1 kwietnia 2020,imieniny Teodory, Grazyny, Ireny

Zebranie wiejskie wsi Czernichów

Sołtys i Rada Sołecka zapraszają mieszkańców na zebranie wiejskie wsi Czernichów w dniu 1 marca 2020 r. o godz. 10.45. W przypadku braku quorum II termin zebrania wyznacza się na dzień 1 marca 2020 r. o godz. 11.15. Zebranie odbędzie się w Remizie OSP Czernichów - Tresna

Porządek zebrania :

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Przyjęcie porządku zebrania.
  3. Wybór sekretarza zebrania.
  4. Wybór komisji Uchwał i Wniosków.
  5. Informacja z działalności sołtysa i Rady Sołeckiej za rok 2019.
  6. Informacja Wójta o budżecie gminy na rok 2020.
  7. Dyskusja ogólna i wolne wnioski.
  8. Podjęcie uchwał.
  9. Zakończenie zebrania.

Sołtys i Rada Sołecka
Czernichów

18-02-2020 13:31:02 - Wpis utworzył użytkownik admin