11 maja 2021,imieniny Igi, Miry, Wladyslawy

Program rozwoju i promocji produktu turystycznego Gminy Czernichów

Przedmiotem projektu jest opracowanie Programu rozwoju i promocji produktu turystycznego Gminy Czernichów, jako markowego produktu turystycznego o charakterze lokalnym, zorganizowanie imprezy turystycznej pt. Żeglowanie na góralską nutę przyczyniającej się do wzrostu liczby turystów i do promocji turystycznej regionu oraz produkcja filmu o potencjale turystycznym Gminy Czernichów.

Zakres projektu obejmował:
- badania pierwotne i wtórne, audyt turystyczny zasobów i otoczenia Gminy Czernichów, prace analityczne i koncepcyjne związane ze zdefiniowaniem wizji oraz wizerunku produktu turystycznego,
- opracowanie i produkcję filmu ilustrującego potencjał turystyczny Gminy Czernichów,
- przeprowadzenie imprezy turystycznej pt. Żeglowanie na góralską nutę.

Całkowita wartość projektu (PLN): 142 650,00
Koszty kwalifikowalne (PLN): 120 855,00
Poziom dofinansowania (%): 85,00
Kwota dofinansowania (PLN): 102 726,75

Informacja źródłowa na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajduje się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Załączniki do pobrania

11-05-2021 18:17:06 - Wpis utworzył użytkownik