11 maja 2021,imieniny Igi, Miry, Wladyslawy

Przebudowa sieci dróg gminnych w Gminie Czernichów

Projekt obejmuje przebudowę istniejącej drogi gminnej w Gminie Czernichów - ul. Energetyków w Międzybrodziu Żywieckim i Międzybrodziu Bialskim, stanowiącej jednolity ciąg drogowy. Projekt obejmuje przebudowę ulicy wraz z chodnikami i wjazdami, przekładki, odwodnienie, zabezpieczenie infrastruktury technicznej, konieczne roboty branżowe, organizację ruchu. Wskaźnik długości przebudowanych dróg gminnych wyniesie 1,34 km, wskaźnik długości wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej 1,35 km, wskaźnik długości wybudowanych chodników - 1,26 km, zaś wskaźnik długości przebudowanych utwardzonych poboczy - 1,1 km.

Całkowita wartość projektu (PLN): 2 310 045,35
Koszty kwalifikowalne (PLN): 2 310 045,35
Poziom dofinansowania (%): 80,37
Kwota dofinansowania (PLN): 1 856 583,44

Informacja źródłowa na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajduje się na stronie www.rpo.slaskie.pl
11-05-2021 18:56:58 - Wpis utworzył użytkownik