11 maja 2021,imieniny Igi, Miry, Wladyslawy

Budowa placu zabaw i klasy pod chmurką w Międzybrodziu Żywieckim

Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie placu zabaw dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Na placu będzie wydzielona specjalna strefa edukacyjna - Klasa pod chmurką - stanowiąca około 20% powierzchni objętej projektem. Obiekt pozwoli nie tylko na aktywne spędzanie czasu przez najmłodszych mieszkańców ale także będzie pełnił funkcję edukacyjną - umożliwi prowadzenie zająć lekcyjnych na świeżym powietrzu. Nauczyciele lub opiekunowie będą opracowywać tematy zajęć, a niezbędne informacje drukowane będą na planszach odpornych na warunki atmosferyczne i umieszczane na przygotowanych tablicach. W ten sposób zajęcia zyskają atrakcyjną formę, a z opracowanych informacji skorzystają wszyscy użytkownicy placu zabaw. Z czasem jak będą opracowywane kolejne plansze powstanie swoista "biblioteka" informacji, a ich rotacja spowoduje, że plac stanie się bardziej atrakcyjny bo każdy będzie chciał sprawdzić czy na tablicach znajdują się jakieś nowe, ciekawe informacje. Pierwszy zestaw plansz realizowany w ramach projektu będzie dotyczył ochrony środowiska, a zwłaszcza segregacji odpadów i ochrony powietrza. Zarówno klasa pod chmurką jak i część zainstalowanych zabawek będzie dostępna dla dzieci niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

Kwota całkowita: 77 444,67 zł
Dofinansowanie: 49 278,00 zł tj. 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowanych.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
13-10-2017 9:36:46 - Wpis utworzył użytkownik admin