logo
-A A A+

Dzisiaj : 20 Sty 2022

Imieniny : Fabiana, Sebastiana

Najbliższe wydarzenia

Komunikat 

Kalendarz Wydarzeń organizowanych w Gminie Czernichów już wkrótce!

Projekty dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych z terenu gminy

21 Sty -  12:00 | Projekty Unijne | UG Czernichów | 160


UE
fot. UE

Gmina Czernichów z dniem 1 stycznia 2021 roku rozpoczęła realizację czterech projektów skierowanych do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych z terenu gminy. Projekty są realizowane w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernichowie, Szkole Podstawowej nr 1 im. Św. Jana Kantego w Międzybrodziu Bialskim, Szkole Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Międzybrodziu Bialskim, Szkole Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Międzybrodziu Żywieckim.

Celem projektów jest wzrost kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy uczniów i uczennic oraz podniesienie efektywności kształcenia w szkołach poprzez stworzenie w placówkach objętych wsparciem warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu z przedmiotów przyrodniczych i matematyki.

Kto może zostać Uczestnikiem Projektu?
W projekcie mogą uczestniczyć uczniowie klas IV-VIII poszczególnych szkół oraz nauczyciele tych jednostek.

W ramach projektu oferujemy:

 1. Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe uczniów (zajęcia wyrównawcze z matematyki, zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego),
 2. Praca metodą eksperymentu (zajęcia metodą eksperymentu z matematyki, zajęcia metodą eksperymentu z przedmiotów przyrodniczych),
 3. Zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 4. Szkolenia dla nauczycieli.

Okres realizacji projektu: 01.01.2021 do 30.06.2022r.

 


Projekt pn. Edukacja na piątkęZespół Szkolno-Przedszkolny w Czernichowie

Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji kluczowych 64 uczniów i uczennic uczęszczających do Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkolno– Przedszkolnego w Czernichowie w okresie od 01.01.2021 do 30.06.2022r. oraz podniesienie efektywności kształcenia w szkole poprzez stworzenie w placówce objętej projektem warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu z przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz poprzez podniesienie kompetencji zawodowych 15 nauczycieli bezpośrednio pracujących z uczniami szkoły. Efektem finalnym projektu będzie nabycie kompetencji kluczowych przez co najmniej 80% uczniów i uczennic objętych projektem.

Kto może zostać Uczestnikiem Projektu?
W projekcie mogą uczestniczyć uczniowie klas IV-VIII poszczególnych szkół oraz nauczyciele tych jednostek oraz dzieci z niepełnosprawnościami.

W ramach projektu oferujemy:

 1. Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe uczniów:
  - Zajęcia wyrównawcze z matematyki,
  - Zajęcia rozwijające z język angielskiego,
  - Zajęcia rozwijające z matematyki.
 2. Praca metodą eksperymentu:
  - zajęcia metodą eksperymentu z matematyki,
  - zajęcia metodą eksperymentu z przedmiotów przyrodniczych.
 3. Zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
  - zajęcia logopedyczne
  - zajęcia rozwijające umiejętności społeczno–emocjonalne.
 4. Szkolenia dla nauczycieli.

Okres realizacji projektu: 01.01.2021 do 30.06.2022r.

Wartość dofinansowania projektu z UE: 251 893,25 PLN.
Całkowita wartość projektu: 296 345,00 PLN.
Wkład własny: 29 634,50 PLN.

 


Projekt pn. Innowacyjna edukacjaSzkoła Podstawowa nr 1 im. św. Jana Kantego w Międzybrodziu Bialskim

Cel główny projektu jest wzrost kompetencji kluczowych 60 uczniów i uczennic uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 1 im. św. Jana Kantego w Międzybrodziu Bialskim w okresie od 01.01.2021 do 30.06.2022 r. oraz podniesienie efektywności kształcenia w szkole poprzez stworzenie w placówce objętej projektem warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu z przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz poprzez podniesienie kompetencji zawodowych 22 nauczycieli bezpośrednio pracujących z uczniami szkoły. Efektem finalnym projektu będzie nabycie kompetencji kluczowych przez co najmniej 80% uczniów i uczennic objętych projektem.

Kto może zostać Uczestnikiem Projektu?
W projekcie mogą uczestniczyć uczniowie klas IV-VIII poszczególnych szkół oraz nauczyciele tych jednostek oraz dzieci z niepełnosprawnościami.

W ramach projektu oferujemy:

 1. PLANOWANE ZAJĘCIA/TYP I – ROZWIJANIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH – ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE:
  - zajęcia wyrównawcze z matematyki
  - zajęcia wyrównawcze z fizyki
  - zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego
 2. ZAJĘCIA DODATKOWE:
  - zajęcia dodatkowe z informatyki/2 grupy x 5 osób
 3. PLANOWANE ZAJĘCIA/TYP II – ZAJĘCIA METODĄ EKSPERYMENTU
  - zajęcia prowadzone metodą eksperymentu – matematyka
  - zajęcia prowadzone metodą eksperymentu – biologia
  - zajęcia prowadzone metodą eksperymentu – chemia
  - zajęcia prowadzone metodą eksperymentu – geografia
  - zajęcia prowadzone metodą eksperymentu – przyroda
 4. PLANOWANE ZAJĘCIA/TYP III – ZAJĘCIA SPE
  - praca z uczniem z SPE – socjoterapia
  - praca z uczniem z SPE – terapia pedagogiczna
 5. SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI
  - praca z dzieckiem z autyzmem oraz zaburzeniami ze spektrum autyzmu - dla 22 os.
  - BYDO - edukacja mobilna - dla 22 os.
  - TIK w szkole, czyli jak podnosić efektywność nauczania - dla 22 os.
  - przeciwdziałanie i eliminowanie agresji i przemocy rówieśniczej w szkole - dla 22 os.

Okres realizacji projektu: 01.01.2021 do 30.06.2022r.
Dofinansowanie projektu z UE: 253 014,08 PLN
Wydatki ogółem: 297 663,63 PLN
Wkład własny: 29 766,36 PLN

 


Projekt pn. Rozwój edukacji w Międzybrodziu BialskimSzkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Międzybrodziu Bialskim

Celem główny projektu pn. „Rozwój edukacji w Międzybrodziu Bialskim” będzie wzrost kompetencji kluczowych 26 uczniów i uczennic uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Międzybrodziu Bialskim w okresie od 01.01.2021 do 30.06.2022 r. oraz podniesienie efektywności kształcenia w szkole poprzez stworzenie w placówce objętej projektem warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu z przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz poprzez podniesienie kompetencji zawodowych 2 nauczycieli bezpośrednio pracujących z uczniami szkoły. Efektem finalnym projektu będzie nabycie kompetencji kluczowych przez co najmniej 80% uczniów i uczennic objętych projektem.

Kto może zostać Uczestnikiem Projektu?
W projekcie mogą uczestniczyć uczniowie klas IV-VIII poszczególnych szkół oraz nauczyciele tych jednostek oraz dzieci z niepełnosprawnościami.

W ramach projektu oferujemy:

 1. Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe uczniów:
  - zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego.
 2. Praca metodą eksperymentu:
  - zajęcia metodą eksperymentu z matematyki,
  - zajęcia metodą eksperymentu z przedmiotów przyrodniczych.
 3. Zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 4. Szkolenia dla nauczycieli.

Okres realizacji projektu: 01.01.2021 do 30.06.2022r.

Wartość dofinansowania projektu z UE: 114 552,37 PLN
Całkowita wartość projektu: 134 767,50 PLN
Wkład własny: 13 476,75 PLN

 


Projekt pn. Rozwój edukacji w Międzybrodziu ŻywieckimSzkoła Podstawowa im św. Królowej Jadwigi w Międzybrodziu Żywieckim

Celem główny projektu pn. „Rozwój edukacji w Międzybrodziu Żywieckim” będzie wzrost kompetencji kluczowych 62 uczniów i uczennic uczęszczających do Szkoły Podstawowej im św. Królowej Jadwigi w Międzybrodziu Żywieckim w okresie od 01.01.2021 do 30.06.2022r. oraz podniesienie efektywności kształcenia w szkole poprzez stworzenie w placówce objętej projektem warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu z przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz poprzez podniesienie kompetencji zawodowych 2 nauczycieli bezpośrednio pracujących z uczniami szkoły. Efektem finalnym projektu będzie nabycie kompetencji kluczowych przez co najmniej 80% uczniów i uczennic objętych projektem.

Kto może zostać Uczestnikiem Projektu?
W projekcie mogą uczestniczyć uczniowie klas IV-VIII poszczególnych szkół oraz nauczyciele tych jednostek oraz dzieci z niepełnosprawnościami.

W ramach projektu oferujemy:

 1. ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW:
  - Rozwijanie kompetencji kluczowych - zajęcia dodatkowe z języka angielskiego
  - Rozwijanie kompetencji kluczowych - zajęcia rozwijające z przedsiębiorczości
  - Zajęcia dodatkowe z informatyki
  - Zajęcia prowadzone metodą eksperymentu - matematyka
  - Zajęcia prowadzone metodą eksperymentu - chemia
  - Zajęcia prowadzone metodą eksperymentu - biologia
  - Zajęcia prowadzone metodą eksperymentu - fizyka
  - Zajęcia prowadzone metodą eksperymentu
  - Praca z uczniem z SPE – socjoterapia
  - Praca z uczniem z SPE – terapia pedagogiczna
 2. SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI

Okres realizacji projektu: 01.01.2021 do 30.06.2022r.

Wartość dofinansowania projektu z UE: 268 726,43 PLN
Całkowita wartość projektu: 316 148,75 PLN
Wkład własny: 31 614,88 PLN.