27 października 2020,imieniny Iwony, Sabiny

Konkurs Literacko-Historyczny dla Młodzieży z Gminy Czernichów pt.: Kto, według Ciebie, zasługuje na naszą pamięć i dlaczego?

Towarzystwo Miłośników Międzybrodzia ogłasza Konkurs Literacko-Historyczny.

I Cele konkursu:
- utrwalić w pamięci minione czasy;
- inspirowanie młodzieży do poznania dziedzictwa historycznego rodzinnej miejscowości;
- utrwalić pamięć o nieżyjących mieszkańcach naszej gminy, których wyróżniają niezwykłe działania z pożytkiem dla lokalnej społeczności.
II Zasady uczestnictwa:
- w konkursie mogą uczestniczyć uczniowie gimnazjum oraz szkół ponad gimnazjalnych, którzy wykonają indywidualnie pracę literacko-historyczną o osobie wybranej z przeszłości;
- praca nie powinna przekraczać pięć stron formatu A4.
III Kalendarium konkursu:
- pracy konkursowej należy nadać własny tytuł;
- ten sam tytuł umieścić na kopercie, w której winny znaleźć się dane autora pracy:
imię i nazwisko, wiek, szkoła, oraz nazwisko nauczyciela opiekuna
(dotyczy tylko uczniów gimnazjów);
- zaklejoną kopertę z danymi należy dołączyć do pracy;
- na pracy i na kopercie należy umieścić to samo godło, które identyfikuje autora i jego pracę;
- termin przekazania prac upływa 31 grudnia 2013 roku.
IV Nagrody:
- prace zostaną wyróżnione dyplomami, nagrodami, oraz prezentowane będą na
II Młodzieżowej Sesji Naukowej;
- wyniki konkursu ukażą się w „Biuletynie Gminy Czernichów”;
- organizatorzy planują wydanie prac w jednej publikacji.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie

W imieniu organizatorów:
Prezes Towarzystwa Miłośników Międzybrodzia: dr Wiesława Malczewska
Sekretarz Towarzystwa Miłośników Międzybrodzia: mgr Lucyna Rokita
09-10-2013 8:59:45 - Wpis utworzył użytkownik admin