11 maja 2021,imieniny Igi, Miry, Wladyslawy

Przebudowa ul. Górskiej - drogi dojazdowej na górę Żar w Międzybrodziu Żywieckim

Przedmiotem projektu jest przebudowa ul. Górskiej w Gminie Czernichów prowadzącej na Górę Żar w Międzybrodziu Żywieckim wraz z jej odwodnieniem, budową chodników i barier energochłonnych oraz rozbudową oświetlenia ulicznego i zabezpieczeniem infrastruktury technicznej. Projekt służy zwiększeniu dostępności komunikacji Gminy Czernichów dzięki poprawie funkcjonalności drogi gminnej prowadzącej do centrum turystyczno-rekreacyjnego na Górze Żar w Międzybrodziu Żywieckim i dostosowaniu istniejącego ciągu komunikacyjnego do potrzeb użytkowników szlaków komunikacyjnych.

Całkowita wartość projektu (PLN): 2 338 242.61
Koszty kwalifikowalne (PLN): 2 271 476.17
Poziom dofinansowania (%): 85,00
Kwota dofinansowania (PLN): 1 930 754.74

Informacja źródłowa na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajduje się na stronie www.rpo.slaskie.pl
02-09-2015 14:14:06 - Wpis utworzył użytkownik admin