13 lipca 2020,imieniny Henryka, Kingi, Andrzeja

Aktion Saybusch - wysiedlenie mieszkańców Żywiecczyzny przez okupanta niemieckiego 1940–1941

Wystawę można obejrzeć codziennie od 14 listopada do 9 grudnia 2011 r. w godzinach pracy biblioteki. Serdecznie zapraszamy.


Wystawa powstała w 2010 r. Jej scenariusz przygotował dr Mirosław Sikora przy współpracy Moniki Bortlik-Dźwierzyńskiej (OBEP IPN Katowice).
Na wystawę składa się 30 paneli, które w przystępny i atrakcyjny graficznie sposób przybliżają historię jednego z najtragiczniejszych wydarzeń w historii Żywiecczyzny. Wystawa prezentuje nie tylko krok po kroku sam przebieg akcji wysiedleńczej, ale także między innymi: proces aneksji ziem Żywiecczyzny do Rzeszy Wielkoniemieckiej, założenia organizacji oraz germanizacji tych ziem według idei narodowosocjalistycznej, strukturę narodowościową i gospodarczą powiatu, sylwetki pomysłodawców oraz wykonawców akcji wysiedleńczej, a także próbę oszacowania skutków przeprowadzonej akcji oraz późniejszych losów wysiedlonych mieszkańców Żywiecczyzny. Przy tworzeniu wystawy wykorzystano unikalne dokumenty oraz fotografie pochodzące między innymi ze zbiorów: Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – IPN w Katowicach, Archiwum IPN w Warszawie, Archiwum Państwowego w Katowicach oraz jego Oddziału w Żywcu, Archiwum Akt Nowych, Muzeum Miejskiego w Żywcu – Stary Zamek, Archiwum Federalnego w Berlinie-Lichterfelde, a także Archiwum Federalnego Oddział w Ludwigsburgu.
13-07-2020 22:32:55 - Wpis utworzył użytkownik