11 maja 2021,imieniny Igi, Miry, Wladyslawy

Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Międzybrodziu Bialskim na potrzeby działalności Centrum Kultury wraz z niezbędnym wyposażeniem

Przedmiotem projektu była przebudowa budynku użyteczności publicznej w Międzybrodziu Bialskim i wyposażenie go na potrzeby działalności Centrum Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu. Kluczowym produktem projektu jest zmodernizowany obiekt infrastruktury kulturalnej tj. Centrum Kultury w Międzybrodziu Bialskim o powierzchni użytkowej wynoszącej 439,10 m2. Obiekt użyteczności publicznej, w którym utworzone jest Centrum Kultury nie stanowił przed przebudową infrastruktury kulturalnej, natomiast po realizacji inwestycji jest przystosowany do pełnienia tej funkcji, jak również w określonym zakresie jest on przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne (partner budynku).

Całkowita wartość projektu (PLN): 635 347,45
Koszty kwalifikowalne (PLN): 589 964,80
Poziom dofinansowania (%): 85,00
Kwota dofinansowania (PLN): 501 470,08

Informacja źródłowa na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajduje się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Załączniki do pobrania

11-05-2021 18:04:44 - Wpis utworzył użytkownik