13 lipca 2020,imieniny Henryka, Kingi, Andrzeja

Konferencja pn. Sukces Międzygminnej Współpracy - Żywiecczyzna skanalizowana w blisko 100%

4 listopada 2019 roku w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Żywcu odbyła się konferencja pn. „Sukces Międzygminnej Współpracy – Żywiecczyzna skanalizowana w blisko 100%”, podczas której podsumowano dotychczasowe efekty związane z Projektem „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” oraz przedstawiono kolejne działania przewidziane w Fazie IIA. W konferencji uczestniczyła Wójt Gminy Czernichów Barbara Kos-Harat.

„Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” jest największym tego typu Projektem w Unii Europejskiej. Dzięki pracom przeprowadzonym w jego ramach wybudowano 1.200 km sieci kanalizacyjnej i 200 km sieci wodociągowej, w wyniku czego jedenaście gmin zrzeszonych w Związku Międzygminnym ds. Ekologii w Żywcu zostało skanalizowanych w ponad 90%! Obecnie realizowana Faza IIA ma na celu wyeliminowanie tzw. „białych plam” i podłączenie do sieci kanalizacyjnej 8 tys. domów, natomiast do sieci wodociągowej 3 tys. Do 2022 roku na terenie Gmin należących do ZMGE wybudowana zostanie sieć kanalizacyjna o długości 130 km oraz 60 km sieci wodociągowej. Powstanie także nowe ujęcie wody oraz stacja uzdatniania w Jeleśni. Podczas konferencji w żywieckim Ratuszu efekty Projektu podsumował Burmistrz Żywca Antoni Szlagor, pełniący jednocześnie funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu. Korzyści, jakie przyniosła realizacja Projektu omówił dr Janusz Michałek – prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Kolejne działania, podejmowane podczas realizacji Fazy IIA przedstawił przewodniczący zarządu ZMGE – Józef Bednarz.

Projekt „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” prowadzony jest na terenie Żywiecczyzny od 15 lat. Jednym z najważniejszych efektów jest to, że Mieszkańcy Żywiecczyzny mają dostęp do wody bardzo dobrej jakości, co wpływa nie tylko na zdrowie, czyste środowisko ale również na rozwój przedsiębiorczości w regionie. Warto podkreślić, iż działania wykonane w ramach Projektu „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” wpłynęły na poprawę stanu wody w Jeziorze Żywieckim. To jednak dopiero początek prac, które poprawią stan zbiornika. Co w najbliższym czasie czeka Jezioro Żywieckie? O tym podczas konferencji „Sukces Międzygminnej Współpracy – Żywiecczyzna skanalizowana w blisko 100%” powiedział Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju – Grzegorz Puda. Poseł przybliżył zgromadzonym zakres prac, jakie zostaną przeprowadzone w ramach odmulania Jeziora Żywieckiego, wpisanego jako priorytetowe działanie w Programie dla Śląska. Wydarzenie zakończyło się miłym akcentem ze strony Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, reprezentowanym przez Marię Wisińską-Kurz, która wręczyła Burmistrzowi Żywca podziękowanie za dotychczasową współpracę.

Info: http://zmge.zywiec.pl
05-11-2019 10:13:21 - Wpis utworzył użytkownik admin