23 stycznia 2021,imieniny Ildefonsa, Rajmunda

Zakres wykonywanych zadań

- obsługa kancelaryjno-biurowa Rady Gminy
- przygotowywanie materiałów na sesje rady gminy i posiedzenia komisji
- prowadzenie rejestru uchwał Rady Gminy oraz protokołów z obrad sesji rady gminy
- prowadzenie ewidencji interpelacji i wniosków radnych
- czuwanie nad terminowym załatwianiem wniosków komisji oraz interpelacji i wniosków radnych
- koordynacja spraw związanych ze sporządzaniem wniosków o środki pomocowe dla gminy
- gromadzenie, katalogowanie i aktualizacja informacji na temat możliwości pozyskiwania środków unijnych dla zainteresowanych podmiotów
- współpraca z wojewódzkim konserwatorem zabytków i prowadzenie gminnej ewidencji zabytków.
23-01-2021 12:17:00 - Wpis utworzył użytkownik