11 maja 2021,imieniny Igi, Miry, Wladyslawy

Kampania promocyjno-medialna wspierająca rozwój turystyki w Gminie Czernichów

Projekt obejmuje zintegrowany pakiet działań, realizowanych zgodnie z wnioskami i rekomendacjami płynącymi z opracowanego w 2009 roku Programu rozwoju i promocji produktu turystycznego Gminy Czernichów na lata 2009-2013, skierowanych do wybranych grup docelowych, które będą służyć poprawie rozpoznawalności regionalnej oferty turystycznej, a szczególnie oferty turystycznej Gminy Czernichów, jak również będą prowadzić do wzrostu konkurencyjności turystycznej regionu i dalszego rozwoju rynku turystycznego w Gminie Czernichów.

Całkowita wartość projektu (PLN): 317 300,00
Koszty kwalifikowalne (PLN): 317 300,00
Poziom dofinansowania (%): 85,00
Kwota dofinansowania (PLN): 269 705,00

Informacja źródłowa na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajduje się na stronie www.rpo.slaskie.pl
11-05-2021 19:40:52 - Wpis utworzył użytkownik