22 stycznia 2021,imieniny Anastazego, Wincentego

Komunikaty

UWAGA SMOG!!

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Departament Monitoringu Środowiska, Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach powiadamia, iż w dniach 18-19 STYCZNIA 2021 r. na terenie części województwa śląskiego, w tym na terenie powiatu żywieckiego, występuje ryzyko przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - poziom II - ALARM SMOGOWY! Przy II poziomie ostrzegania wszelkie aktywności na zewnątrz są odradzane.

Osoby wrażliwe powinny bezwzględnie unikać przebywania na wolnym powietrzu, pozostałe osoby powinny ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu do niezbędnego minimum oraz unikać przewietrzania pomieszczeń na czas trwania alarmu.
Zaleca się ograniczenia stosowania kominków, zaleca się korzystanie z komunikacji zbiorowej zamiast indywidualnej.
Codziennie aktualizowane dane dot. monitoringu powietrza dostępne są pod adresem: http://www.czernichow.com.pl/1-kat-monitoringjakocipowietrza-289.html
Dodano: 19-01-2021
Dodano: 04-01-2021

Akcja Bezpieczne ferie 2021

Akcja Bezpieczne ferie 2021 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu.
Dodano: 11-01-2021

Dlaczego warto się zaszczepić przeciwko COVID-19?

Szczepionki są najbardziej skuteczną metodą chroniącą przed zarażeniem różnymi chorobami. Ludzkość z powodzeniem korzysta z tej zdobyczy cywilizacji od kilkuset lat. Szczegóły dostępne na https://www.gov.pl/web/szczepimysie Kliknij dowiedz się więcej aby pobrać komunikat dr Tomasza Kawy dla mieszkańców Gminy Czernichów dot. szczepień na COVID-19.
Dodano: 11-01-2021

UWAGA SMOG

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Departament Monitoringu Środowiska, Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach powiadamia, iż w dniach 9-10 STYCZNIA 2021 r. na terenie części województwa śląskiego, w tym na terenie powiatu żywieckiego, występuje ryzyko przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - poziom II - ALARM SMOGOWY!
Przy II poziomie ostrzegania wszelkie aktywności na zewnątrz są odradzane.
Dodano: 08-01-2021

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Urzędu Gminy Czernichów www.czernichow.com.pl - kliknij dowiedz się więcej
Dodano: 08-01-2021

UWAGA SMOG

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Departament Monitoringu Środowiska, Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach powiadamia, iż w dniu 4 STYCZNIA 2021 r. na terenie części województwa śląskiego, w tym na terenie powiatu żywieckiego, występuje ryzyko przekroczenia poziomu informowania (101-150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - poziom II - ALARM SMOGOWY!
Przy II poziomie ostrzegania wszelkie aktywności na zewnątrz są odradzane.

Osoby wrażliwe powinny bezwzględnie unikać przebywania na wolnym powietrzu, pozostałe osoby powinny ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu do niezbędnego minimum oraz unikać przewietrzania pomieszczeń na czas trwania alarmu.
Zaleca się ograniczenia stosowania kominków, zaleca się korzystanie z komunikacji zbiorowej zamiast indywidualnej.
Codziennie aktualizowane dane dot. monitoringu powietrza dostępne są pod adresem: http://www.czernichow.com.pl/1-kat-monitoringjakocipowietrza-289.html
Dodano: 04-01-2021

Informacja MZK w Żywcu sp. z o.o.

Jak co roku Miejski Zakład Komunikacyjny w Żywcu sp. z o.o. informuje pasażerów, że w dniach 24.12.2020r. (czwartek) i 31.12.2020r. (czwartek) autobusy komunikacji miejskiej będą kursowały jak w soboty. W dniach 25.12.2020r. - Boże Narodzenie i 01.01.2021r. - Nowy Rok autobusy komunikacji miejskiej nie będą kursowały. W dniu 26.12.2020r. (sobota) autobusy będą kursowały jak w niedziele i święta od godziny 8.00. Szczegóły dostępne w załączeniu - kliknij dowiedz się więcej.
Dodano: 21-12-2020

Zmiana godzin urzędowania

W dniu 31 grudnia 2020r. (czwartek) Urząd Gminy Czernichów będzie czynny do godziny 13:00.
Dodano: 28-12-2020

XXV sesja Rady Gminy Czernichów

W dniu 29 grudnia 2020 r. o godz.10:00 w sali narad Urzędu Gminy w Czernichowie odbędzie się XXV sesja Rady Gminy Czernichów. Porządek posiedzenia dostępny na BIP https://www.czernichow.finn.pl/res/serwisy/pliki/25573965?version=1.0
Dodano: 22-12-2020

Milion złotych trafi do szkół na terenie Gminy Czernichów

Gmina Czernichów korzystając z możliwości kończącej się perspektywy unijnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pozyskała środki finansowe na łączną kwotę 1 044 924,88 złotych.

W ramach złożonych wniosków z Europejskiego Funduszu Społecznego cztery szkoły z terenu Gminy Czernichów będą realizować w okresie od 01.01.2020r. do 30.06.2022 roku następujące projekty:

 1. ,,Innowacyjna edukacja” -Szkoła Podstawowa Nr 1 w Międzybrodziu Bialskim.
 2. ,,Rozwój edukacji w Międzybrodziu Bialskim – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Międzybrodziu Bialskim.
 3. ,,Rozwój edukacji w Międzybrodziu Żywieckim’ – Szkoła Podstawowa w Międzybrodziu Żywieckim.
 4. ,,Edukacja na piątkę”- Zespół Szkolno -Przedszkolny Szkoła Podstawowa w Czernichowie.


Dzięki ww. projektom przewidziano szereg zajęć dydaktycznych, wyrównawczych i rozwijających zainteresowania uczniów . Prowadzone będzie także nauczanie oparte na metodzie eksperymentu. Bardzo dużym wsparciem dla placówek oświatowych będzie zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych oraz zakup materiałów remontowych w celu adaptacji gabinetu do terapii pedagogicznej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Międzybrodziu Bialskim. .

Życzę powodzenia w realizacji projektów, a uczniom zadowolenia z uczestnictwa w dodatkowych zajęciach.
Wójt Gminy Czernichów
Barbara Kos-Harat

Dodano: 09-12-2020

Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej

Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego przeprowadzane jest w dniach 1 - 23 grudnia 2020 r.
Dodano: 04-12-2020

UWAGA SMOG

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Departament Monitoringu Środowiska, Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach powiadamia, iż w dniu 21 grudnia 2020 r. na terenie części województwa śląskiego, w tym na terenie powiatu żywieckiego, istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10: ok. 780 000.- poziom II - ALARM SMOGOWY!

Przy II poziomie ostrzegania wszelkie aktywności na zewnątrz są odradzane.

Osoby wrażliwe powinny bezwzględnie unikać przebywania na wolnym powietrzu, pozostałe osoby powinny ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu do niezbędnego minimum oraz unikać przewietrzania pomieszczeń na czas trwania alarmu.
Zaleca się ograniczenia stosowania kominków, zaleca się korzystanie z komunikacji zbiorowej zamiast indywidualnej.
Codziennie aktualizowane dane dot. monitoringu powietrza dostępne są pod adresem: http://www.czernichow.com.pl/1-kat-monitoringjakocipowietrza-289.html
Dodano: 21-12-2020

Zakończył się Powszechny Spis Rolny

30 listopada br. zakończył się Powszechny Spis Rolny 2020 – najważniejsze badanie polskiego rolnictwa realizowane raz na 10 lat. Dziękujemy Rolnikom z Gminy Czernichów za udział w spisie.

Gminne Biuro Spisowe
Dodano: 07-12-2020

XXIV sesja Rady Gminy Czernichów

W dniu 14 grudnia 2020 r. o godz.15:30 w sali narad Urzędu Gminy w Czernichowie odbędzie się XXIV sesja Rady Gminy Czernichów. Porządek posiedzenia dostępny na BIP https://www.czernichow.finn.pl/res/serwisy/pliki/25453160?version=1.0
Dodano: 07-12-2020

UWAGA SMOG !!

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Departament Monitoringu Środowiska, Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach powiadamia, iż w dniu 2 grudnia 2020 r. na terenie części województwa śląskiego, w tym na terenie powiatu żywieckiego, występuje ryzyko przekroczenia poziomu informowania (101-150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - poziom III - ALARM SMOGOWY!
Przy III poziomie ostrzegania wszelkie aktywności na zewnątrz są odradzane.

Osoby wrażliwe powinny bezwzględnie unikać przebywania na wolnym powietrzu, pozostałe osoby powinny ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu do niezbędnego minimum oraz unikać przewietrzania pomieszczeń na czas trwania alarmu.
Zaleca się ograniczenia stosowania kominków, zaleca się korzystanie z komunikacji zbiorowej zamiast indywidualnej.
Codziennie aktualizowane dane dot. monitoringu powietrza dostępne są pod adresem: http://www.czernichow.com.pl/1-kat-monitoringjakocipowietrza-289.html
Dodano: 02-12-2020

Powszechny Spis Rolny 01.09 - 30.11.2020

Powszechny Spis Rolny 2020 odbędzie się od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu
w dniu 1 czerwca 2020 r., na terenie całego kraju. Udział w spisie jest obowiązkowy.
Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych
w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r. W państwach członkowskich ONZ pełne badanie realizowane jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne. W Polsce poprzedni Powszechny Spis Rolny odbył się w 2010 r.

Podstawowe cele Powszechnego Spisu Rolnego:
zapewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstwach domowych, koniecznej dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej i społecznej na wsi;
dostarczenie informacji niezbędnych do planowania polityki żywnościowej, trendów hodowli zwierząt gospodarskich, struktury zasiewów upraw rolnych;
analiza zmian jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni ostatnich 10 lat;
wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji na potrzeby organizacji międzynarodowych – EUROSTAT, FAO, OECD;
aktualizacja statystycznego rejestru gospodarstw rolnych i przygotowanie operatów do pogłębionych badań reprezentacyjnych z zakresu rolnictwa w kolejnych latach.
Dodano: 06-08-2020

Bezpłatne szczepienia przeciw grypie dla seniorów 75+

Ministerstwo Zdrowia przekazało informację, że zostały zakupione szczepionki przeciw grypie dla seniorów w wieku powyżej 75 lat. Zapotrzebowanie na szczepionki mamy zgłosić do 27.11.2020r. - do piątku.

Zainteresowani mieszkańcy naszej gminy mogą zgłaszać wolę zaszczepienia się na:
Adres internetowy nzoz.tesa@gmail.com
Telefonicznie do poradni :
- Międzybrodzie Bialskie - 338661805, lub 334439437
- Międzybrodzie Żywieckie - 338661284
- Czernichów - 338661331

W zgłoszeniu należy podać nazwisko i imię, PESEL, lub adres pacjenta.

Szczepienia będziemy wykonywać bezpłatnie w poradniach po otrzymaniu zamówionych szczepionek, sukcesywnie, według kolejności zgłoszenia woli zaszczepienia się. Ilość szczepionek zakupionych przez ministerstwo może być niewystarczająca.

Tomasz Kawa
Dodano: 25-11-2020

Termin składania wniosków o przyznanie pomocy na małe przetwórstwo i RHD wydłużony o miesiąc

Termin przyjmowania wniosków o przyznane pomocy na "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" został wydłużony do 24 grudnia 2020 r.

Nabór wniosków o takie wsparcie rozpoczął się 26 października i pierwotnie miał trwać do 24 listopada. Decyzją Prezes ARiMR Haliny Szymańskiej wnioski będzie można składać do 24 grudnia 2020 r. Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Można je składać osobiście, drogą elektroniczną lub rejestrowaną przesyłką pocztową. Oferta pomocy, finansowana jest z budżetu PROW 2014-2020, skierowana jest do dwóch grup beneficjentów..
Dodano: 23-11-2020

Wojewódzki trening sprawności syren alarmowych

Informujemy, iż w dniu dzisiejszym (tj. 24 listopada 2020 r.) pomiędzy godziną 9.00 a 13.00 na terenie gminy zostanie przeprowadzony wojewódzki trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności. W ramach treningu emitowany będzie „ dźwięk ciągły trwający trzy minuty „ oznaczający odwołanie alarmu.,
Powyższy sygnał będzie miał wyłącznie charakter ćwiczeniowy i po jego ogłoszeniu nie należy podejmować żadnych działań.
Dodano: 24-11-2020

Akcja Krwiodawstwa

Klub HDK PCK przy Urzędzie Gminy Czernichów zaprasza na Akcję Krwiodawstwa, która odbędzie się w dniu 15 listopada 2020r.
Dodano: 09-11-2020

Powszechny spis rolny PSR 2020 jest przeprowadzony na terenie całego kraju w terminie od 1 września do 30 listopada 2020

Powszechny spis rolny PSR 2020 jest przeprowadzony na terenie całego kraju w terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r.

Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy, co wynika z ustawy o Powszechnym Spisie Rolnym. Najwygodniej i najbezpieczniej jest spisać się przez Internet. Każdy użytkownik gospodarstwa rolnego ma obowiązek spisać się samodzielnie przez Internet, wypełniając formularz dostępny na stronie internetowej GUS https://spisrolny.gov.pl. W dobie epidemii jest to najbezpieczniejsza i najwygodniejsza metoda. Jeśli ktoś nie ma komputera lub urządzenia z dostępem do Internetu powinien udać się do Gminnego Punktu Spisowego gdzie jest udostępnione pomieszczenie wyposażone w sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu – budynek urzędu gminy Tresna ul. Żywiecka 2 na 2 piętrze. Uzupełniającą formą jest spis przez telefon, którego można dokonać dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99, wybierając opcję „Spisz się przez telefon”. Osoby, które nie spiszą się samodzielnie przez Internet lub dzwoniąc na infolinię mogą spodziewać się telefonu rachmistrza spisowego.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących spisu rolnego istnieje możliwość kontaktu z infolinią spisową pod numerem 22 279 99 99 wew. 1 (koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora). Konsultanci infolinii pomogą również zweryfikować czy jesteście Państwo objęci obowiązkiem spisowym, czy też sprawdzić tożsamość rachmistrza spisowego.
Dodano: 02-11-2020

APEL WÓJTA GMINY CZERNICHÓW

W związku z panującą pandemią i wprowadzonymi w całym kraju obostrzeniami dot. m. in. ograniczenia przemieszczania, Wójt Gminy Czernichów apeluje o stosowanie się do wszelkich zaleceń rządowych. W Gminie Czernichów notuje się bardzo dużą zachorowalność na COVID-19 – tylko w ostatniej dobie wynik pozytywny odnotowano u 94 osób.

Apeluję do wszystkich Mieszkańców o ograniczenie do minimum przebywanie w większych skupiskach ludzkich. Zwracam się z prośbą do Seniorów i osób, które nie muszą bez ważnych przyczyn wychodzić z domu, o bezwzględne zastosowanie się do zaleceń sanitarnych. Apeluję o przestrzeganie zasady zakrywania nosa i ust, dezynfekowanie rąk oraz zachowania dystansu społecznego w przestrzeni publicznej. Proszę młodzież o ograniczenie kontaktów towarzyskich w tym trudnym czasie. Pamiętajmy, że jedynie izolacja i ograniczenie do minimum przemieszczania się może nas uchronić przed zakażeniem COVID-em oraz zarażaniem naszych bliskich. Jeśli możesz, zostań w domu. Przetrwajmy ten ciężki czas poprzez solidarne i odpowiedzialne działanie.

W trosce o zdrowie Seniorów Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej uruchomiło specjalną infolinię (nr 22 505 11 11), gdzie osoby, które ukończyły 70 rok życia, a w obowiązującym stanie pandemii zdecydowały się pozostać w domu, mogą zgłosić potrzeby w zakresie dostarczenia m. in. środków spożywczych oraz leków. Usługa ta realizowana jest przez pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernichowie.

Życzę wszystkim dużo zdrowia i jeszcze raz proszę o rozważne działania.

Wójt Gminy Czernichów
Barbara Kos- Harat
Dodano: 10-11-2020

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw inwestycji i dróg

Wójt Gminy Czernichów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw inwestycji i dróg. Szczegóły dostępne na BIP https://www.czernichow.finn.pl/bipkod/25229034
Dodano: 02-11-2020

Sytuacja epidemiologiczna na terenie Gminy Czernichów

Aktualna sytuacja epidemiologiczna na terenie Gminy Czernichów (stan na 12 listopada 2020 r.,) na podstawie danych z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żywcu wygląda następująco:
- liczba osób, u których stwierdzono wynik dodatni ogółem/w ostatniej dobie: 436/7,
- liczba osób poddanych kwarantannie (dane na dzień raportu): 122,
- liczba osób pod nadzorem epidemiologicznym (dane na dzień raportu): 14,
- liczba osób hospitalizowanych (dane na dzień raportu): 3,
- liczba ozdrowieńców ogółem/w ostatniej dobie: 180/0,
- liczba zgonów ogółem/w ostatniej dobie: 21/0.

Codziennie aktualizowane dane dot. sytuacji epidemiologicznej na terenie powiatu żywieckiego (informacja zbiorcza) dostępne są na stronie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żywcu pod adresem: http://www.psse.zywiec.pl/.

Barbara Kos-Harat
Wójt Gminy Czernichów
Dodano: 12-11-2020

Sytuacja epidemiologiczna na terenie Gminy Czernichów

Aktualna sytuacja epidemiologiczna na terenie Gminy Czernichów (stan na10 listopada 2020 r.,) na podstawie danych z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żywcu wygląda następująco:

 • liczba osób, u których stwierdzono wynik dodatni ogółem/w ostatniej dobie: 421/94,
 • liczba osób poddanych kwarantannie (dane na dzień raportu): 126,
 • liczba osób pod nadzorem epidemiologicznym (dane na dzień raportu): 14,
 • liczba osób hospitalizowanych (dane na dzień raportu): 3,
 • liczba ozdrowieńców ogółem/w ostatniej dobie: 172/13,
 • liczba zgonów ogółem/w ostatniej dobie: 21/1.


Codziennie aktualizowane dane dot. sytuacji epidemiologicznej na terenie powiatu żywieckiego (informacja zbiorcza) dostępne są na stronie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żywcu pod adresem: http://www.psse.zywiec.pl/.

Barbara Kos-Harat
Wójt Gminy Czernichów
Dodano: 10-11-2020

Informacja Wójta Gminy

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY CZERNICHÓW w związku z wnioskiem skierowanym do tutejszego Urzędu przez Mieszkańców Nowy Świat, Zątki, Mysłajki, Ubocz, Waleczki o udzielenie informacji publicznej z dnia 17 sierpnia 2020 roku oraz brakiem możliwości spotkania się z Państwem osobiście na Zebraniach Wiejskich. Szczegółowa informacja do pobrania w pliku pdf – http://czernichow.com.pl/fotki/2178/pliki/Informacja_Wojt.pdf
Dodano: 03-11-2020

UWAGA - zmiana organizacji pracy Urzędu Gminy Czernichów

Szanowni Państwo! Drodzy mieszkańcy!

W obliczu rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa SARS-COV-2, w trosce o nasze zdrowie i bezpieczeństwo, zwracam się do Państwa z prośbą o przestrzeganie zaleceń Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Niestety zagrożenie rozprzestrzenianiem się SARS-COV-2 jest realne i odnotowujemy liczne zachorowania również wśród naszych mieszkańców.

Jak wiemy Ministerstwo Zdrowia objęło nas czerwoną strefą, a co za tym idzie obowiązują nas wszystkie obostrzenia dotyczące stref czerwonych. W związku z powyższym informuję, że Urząd Gminy w Czernichowie będzie działał pod dodatkowymi rygorami sanitarnymi. W trosce o Wasze zdrowie apelujemy, aby sprawy załatwiać telefonicznie. Prosimy również korzystać w komunikacji z Urzędem Gminy z formy elektronicznej, tj. wysyłania pism pocztą e-PUAP lub drogą e-mailową na adres: gmina@czernichow.com.pl. W przypadku jednak konieczności złożenia dokumentów osobiście prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny celem umówienia wizyty. Korespondencje należy wrzucać do skrzynki umieszczonej przed wejściem do Urzędu Gminy.

Bądźmy rozsądni i odpowiedzialni, podejmujmy rozważne przemyślane decyzje. Dbajmy o nasze zdrowie i życie!
Dodano: 19-10-2020

XXIII sesja Rady Gminy Czernichów

W dniu 29 października 2020 r. o godz.15:30 w sali narad Urzędu Gminy w Czernichowie odbędzie się XXIII sesja Rady Gminy Czernichów. Porządek posiedzenia do pobrania https://www.czernichow.finn.pl/res/serwisy/pliki/25156353?version=1.0
Dodano: 22-10-2020

Sytuacja epidemiczna na terenie Gminy Czernichów

Aktualna sytuacja epidemiczna na terenie Gminy Czernichów (stan na 28 października 2020 r.,) na podstawie danych z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żywcu wygląda następująco:
- kwarantanną domową na terenie gminy objętych jest 108 osób,
- nadzorowi epidemiologicznemu podlega 100 osób,
- 4 osoby są hospitalizowane z powodu podejrzenia zakażenia koronawirusem,
- u 204 osób stwierdzono wynik dodatni zakażenia koronawirusem (z czego u 7 w ostatniej dobie),
- 19 osób zmarło,
- 125 osób ozdrowiało (z czego 5 w ostatniej dobie).

Codziennie aktualizowane dane dot. sytuacji epidemicznej na terenie powiatu żywieckiego, z uwzględnieniem podziału na gminy, dostępne są na stronie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żywcu pod adresem: http://www.psse.zywiec.pl/.

Barbara Kos-Harat
Wójt Gminy Czernichów
Dodano: 28-10-2020

Sytuacja epidemiczna na terenie Gminy Czernichów

Aktualna sytuacja epidemiczna na terenie Gminy Czernichów (stan na 27 października 2020 r.,) na podstawie danych z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żywcu wygląda następująco:
- kwarantanną domową na terenie gminy objętych są 84 osoby,
- nadzorowi epidemiologicznemu podlega 100 osób,
- 4 osoby są hospitalizowane z powodu podejrzenia zakażenia koronawirusem,
- u 197 osób stwierdzono wynik dodatni zakażenia koronawirusem (z czego u 3 w ostatniej dobie),
- 19 osób zmarło,
- 120 osób ozdrowiało.

Codziennie aktualizowane dane dot. sytuacji epidemicznej na terenie powiatu żywieckiego, z uwzględnieniem podziału na gminy, dostępne są na stronie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żywcu pod adresem: http://www.psse.zywiec.pl/.

Barbara Kos-Harat
Wójt Gminy Czernichów
Dodano: 27-10-2020

Komunikat Zakładu Usługowo-Produkcyjnego Gospodarki Wodno-Ściekowej Isepnica

Szanowni Klienci,

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników oraz ze względu na sytuację panującą na terenie naszej Gminy Zakład Usługowo-Produkcyjny Gospodarki Wodno-Ściekowej „Isepnica” informuje, że wstrzymuje dokonywanie odczytów wodomierzy przez naszych pracowników do odwołania.

Prosimy o przekazywanie informacji o stanach wodomierzy telefonicznie pod nr tel. 33 866 21 43 lub drogą mailową: sekretariat@isepnica.czernichow.com.pl.

Ponadto informujemy, że wszystkie służby przedsiębiorstwa pracują w sposób ciągły, aby zapewnić dostarczanie bezpiecznej wody do Waszych mieszkań i miejsc pracy oraz odbiór i oczyszczanie ścieków. Bardzo prosimy o unikanie bezpośredniego kontaktu z naszymi pracownikami w terenie i zachowanie odpowiedniej odległości. Wszystkie uwagi i zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną.

Przepraszamy za utrudnienia, ale służą one naszemu wspólnemu bezpieczeństwu.
Dodano: 15-10-2020

Sytuacja epidemiczna na terenie Gminy Czernichów

Aktualna sytuacja epidemiczna na terenie Gminy Czernichów (stan na 23 października 2020 r.,) na podstawie danych z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żywcu wygląda następująco:
- kwarantanną domową na terenie gminy objęte są 53 osoby,
- nadzorowi epidemiologicznemu podlega 114 osób,
- 4 osoby są hospitalizowane z powodu podejrzenia zakażenia koronawirusem,
- u 183 osób stwierdzono wynik dodatni zakażenia koronawirusem (z czego u 10 w ostatniej dobie),
- 19 osób zmarło,
- 117 osób ozdrowiało.

Codziennie aktualizowane dane dot. sytuacji epidemicznej na terenie powiatu żywieckiego, z uwzględnieniem podziału na gminy, dostępne są na stronie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żywcu pod adresem: http://www.psse.zywiec.pl/.

Barbara Kos-Harat
Wójt Gminy Czernichów
Dodano: 23-10-2020

Dystrybucja pakietów ze środkami dezynfekującymi w sołectwach Tresna i Czernichów

Ostatnim elementem projektu Stowarzyszenia Bajeczne Beskidy w ramach Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania COVID-19, mającego na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się pandemii (i służącemu również do zapobiegania rozprzestrzeniania się innych chorób przenoszonych drogą kropelkową) w ramach środków dotacyjnych z Narodowego Instytutu Wolności Program Covid-19, jest dystrybucja pakietów ze środkami dezynfekującymi w Sołectwie: Tresna i Czernichów.

Członkinie Stowarzyszenia Bajeczne Beskidy wraz z Członkami Rad Sołeckich Tresnej i Czernichowa oraz Strażakami z OSP Czernichów-Tresna w sobotę od godziny 10:30 będą rozwozić pakiety (z zachowaniem reżimu sanitarnego).

W imieniu mieszkańców Gminy Czernichów dziękuję członkom Stowarzyszenia Bajeczne Beskidy za inicjatywę i zaangażowanie. Realizowany program służy nam wszystkim i w znacznym stopniu pomaga z walką z COVID-19 w naszej lokalnej społeczności.

Z poważaniem,
Wójt Gminy Czernichów
Barbara Kos-Harat
Dodano: 22-10-2020

Sytuacja epidemiczna na terenie Gminy Czernichów

Aktualna sytuacja epidemiczna na terenie Gminy Czernichów (stan na 22 października 2020 r.,) na podstawie danych z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żywcu wygląda następująco:
- kwarantanną domową na terenie gminy objęte są 52 osoby,
- nadzorowi epidemiologicznemu podlega 114 osób,
- 4 osoby są hospitalizowane z powodu podejrzenia zakażenia koronawirusem,
- u 173 osób stwierdzono wynik dodatni zakażenia koronawirusem (z czego u 5 w ostatniej dobie),
- 19 osób zmarło,
- 117 osób ozdrowiało (z czego 5 w ostatniej dobie).

Codziennie aktualizowane dane dot. sytuacji epidemicznej na terenie powiatu żywieckiego, z uwzględnieniem podziału na gminy, dostępne są na stronie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żywcu pod adresem: http://www.psse.zywiec.pl/.

Barbara Kos-Harat
Wójt Gminy Czernichów
Dodano: 22-10-2020

Wyrazy najgłębszego współczucia wszystkim członkom rodziny poszkodowanej wskutek wybuchu gazu w Kobernicach

W imieniu swoim oraz mieszkańców Gminy Czernichów składam wyrazy najgłębszego współczucia wszystkim członkom rodziny poszkodowanej wskutek wybuchu gazu w Kobernicach. W tych ciężkich chwilach łączymy się w bólu i kierujemy ku Wam nasze modlitwy. Miejcie świadomość, że okoliczna społeczność poruszona skalą tragedii, całym sercem jest przy Was.

Wójt Gminy Czernichów
Barbara Kos-Harat

Dodano: 19-10-2020

Sytuacja epidemiczna na terenie Gminy Czernichów

Aktualna sytuacja epidemiczna na terenie Gminy Czernichów (stan na 20 października 2020 r.,) na podstawie danych z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żywcu wygląda następująco:
- kwarantanną domową na terenie gminy objętych jest 41 osób,
- nadzorowi epidemiologicznemu podlega 0 osób,
- 2 osoby są hospitalizowane z powodu podejrzenia zakażenia koronawirusem,
- u 166 osób stwierdzono wynik dodatni zakażenia koronawirusem (z czego u 2 w ostatniej dobie),
- 19 osób zmarło,
- 107 osób ozdrowiało (z czego 4 w ostatniej dobie).

Codziennie aktualizowane dane dot. sytuacji epidemicznej na terenie powiatu żywieckiego, z uwzględnieniem podziału na gminy, dostępne są na stronie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żywcu pod adresem: http://www.psse.zywiec.pl/.

Barbara Kos-Harat
Wójt Gminy Czernichów
Dodano: 20-10-2020

Sytuacja epidemiczna na terenie Gminy Czernichów

Aktualna sytuacja epidemiczna na terenie Gminy Czernichów (stan na 19 października 2020 r.,) na podstawie danych z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żywcu wygląda następująco:
- kwarantanną domową na terenie gminy objętych jest 39 osób,
- nadzorowi epidemiologicznemu podlega 18 osób,
- 2 osoby są hospitalizowane z powodu podejrzenia zakażenia koronawirusem,
- u 164 osób stwierdzono wynik dodatni zakażenia koronawirusem (z czego u 2 w ostatniej dobie),
- 19 osób zmarło,
- 103 osoby ozdrowiały.

Codziennie aktualizowane dane dot. sytuacji epidemicznej na terenie powiatu żywieckiego, z uwzględnieniem podziału na gminy, dostępne są na stronie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żywcu pod adresem: http://www.psse.zywiec.pl/.

Barbara Kos-Harat
Wójt Gminy Czernichów
Dodano: 19-10-2020

Konkurs plastyczny pt. Życie na wsi, organizowany przez Urząd Statystyczny w Katowicach w ramach promocji Powszechnego Spisu Rolnego 2020

Konkurs plastyczny pt. „Życie na wsi” adresowany jest do placówek wychowania przedszkolnego działających na terenie naszego województwa. Celem Konkursu jest promocja statystyki publicznej, a w szczególności trwającego PSR 2020, poszerzenie wiedzy na temat rolnictwa, a także rozwijanie umiejętności plastycznych oraz kreatywności dzieci. Uczestnikiem Konkursu może być każda placówka wychowania przedszkolnego z terenu województwa śląskiego, a zadanie konkursowe polega na przygotowaniu przez dzieci prac plastycznych, wykonanych dowolną techniką, prezentujących życie na wsi.

Na Laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody.

Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie: https://katowice.stat.gov.pl/.../konkurs-plastyczny.../
Dodano: 09-10-2020

Kalendarz polowań zbiorowych Koła Łowieckiego Puszczyk w Łodygowicach w sezonie 2020/2021

Na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Czernichów został udostępniony kalendarz polowań zbiorowych Koła Łowieckiego Puszczyk w Łodygowicach w sezonie 2020/2021 - https://www.czernichow.finn.pl/bipkod/13260036
Dodano: 08-10-2020

Sytuacja epidemiczna na terenie Gminy Czernichów

Aktualna sytuacja epidemiczna na terenie Gminy Czernichów (stan na 13 października 2020 r.,) na podstawie danych z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żywcu wygląda następująco:
- kwarantanną domową na terenie gminy objętych jest 67osób,
- nadzorowi epidemiologicznemu podlegają 2 osoby,
- 2 osoby są hospitalizowane z powodu podejrzenia zakażenia koronawirusem,
- u 138 osób stwierdzono wynik dodatni zakażenia koronawirusem (z czego u 4 w ostatniej dobie),
- 19 osób zmarło,
- 91 osób ozdrowiało.

Codziennie aktualizowane dane dot. sytuacji epidemicznej na terenie powiatu żywieckiego, z uwzględnieniem podziału na gminy, dostępne są na stronie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żywcu pod adresem: http://www.psse.zywiec.pl/.

Barbara Kos-Harat
Wójt Gminy Czernichów
Dodano: 13-10-2020

Sytuacja epidemiczna na terenie Gminy Czernichów

Aktualna sytuacja epidemiczna na terenie Gminy Czernichów (stan na 12 października 2020 r.,) na podstawie danych z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żywcu wygląda następująco:
- kwarantanną domową na terenie gminy objętych jest 296 osób,
- nadzorowi epidemiologicznemu podlega 14 osób,
- 2 osoby są hospitalizowane z powodu podejrzenia zakażenia koronawirusem,
- u 134 osób stwierdzono wynik dodatni zakażenia koronawirusem (z czego u 1 w ostatniej dobie),
- 19 osób zmarło,
- 91 osób ozdrowiało.

Codziennie aktualizowane dane dot. sytuacji epidemicznej na terenie powiatu żywieckiego, z uwzględnieniem podziału na gminy, dostępne są na stronie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żywcu pod adresem: http://www.psse.zywiec.pl/.

Barbara Kos-Harat
Wójt Gminy Czernichów
Dodano: 12-10-2020

Trening systemu ostrzegania i alarmowania

W dniach 6-9 października 2020 r. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych organizuje krajowe ćwiczenie RENEGADE/SAREX-20. Elementami przedsięwzięcia są zdarzenia dotyczące naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez statek powietrzny o statusie RENEGADE, stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej.

W związku z powyższym mogą zostać wyemitowane przez syreny alarmowe jednostek OSP z terenu Gminy Czernichów następujące sygnały:

 • dźwięk modulowany trwający trzy minuty - oznaczający ogłoszenie alarmu,
 • dźwięk ciągły trwający trzy minuty - oznaczający odwołanie alarmu.


fot. Wojsko Polskie
Dodano: 06-10-2020

Sytuacja epidemiczna na terenie Gminy Czernichów

Aktualna sytuacja epidemiczna na terenie Gminy Czernichów (stan na 08 października 2020 r.,) na podstawie danych z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żywcu wygląda następująco:
- kwarantanną domową na terenie gminy objęte jest 160 osób,
- nadzorowi epidemiologicznemu podlega 62 osób,
- 0 osób jest hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia koronawirusem,
- u 125 osób stwierdzono wynik dodatni zakażenia koronawirusem (z czego u 4 w ostatniej dobie),
- 19 osób zmarło,
- 91osób ozdrowiało.

Codziennie aktualizowane dane dot. sytuacji epidemicznej na terenie powiatu żywieckiego, z uwzględnieniem podziału na gminy, dostępne są na stronie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żywcu pod adresem: http://www.psse.zywiec.pl/.

Barbara Kos-Harat
Wójt Gminy Czernichów
Dodano: 08-10-2020

Sytuacja epidemiczna na terenie Gminy Czernichów

Aktualna sytuacja epidemiczna na terenie Gminy Czernichów (stan na 07 października 2020 r.,) na podstawie danych z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żywcu wygląda następująco:
- kwarantanną domową na terenie gminy objęte są 62 osoby,
- nadzorowi epidemiologicznemu podlegają 62 osoby,
- 0 osób jest hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia koronawirusem,
- u 121 osób stwierdzono wynik dodatni zakażenia koronawirusem (z czego u 8 w ostatniej dobie),
- 19 osób zmarło,
- 91 osób ozdrowiało (z czego 2 w ostatniej dobie).

Codziennie aktualizowane dane dot. sytuacji epidemicznej na terenie powiatu żywieckiego, z uwzględnieniem podziału na gminy, dostępne są na stronie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żywcu pod adresem: http://www.psse.zywiec.pl/.

Barbara Kos-Harat
Wójt Gminy Czernichów
Dodano: 07-10-2020

Konsultacje społeczne dotyczące programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

W terminie od 11 września 2020 r. do 5 października 2020 r. odbywają się konsultacje społeczne programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 r. Niezbędne dokumenty dostępne na BIP https://www.czernichow.finn.pl/bipkod/23177701
Dodano: 15-09-2020

Sytuacja epidemiczna na terenie Gminy Czernichów

Aktualna sytuacja epidemiczna na terenie Gminy Czernichów (stan na 02 października 2020 r.,) na podstawie danych z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żywcu wygląda następująco:
- kwarantanną domową na terenie gminy objęta jest 25 osób,
- nadzorowi epidemiologicznemu podlega 45 osób,
- 0 osób jest hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia koronawirusem,
- u 111 osób stwierdzono wynik dodatni zakażenia koronawirusem,
- 19 osób zmarło,
- 83 osoby ozdrowiało (z czego 6 w ostatniej dobie).
W razie pojawienia się jakichkolwiek istotnych ze względu na tę sytuację informacji będę Państwo na bieżąco o nich informowani.

Codziennie aktualizowane dane dot. sytuacji epidemicznej na terenie powiatu żywieckiego, z uwzględnieniem podziału na gminy, dostępne są na stronie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żywcu pod adresem: http://www.psse.zywiec.pl/.

Barbara Kos-Harat
Wójt Gminy Czernichów

Dodano: 02-10-2020

Ogłoszenie o zmianie programu priorytetowego czyste powietrze - nowa odsłona programu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza, że od dnia 15.05.2020 r. nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony w oparciu o:

 • zmienioną wersję programu priorytetowego „Czyste Powietrze” (dalej: Program),
 • nowy wzór formularza wniosku o dofinansowanie,
 • nowy regulamin naboru wniosków.

Wnioski o dofinansowanie złożone przed dniem 15.05.2020 r., będą rozpatrywane i realizowane na warunkach dotychczasowego Programu, a także z zastosowaniem wzorów formularzy w brzmieniu obowiązującym na dzień złożenia wniosku. Jeżeli Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie przed dniem 15.05.2020 r., ale nie zawarł umowy o dofinansowanie może wycofać wniosek i złożyć go ponownie na zmienionych warunkach Programu, z zastrzeżeniem spełnienia wymogów dotyczących terminu rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia wskazanych w zmienionej wersji Programu.

Dla kogo i od kiedy dofinansowanie?
W dniu 15.05.2020 r. zostanie uruchomiony nabór wniosków dla Beneficjentów kwalifikujących się do Części 1 Programu (podstawowy poziom dofinansowania).

Nabór dla Beneficjentów kwalifikujących się do Części 2 Programu (podwyższony poziom dofinansowania) będzie się odbywał na podstawie odrębnego ogłoszenia. Do uruchomienia Części 2 Programu niezbędne są zmiany legislacyjne umożliwiające gminom wydawanie zaświadczeń o dochodach.
Dodano: 13-08-2020

Listy Prezesa GUS

Zachęcamy do zapoznania się z listem Prezesa GUS dot. Powszechnego Spisu Rolnego. Listy dostępne - kliknij dowiedz się więcej.
Dodano: 01-09-2020

Wizyta mobilnego biura Czyste Powietrze w Gminie Czernichów

28.09.2020r., godz. 15:00 – 17:00, GOKiS w Międzybrodziu Bialskim, ul. Brodek 2. Wszystkich chętnych do skorzystania z Programu „Czyste Powietrze” zapraszamy na spotkanie.
Dodano: 14-09-2020