10 lipca 2020,imieniny Sylwany, Witalisa, Antoniego

Odmulenie Zbiornika Wodnego Tresna oraz utrzymanie czystości i porządku terenów przyległych do koryta potoku Ponikiewka w Międzybrodziu Bialskim

W dniu 10 października w „Programie dla Śląska” ujęto zadanie pn.: Odmulenia Zbiornika Wodnego Tresna - rewitalizacja Jeziora Żywieckiego. Będzie ono realizowane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie. Jak poinformował Wiceminister Inwestycji i Rozwoju Grzegorz Puda – to jeden ze strategicznych projektów. Dzięki temu znajdzie się on wysoko na liście priorytetów rządu, co będzie miało znaczenie przy programowaniu perspektywy na lata 2021-2027. Odmulenie jeziora polegać będzie na wydobyciu i wywiezieniu skumulowanego osadu z dna zbiornika – koszt inwestycji to 181 mln zł. Nadrzędnym celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa powodziowego ludności przez zwiększenia rezerwy powodziowej Zbiornika Wodnego Tresna. Poza tym jego realizacja poprawi walory turystyczne i estetyczne Zbiornika. Kolejnym kluczowym zadaniem, które jest ważne dla naszej gminy to podpisane w tym samym dniu porozumienie pomiędzy Wójtem Gminy Czernichów Panią Barbarą Kos-Harat a Dyrektorem Zarządu Zlewni w Żywcu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Panią Marią Wisińską–Kurz – którego przedmiotem jest przyjęcie wspólnych rozwiązań w zakresie utrzymania czystości i porządku terenów przyległych do koryta potoku Ponikiewka w Międzybrodziu Bialskim oraz utrzymania w należytym stanie technicznym jego brzegów.
26-11-2019 8:15:33 - Wpis utworzył użytkownik admin