20 marca 2019,imieniny Klaudii, Eufemii, Maurycego

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Wrzosowa w Tresnej

Koszt całkowity 240.000,00 zł
Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 98.000,00 zł.

Zadanie obejmowało remont drogi o długości około 570 m.
20-03-2019 6:02:08 - Wpis utworzył użytkownik