30 października 2020,imieniny Zenobii, Przemyslawa, Edmunda

W dniu 20.05.2014 roku na terenie Gminy Czernichów odbyła się wizja lokalna Komisji do spraw ustalania szkód i szacowania strat powstałych wskutek klęski żywiołowej – powodzi w maju 2014 roku

Po zebraniu informacji o stratach spowodowanych przez klęskę żywiołową ze wszystkich jednostek samorządu terytorialnego właściwy terytorialnie wojewoda przekazuje do ministra właściwego do spraw administracji wykaz jednostek samorządu terytorialnego dotkniętych klęską żywiołową, podając wysokość strat powstałych w wyniku działania żywiołu oraz wielkość planowanych dochodów własnych jednostki na rok bezpośrednio poprzedzający rok wystąpienia klęski żywiołowej.

W skład komisji wchodzą:
- Mirosław Wilga- Przewodniczący komisji- Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego
- Tomasz Kotajny - Zastępca Przewodniczącego komisji, Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg
- Andrzej Blarowski- Sekretarz komisji- przedstawiciel Powiatowego Zarządu Dróg
- Damian Kępka - Członek komisji- przedstawiciel Wydziału Budownictwa
- Anna Syposz - Członek komisji- przedstawiciel Wydziału Geodezji
- Zbigniew Gąsiorek – Członek Komisji, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
- Jan Jafernik- Członek komisji-przedstawiciel Rady Powiatu- Komisja Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli.

W wizji lokalnej uczestniczyli - Wójt Gminy Adam Kos oraz Wicestarosta Żywiecki Andrzej Kalata.
21-05-2014 10:05:57 - Wpis utworzył użytkownik admin