1 czerwca 2020,imieniny Justyna, Anieli, Konrada

Przebudowa i remont obiektu poprzemysłowego po elektrowni szczytowo-pompowej w Międzybrodziu Żywieckim na cele gospodarcze, kulturalne, społeczne, turystyczne i edukacyjne

22-11-2012
Fotorelacja z przebiegu przebudowy i remontu obiektu. Przedmiotem projektu jest doprowadzenie do ożywienia gospodarczego oraz wielofunkcyjne wykorzystanie zdegradowanej przestrzeni publicznej Gminy Czernichów, obejmującej infrastrukturę obiektu poprzemysłowego po elektrowni szczytowo-pompowej w Międzybrodziu Żywieckim - w drodze rewitalizacji i jej zagospodarowania na cele: gospodarcze, kulturalne, społeczne, turystyczne i edukacyjne, w szczególności na potrzeby działalności Centrum Kultury w Międzybrodziu Żywieckim oraz organizacji pozarządowych i stowarzyszeń działających na terenie Gminy Czernichów, jak również podmiotów prowadzących działalność gospodarczą zainteresowanych wynajmem sal widowiskowych i konferencyjnych. Projekt realizowany jest przez Gminę Czernichów z siedzibą w Tresnej.
Fotografie : UG Czernichów