logo
-A A A+

Dzisiaj : 20 Sty 2022

Imieniny : Fabiana, Sebastiana

Najbliższe wydarzenia

Komunikat 

Kalendarz Wydarzeń organizowanych w Gminie Czernichów już wkrótce!

Budowa hali sportowej w Czernichowie wraz z zagospodarowaniem terenu

21 Kwi -  11:02 | Projekty Unijne | UG Czernichów | 117


Hala w Czernichowie
fot. Hala w Czernichowie

Fundusze z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 umożliwiły Gminie Czernichów budowę kolejnego nowoczesnego obiektu – tym razem jest to hala sportowa przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernichowie. Łączny koszt inwestycji wyniósł blisko 4 mln złotych, z czego ponad 3 mln złotych stanowiła dotacja ze środków Unii Europejskiej, a 600 tysięcy złotych - wkład własny Gminy Czernichów.

W dniu 11 czerwca br., podczas obchodów 100-lecia działalności szkoły w Czernichowie, ten nowoczesny obiekt został uroczyście otwarty. To wyjątkowy, jubileuszowy prezent dla dzieci i młodzieży, a także wszystkich pozostałych mieszkańców gminy. Dotychczas brak odpowiednio przygotowanej sali ograniczał możliwości prowadzenia w szkole w Czernichowie atrakcyjnych i zgodnych z wymaganymi standardami zajęć z wychowania fizycznego i pozalekcyjnych zajęć ruchowych, jak również zajęć profilaktycznych np. gimnastyki korekcyjnej. Z tego względu dzieci i młodzież miały utrudniony dostęp do aktywnych form spędzania czasu wolnego i zdrowego stylu życia. W ramach projektu „Budowa hali sportowej w Czernichowie wraz z zagospodarowaniem terenu” powstała hala z pełno wymiarowym boiskiem do gier zespołowych (do koszykówki i siatkówki) wraz z dodatkowymi pomieszczeniami zaplecza technicznego. Zakupiono również wyposażenie sportowe do zajęć z wychowania fizycznego dla dzieci i młodzieży. Halę łączy z budynkiem szkoły przewiązka, a wokół nowego obiektu powstały trawniki.

Całkowita wartość projektu: 4 079 807.27 PLN
Wydatki kwalifikowane: 3 776 674.58 PLN
Dofinansowanie : 3 210 173.39 PLN
Wkład własny: 869 633.88 PLN
Poziom dofinansowania: 85%

Projekt został zrealizowany w okresie od 18 listopada 2009 roku do 30 czerwca 2011 roku. Szacuje się, że w roku 2012 liczba użytkowników nowej hali sportowej wyniesie 1.326 osób.

Informacja źródłowa na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajduje się na stronie www.rpo.slaskie.pl