10 lipca 2020,imieniny Sylwany, Witalisa, Antoniego

Dla terenu Powiatu Żywieckiego powstanie STRATEGIA ROZWOJU ELEKTROMOBILNOŚCI

Przygotowanie „Strategii…” zostanie sfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego GEPARD II – transport niskoemisyjny Część 2 Strategia rozwoju elektromobilności.

Wprowadzenie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych wskazuje na kierunek rozwoju transportu w Polsce. „Strategia elektromobilności dla Powiatu Żywieckiego” wyznaczy główne trendy rozwoju niskoemisyjnego transportu w powiecie, pozwoli na skonstruowanie wizji powiatu żywieckiego dostosowanego do nowych regulacji prawnych ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz zapotrzebowania w rozwoju gmin powiatu żywieckiego, przedsiębiorców i mieszkańców.

W związku z tym Powiat Żywiecki w ramach „Strategii…” będzie prowadził działania w kierunku zmniejszenia emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących z transportu, zmniejszenia poziomu hałasu, rozwoju komunikacji zbiorowej wykorzystującej pojazdy elektryczne, a także promocję elektromobilności poprzez wzrost świadomości mieszkańców,
a tym samym poprawy jakości zdrowi i życia mieszkańców i turystów. Będzie to możliwe m.im. dzięki sukcesywnemu zastępowaniu pojazdów generujących ponadnormatywne emisji zanieczyszczeń pojazdami niskoemisyjnymi i zeroemisyjnymi. Szczególnie dotyczy to transportu publicznego. W Polsce zarejestrowano w 2018 roku prawie 7 tys. samochodów elektrycznych, w sierpniu 2019 roku liczba zarejestrowanych autobusów przekroczyła 200 sztuk. Powiat żywiecki także planuje zaistnieć w tych statystykach. W najbliższych latach zostanie zamontowanych na obszarze gmin powiatu ponad 2 tys. paneli fotowoltaicznych oraz prawie 800 sztuk pomp ciepła, wymienionych zostanie ponad 400 kotłów. Elektromobilność jest kolejnym celem do realizacji. W związku z tym zwracamy się do mieszkańców z prośbą o wypełnienie ankiety, która pozwoli na ocenę stanu zadowolenia mieszkańców z systemu transportowego na obszarze powiatu, a także da obraz realnych potrzeb mieszkańców i wizji przyszłości.

JEŚLI CHESZ MIEĆ REALNY WPYW NA TO, CO BĘDZIE SIĘ DZIAŁO W POWIECIE WYPEŁNIJ ANKIETĘ.
https://elektromobilnosc-powiat-zywiecki.ankietaplus.pl
25-11-2019 11:10:14 - Wpis utworzył użytkownik admin