1 czerwca 2020,imieniny Justyna, Anieli, Konrada

Zakres wykonywanych zadań

- prowadzenie rachunkowości budżetowej syntetycznej i analitycznej
- numerowanie dowodów księgowych i sprawdzanie pod względem rachunkowym wszystkich wypłat i dowodów dot. danego wyciągu bankowego
- sporządzanie sprawozdań w zakresie wydatków budżetowych oraz bilansów jednostki i zakładów budżetowych
- obliczanie wynagrodzeń dla inkasentów opłaty miejscowej, radnych Gminy Czernichów, Rad Sołeckich, umów o dzieło oraz odprowadzanie podatków do Urzędu Skarbowego
- prowadzenie ewidencji planu wydatków budżetowych gminy
- wycena rocznej i okresowej inwentaryzacji materiałów i środków trwałych
- sporządzanie przelewów, dowodów KW i czeków bankowych
- finansowe rozliczanie otrzymanych dotacji udzielonych w ramach konkursów oraz uzgadnianie z pracownikiem merytorycznym wydatków zadań inwestycyjnych ze środków zewnętrznych.
01-06-2020 11:33:45 - Wpis utworzył użytkownik