27 października 2020,imieniny Iwony, Sabiny

Konferencja Beskidzkiego Instytutu Nauk o Człowieku z cyklu Beskidzkie dziedzictwo, odbyła się 27 listopada 2013 roku w Urzędzie Gminy Czernichów

Pełny tytuł sesji naukowej brzmi: „Beskidzkie Dziedzictwo. Wiara i kultura Pogranicza”. Poprzednia konferencja odbyła się w Szczyrku i zainaugurowała obchody 40-lecia nadania praw miastu. Tym razem współorganizatorami konferencji obok Beskidzkiego Instytutu byli: Gmina Czernichów oraz Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, o. Bielsko-Biała. Członkowie stowarzyszenia pragnęli tą konferencją uczcić zakończony w tym tygodniu „Rok Wiary”.
Konferencję otworzyli, witając przybyłych gości: Adam Kos - Wójt Gminy i Ks. dr Stanisław Cader, Prezes BINoC – prowadzący obrady. Tematyka spotkania dotyczyła wielu aspektów życia ludzi pogranicza.
Prof. dr hab. Tadeusz Miczka w referacie pt. „Racjonalność - wiara - tożsamość regionalna”. Zwrócił uwagę na to, że wraz z rozwojem inteligencji i techniki obniża się iloraz kreatywności współczesnego człoowieka. Rozchwianie na gruncie racjonalności i emocjonalności jest bardzo duże zatem wiara powinna nas tym bardziej interesować, bo otwiera drzwi do systemu wartości. Nie ma sprzeczności między racjonalnością i wiarą.
Ks. dr hab. Piotr Kroczek w referacie pt. „Oddziaływanie wiary realizowanej poprzez prawo kanoniczne na jedność kulturową pogranicza – wskazania dla prawodawcy”. „Wielu etnologów czy antropologów kulturowych dostrzega potrzebę badania współczesnej rzeczywistości kulturowej i społecznej na pograniczach etnicznych i regionalnych. Te pogranicza są niekiedy dodatkowo określone poprzez granice państw. Wydaje się, że warto w ten nurt poszukiwań się włączyć i na zagadnienie pogranicza spojrzeć w optyce Kościoła, wiary oraz połączonego z nią prawa kanonicznego. W ten sposób można badania te uczynić jeszcze bardziej interdyscyplinarnymi”.
Przemiany Kościoła na Żywiecczyźnie na przełomie XX/XXI omówił ks. dr Stanisław Cader, zwracając uwagę na religijność tego regionu, której jednym z wyrazów są liczne powołania kapłańskie i zakonne. Podkreślał również dążenie ludzi gór by możliwie w każdym sołectwie była świątynia, której budowa często graniczyła z cudem.
Tomasz Kowalik w referacie pt. „Dzieje schroniska na Magurce w filiokartystyce i źródłach”, opowiadał o powstałym na beskidzkim wzniesieniu schroniska i jego ciekawych dziejach na podstawie kart pocztowych i złotej księgi gości. Jako historyk wyraził żal, że dziś nie tylko nie ma kart pocztowych, ale i księgi gości, czy innych zapisów do historii dawnych obiektów sakralnych, czy obiektów użyteczności społecznej.
Dr Stanisław Ciupka przedstawił „Duchowość człowieka na pograniczu XX i XXI wieku”. Mówiąc o współczesnych czasach, w których panuje głód duchowości, podkreślił, że ważne jest otwarcie na wartości i czas ten stanowi szansę dla Kościoła.
Konferencja zakończyła się przy współnym stole, słowami wdzięczności skierowanymi przez ks. dra Stanisława Cadra do pana Adama Kosa, Wójta Gminy Czernichów oraz do zaproszonych prelegentów i uczestników.

Załączniki do pobrania

02-12-2013 10:14:43 - Wpis utworzył użytkownik admin