16 stycznia 2019,imieniny Marcelego, Włodzimierza, Waldemara

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Wrzosowa w Tresnej

Koszt całkowity 240.000,00 zł
Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 98.000,00 zł.

Zadanie obejmowało remont drogi o długości około 570 m.
16-01-2019 10:55:05 - Wpis utworzył użytkownik