17 czerwca 2019,imieniny Laury, Marcjana, Alberta

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Wrzosowa w Tresnej

Koszt całkowity 240.000,00 zł
Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 98.000,00 zł.

Zadanie obejmowało remont drogi o długości około 570 m.
17-06-2019 16:44:47 - Wpis utworzył użytkownik