logo
-A A A+

Dzisiaj : 20 Sty 2022

Imieniny : Fabiana, Sebastiana

Najbliższe wydarzenia

Komunikat 

Kalendarz Wydarzeń organizowanych w Gminie Czernichów już wkrótce!

Przebudowa i remont obiektu poprzemysłowego po elektrowni szczytowo-pompowej w Międzybrodziu Żywieckim

21 Kwi -  11:02 | Projekty Unijne | UG Czernichów | 115


Przebudowa i remont obiektu poprzemysłowego po elektrowni szczytowo-pompowej w Międzybrodziu Żywieckim na cele gospodarcze, kulturalne, społeczne, turystyczne i edukacyjne
Przedmiotem projektu jest doprowadzenie do ożywienia gospodarczego oraz wielofunkcyjne wykorzystanie zdegradowanej przestrzeni publicznej Gminy Czernichów, obejmującej infrastrukturę obiektu poprzemysłowego po elektrowni szczytowo-pompowej w Międzybrodziu Żywieckim - w drodze rewitalizacji i jej zagospodarowania na cele: gospodarcze, kulturalne, społeczne, turystyczne i edukacyjne, w szczególności na potrzeby działalności Centrum Kultury w Międzybrodziu Żywieckim oraz organizacji pozarządowych i stowarzyszeń działających na terenie Gminy Czernichów, jak również podmiotów prowadzących działalność gospodarczą zainteresowanych wynajmem sal widowiskowych i konferencyjnych.
Projekt realizowany jest przez Gminę Czernichów z siedzibą w Tresnej.

Przedmiotowy projekt polega na:
1. Wykonaniu kompleksowej dokumentacji: projektów wykonawczych i kosztorysów inwestorskich oraz wszystkich uzgodnień.
2. Przebudowie i remont obiektu poprzemysłowego po elektrowni szczytowo-pompowej
w Międzybrodziu Żywieckim na cele gospodarcze, kulturalne, społeczne, turystyczne i edukacyjne.
3. Zakupie trwałego wyposażenia.
4. Promocji projektu.
5. Nadzór inwestorski i autorski.

Projekt realizowany dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, w ramach działania 6.2. Rewitalizacji obszarów zdegradowanych.

Całkowita wartość projektu: 9 460 849.38 PLN
Wydatki kwalifikowane: 6 288 300.52 PLN
Dofinansowanie : 5 345 055.44 PLN
Wkład własny: 4 115 793.94 PLN
Poziom dofinansowania: 85%

Fotorelacja z przebiegu przebudowy i remontu obiektu dostępna jest w galerii zdjęć - kliknij tutaj

Informacja źródłowa na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajduje się na stronie www.rpo.slaskie.pl