14 lipca 2020,imieniny Ulryka, Bonawentury, Kamila

Rusza profesjonalny system informacji kulturalnej na Żywiecczyźnie!

Chcąc zapewnić wszystkim zainteresowanym szeroki dostęp do urozmaiconej oferty kulturalnej, a przede wszystkim do wyczerpującej, aktualnej i profesjonalnej informacji o tej ofercie - samorządy gmin: Czernichów, Milówka, Radziechowy-Wieprz, Świnna i Żywiec przygotowały projekt, którego celem jest doprowadzenie do poprawy jakości i dostępności informacji kulturalnej na Żywiecczyźnie, poprzez uporządkowanie aktualnych informacji o zajęciach i wydarzeniach kulturalnych, a także przybliżenie ich mieszkańcom oraz turystom.
Projekt: Poprawa jakości i dostępności informacji kulturalnej na Żywiecczyźnie, realizowany w roku 2011 przez gminy: Czernichów, Świnna, Milówka, Radziechowy-Wieprz oraz Żywiec -jako Lidera - uzyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w ramach działania 4.2. Systemy informacji kulturalnej.


Łączna wartość projektu wynosi 762 200,00 zł., w tym dofinansowanie 647 870,00 zł. oraz łączny wkład własny wszystkich gmin 114 330,00 zł..

Dzięki realizacji projektu gminy: Czernichów, Świnna, Milówka, Radziechowy-Wieprz oraz Żywiec udostępniają mieszkańcom i turystom nowy, kompleksowy system informacyjny, zapewniający aktualne i wyczerpujące informacje o lokalnej ofercie kulturalnej.
System informacji kulturalnej obejmuje:
1.Stworzenie sieci 4 współpracujących ze sobą i wymieniających się informacjami - punktów informacji kulturalnej. Są to następujące obiekty:

Czernichów
- przy Urzędzie Gminy Czernichów z siedzibą w Tresnej, ul. Żywiecka 2
- przy Centrum Kultury w Międzybrodziu Bialskim, ul. Brodek 2 (I piętro).
Radziechowy-Wieprz
- przy Gminnym Centrum Kultury, Promocji , Turystyki Radziechowy-Wieprz, Brzuśnik 233
Żywiec
- przy Centrum Informacji Kulturalno-Turystycznej, ul. Zamkowa 2 (oficyny Starego Zamku).

2.Przygotowanie nieodpłatnych publikacji służących informacji kulturalnej:
ulotki tematyczne
Kultura blisko nas - informacja o działalności ośrodków kultury
Wspólnie kreujemy kulturę Żywiecczyzny - informacja o instytucjach i organizacjach kulturalnych
Rusza profesjonalny system informacji kulturalnej na Żywiecczyźnie - informacja o działalności punktów informacji kulturalnej.
Zapraszamy na turystyczne szlaki kultury beskidzkiej - informacja o ofercie turystyki kulturowej
Co słychać w kulturze - informacja o najpopularniejszych wydarzeniach i imprezach kulturalnych
Kultura na co dzień - informacja o stałej ofercie zajęć w ośrodkach kultury
informator kulturalny
Kalendarz imprez i wydarzeń kulturalnych 2011/2012
folder informacyjny
Żywiec w kulturze i tradycji.

3.Uruchomienie systemu e-informacji kulturalnej - www.kulturawzywcu.pl
Wszystkie punkty informacji kulturalnej wspólnie z innymi zainteresowanymi animatorami wydarzeń kulturalnych na terenie gmin objętych projektem na bieżąco aktualizują system e-informacji kulturalnej tj. portal www.kulturawzywcu.pl gdzie znajdują się m.in. następujące bloki informacji:
Kalendarium kulturalne – informacja o aktualnych wydarzeniach i imprezach kulturalnych
Nasza kultura – pełna oferta kulturalna gmin objętych projektem
Kultura na co dzień – oferta stałych zajęć kulturalnych dedykowanych mieszkańcom
Polecamy turystom – oferta lokalnych produktów turystyki kulturowej.
Zamysłem twórców portalu było stworzenie szeroko dostępnego dla mieszkańców i turystów forum informacji o aktualnych wydarzeniach i ofercie kulturalnej ze wszystkich gmin objętych projektem. Znacznie poprawi to dostępność tej oferty kulturalnej, gdyż na jednym portalu znajdzie się pełna informacja o różnych wydarzeniach i zajęciach kulturalnych organizowanych na terenie gmin: Czernichów, Milówka, Radziechowy-Wieprz, Świnna oraz Żywiec - bez konieczności analizowania informacji na poszczególnych portalach gminnych.


4.Montaż ekranów informacyjnych, przeznaczonych do prezentacji bieżących komunikatów kulturalnych.
Na terenie gmin: Czernichów, Milówka, Świnna oraz Żywiec jest możliwość śledzenia aktualnych i zbliżających się imprez i wydarzeń kulturalnych – za pośrednictwem mobilnych wizualnych nośników informacji kulturalnych, służących do prezentacji komunikatów kulturalnych (ekrany wielkoformatowe).
14-07-2020 1:44:29 - Wpis utworzył użytkownik