2 kwietnia 2020,imieniny Wladyslawa, Franciszka, Teodozji

Cud-miód w stulecie Powstań Śląskich

W dniu 19 października 2019r. w Czernichowie odbył się Piknik Ekologiczny ,,Cud-Miód” w Stulecie Powstań Śląskich. Organizatorami był Wójt Gminy Czernichów, Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Czernichowie oraz Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach. Patronat nad tym wydarzeniem objął Marszałek Województwa Śląskiego Pan Jakub Chełstowski.. Imprezę w Szkole Podstawowej w Czernichowie poprzedził wykład dla pszczelarzy pt. ,,Pszczoły wracają do lasów”, wygłoszony przez dr inż. Kazimierza Szablę, byłego dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach przy współudziale Pani Ewy Tarkowskiej. Następnym punktem było uroczyste otwarcie „Zielonej Pracowni”. Pracownia została utworzona dzięki pozyskanym środkom z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Uczniowie szkoły zaprezentowali również program artystyczny związany z pięknem przyrody oraz ekologią. Następnie Pani Jolanta Raczek, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czernichowie oraz wytypowani przez nią goście: Poseł na Sejm Pan Przemysław Drabek, radny Sejmiku Wojewódzkiego Pan Stanisław Baczyński, Pani Barbara Kos-Harat Wójt Gminy Czernichów oraz Pan Leszek Czarnynoga – Leśniczy Nadleśnictwa Jeleśnia na posadzenie symbolicznej, setnej lipy będącej zwieńczeniem akcji pod hasłem „100 lip na 100-lecie Powstań Śląskich”. Miejsce znalazła na skwerku zieleni przy budynku szkoły. Po części oficjalnej przyszedł czas na przejście zaproszonych gości oraz dzieci w pięknym kolorowym korowodzie na Gajówkę w Czernichowie. Przy pięknej słonecznej pogodzie, wśród jesiennych drzew na wszystkich gości czekały przygotowane atrakcje, takie jak: stoiska edukacyjne nadleśnictw Andrychów i Jeleśnia, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, stoisko edukacyjne Koła Pszczelarzy Międzybrodzie-Czernichów, stoisko Mykologiczne – grzyboznawcy Pana Justyna Kołka, stoisko PTG ,,Sokół”, stoisko z potrawami Koła Gospodyń Wiejskich Tresna - Czernichów, kolorowe stoisko szkolne, stoisko Stowarzyszenia ,,Bajeczne Beskidy”. Dzieci mogły wziąć udział w wielu konkursach związanych z tematyką ekologiczną. Oczywiście wszyscy uczestnicy pikniku mogli skosztować pysznej grochówki, ciasta i kiełbasek z grilla. Punktem wieńczącym imprezę w plenerze było posadzenie lipy nr 99 w ramach akcji „100 lip na 100-lecie Powstań Śląskich”. Drzewko zostało zasadzone tuż obok innej lipy, którą zaledwie kilka dni wcześniej złamał silny wiatr. Ponadto dla wszystkich osób, które odebrały sadzonki lipy zostały oficjalnie wręczone certyfikaty potwierdzenia uczestnictwa w akcji ,,100 lip na 100.lecie Powstań Śląskich”

Dziękuję bardzo serdecznie za organizację i przygotowanie uroczystości Pani Jolancie Ryczek – Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Czernichowie, gronu pedagogicznemu za przygotowanie akademii oraz pracownikom administracji i obsługi, dziękuję wszystkim zaproszonym gościom, a przede wszystkim: Panu Przemysławowi Drabkowi – posłowi na Sejm RP, radnemu Sejmiku Wojewódzkiego Panu Stanisławowi Baczyńskiemu, Panu Wiesławowi Sypcie- Przewodniczącemu Rady Powiatu Żywieckiego, Panu Romanowi Rokicie – Radnemu Powiatu Żywieckiego, radnym Gminy Czernichów: Panu Tadeuszowi Koniorowi, Pawłowi Klisiowi, Pawłowi Górnemu, Mateuszowi Fabii, Marcie Mitas oraz Jolancie Waluś – Florczak, Paniom Ewie Cofale i Aleksandrze Radzikowskiej reprezentantkom WFOŚiGW w Katowicach, Panu Piotrowi Orawczakowi z Członkami Koła Pszczelarzy Czernichów, Prezesowi PTG Sokół Panu Piotrowi Kos i jego młodym sokolnikom, wszystkim dyrektorom szkół i przedszkoli z terenu gminy, przedstawicielom Stowarzyszeń, Organizacjom pozarządowym oraz straży OSP Czernichów, Pani Janinie Bronowskiej – właścicielce Piekarni i Cukierni w Czernichowie. Podziękowania składam Panu Adamowi Badanowi- Leśniczemu Nadleśnictwa Andrychów, Panom Zenonowi Zoń i Krzysztofowi Bogdanowskiemu – Leśniczym Nadleśnictwa Jeleśnia za udostępnienie pięknego terenu i Gajówki oraz organizacji pikniku. W pikniku uczestniczyli goście z miasta Bicester. Odwiedzili naszą gminę z okazji 10-lecia partnerstwa zawartego pomiędzy Gminą Czernichów, a brytyjskim miastem Bicester – za przyjęcie zaproszenia, dziękuję.

Jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkim dziękuję.
Barbara Kos-Harat
Wójt Gminy Czernichów
22-10-2019 12:13:49 - Wpis utworzył użytkownik admin