zawarł umowy o dofinansowanie może wycofać wniosek i złożyć go ponownie na zmienionych warunkach Programu, z zastrzeżeniem spełnienia wymogów dotyczących terminu rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia wskazanych w zmienionej wersji Programu.
Dodano: 25-05-2020