10 lipca 2020,imieniny Sylwany, Witalisa, Antoniego

Komunikaty

Woda z wodociągu sieciowego Czernichów nr 2 nadaje się do spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu informuje, że woda z wodociągu sieciowego Czernichów nr 2 nadaje się do spożycia. Zbiornik wody oraz sieć wodociągowa zostały poddane czyszczeniu i dezynfekcji. Szczegóły dostępne w załączonym piśmie.
Dodano: 09-03-2018

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie podziału Gminy Czernichów na okręgi wyborcze i stałe obwody głosowania

Wójt Gminy Czernichów ogłasza konsultacje społeczne w celu uzyskania opinii mieszkańców dotyczących podziału Gminy Czernichów na okręgi wyborcze i stałe obwody głosowania. Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 1 marca 2018 r. do 12 marca 2018 r. Pisemne uwagi, opinie i wnioski mieszkańców należy zgłaszać na formularzu do sekretariatu Urzędu Gminy w Czernichowie lub pocztą elektroniczną na adres: kdudziak@czernichow.com.pl. Szczegóły wraz z dokumentami zostały udostępnione na stronie internetowej BIP https://gwczernichow.peup.pl/rejestry.seam?symbol=ROiO&trejId=425
Dodano: 01-03-2018

Komunikat do konsumentów wody wodociągu sieciowego Czernichów nr 2, zaopatrującego w wodę mieszkańców Czernichowa

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu informuje że w wodzie w w/w wodociągu stwierdzono obecność bakterii coli. Szczegóły dostępne w załączonym piśmie. Woda z kranu tymczasowo nie nadaje się do spożycia przez ludzi.
Dodano: 02-03-2018

XXXII sesja Rady Gminy Czernichów

W dniu 7 marca 2018 r. o godz.15:00 w sali narad Urzędu Gminy w Czernichowie odbędzie się XXXII sesja Rady Gminy Czernichów. Porządek posiedzenia dostępny na stronie BIP http://www.czernichow.finn.pl/res/serwisy/pliki/17947498?version=1.0
Dodano: 28-02-2018

Wsparcie administracji w zakresie JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców

Trwa kampania informacyjno-edukacyjna ułatwiająca mikroprzedsiębiorcom złożenie JPK_VAT. Ministerstwo Finansów udostępniło darmową aplikację do tworzenia i wysyłki pliku – e-mikrofirma. Mikroprzedsiębiorcy pierwszy Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT (JPK_VAT) za styczeń 2018 r. muszą złożyć do 26 lutego br. Szczegóły dostępne w załączonym piśmie - kliknij dowiedz się więcej.
Dodano: 12-02-2018

Dotacje dla mieszkańców Gminy Czernichów

Informujemy, że Gmina Czernichów przystępuje do projektu, którego celem jest pozyskanie dofinansowania do instalacji OZE dla mieszkańców. Projekt, będzie realizowany wspólnie z innymi Gminami tj. Świnna, Łękawica i Ślemień. Projekt jest jednym z kluczowych wspólnych działań Gmin w ramach Klastra Energii “Żywiecka Energia Przyszłości”. Konkurs organizowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020: „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii”.

Jednocześnie informujemy, iż 22 lutego 2018 r. o godz. 18:30 planowane jest spotkanie informacyjne z mieszkańcami. Spotkanie odbędzie się w REMIZIE OSP w Międzybrodziu Bialskim. Zachęcamy do śledzenia strony i zapraszamy do udziału w projekcie.

Dodano: 19-02-2018

Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Urząd Gminy Czernichów informuje mieszkańców, że od dnia 1 stycznia 2018 roku, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Czernichów z dnia 8 grudnia 2017 nr XXIX/240/2017 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty z nieruchomości zamieszkałych ulegają zmianie stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 • 10 złotych za osobę miesięcznie, jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny
 • 21 złotych za osobę, miesięcznie, jeżeli odpady zbierane są w sposób nieselektywny

Ponadto informujemy, że w związku z wdrażaniem nowego systemu segregacji odpadów komunalnych ulega zmianie kolorystyka worków oraz sposób segregacji odpadów komunalnych

 • papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma) - worek w kolorze niebieskim z napisem „MAKULATURA/PAPIER”
 • szkło (bezbarwne i kolorowe) i odpady opakowaniowe ze szkła - worek w kolorze zielonym z napisem „SZKŁO”
 • tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe oraz metal – worek w kolorze żółtym z napisem „PLASTIK METAL”

Odpady komunalne ulegające biodegradacji w tym odpady kuchenne oraz opakowania ulegające biodegradacji oraz odpady zielone ulegające biodegradacji powstające w wyniku pielęgnacji upraw ogrodów i terenów zielonych powinny być zagospodarowane we własnym zakresie poprzez kompostowanie w sposób niepowodujący uciążliwości dla otoczenia. W razie niemożliwości urządzenia kompostownia przydomowego odpady komunalne ulegające biodegradacji należy gromadzić i oddać firmie odbierającej odpady komunalne

 • worek koloru brązowego z napisem „BIO” (limit 2 worki 120 litrowe na miesiąc od każdej nieruchomości)
 • worek koloru czarnego - odpady niesegregowane
Dodano: 05-01-2018
Dodano: 30-01-2018

Harmonogram odbioru odpadów w styczniu 2018

Urząd Gminy Czernichów informuje mieszkańców, że w związku z unieważnieniem przetargu na odbiór i zagospodarowanie opadów komunalnych z terenu Gminy Czernichów, w miesiącu styczniu 2018 roku usługi z zakresu odbioru odpadów komunalnych świadczyć będzie Firma Usługowa „Atra” Krzysztof Pardela. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dostępny jest na BIP http://www.czernichow.finn.pl/bipkod/17307337
Dodano: 29-12-2017
Dodano: 26-01-2018

Budowa sieci światłowodu na półmetku

Firma Fibre Tech SA z siedzibą w Dąbrowie Górniczej zwróciła się z pismem do Urzędu Gminy, informując o stanie inwestycji budowy sieci światłowodu FIBREO na terenie Gminy Czernichów. Zamieszczamy skan pisma do pobrania – kliknij dowiedz się więcej. Szczegółowe informacje dotyczące sieci światłowodu dostępne są pod adresem www.fibreo.pl lub pod nr telefonu BOK firmy Fibre Tech 33 476 25 25.
Dodano: 11-01-2018

XXXI sesja Rady Gminy Czernichów

W dniu 26 stycznia 2018 r. o godz.15:00 w sali narad Urzędu Gminy w Czernichowie odbędzie się XXXI sesja Rady Gminy Czernichów. Porządek posiedzenia do pobrania na BIP http://www.czernichow.finn.pl/res/serwisy/pliki/17442937?version=1.0
Dodano: 19-01-2018

Wojewoda Śląski przestrzega przed ASF

Zgodnie z ustaleniami z narady koordynacyjnej w sprawie afrykańskiego pomoru świń (ASF), która miała miejsce w dniu 3 stycznia 2018 r. w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach, w załączeniu przekazuję ulotki opracowane przez Główny Inspektorat Weterynarii celem dalszego rozpropagowania.
Dodano: 16-01-2018
Dodano: 10-01-2018

Wydano ostrzeżenia meteorologiczne dla woj. śląskiego o silnym wietrze

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie wydało ostrzeżenia meteorologiczne dla woj. śląskiego: subregiony centralny i jurajski - stopień 1, subregion Beskid Śląski i Żywiecki - stopień 2. Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, z porywami do 80 km/h (w Beskidzie Śląskim i Żywieckim do 100 km/h). Miejscami zawieje i zamiecie śnieżne.
Dodano: 18-01-2018

Ulga dla seniorów - darmowa komunikacja 70+

Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny informuje, że od 1stycznia 2018r. pasażerowie korzystający z komunikacji świadczonej przez PKS w Bielsku-Białej, którzy ukończyli 70 lat uprawnieni będą do bezpłatnych przejazdów. Warunkiem skorzystania z w/w uprawnienia, będzie okazanie aktualnego dokumentu tożsamości potwierdzającego spełnienie warunku uzyskania uprawnienia.

Szczegóły: www.bzpg.pl
Dodano: 04-12-2017

Zmiana w godzinach pracy urzędu..

Wójt Gminy Czernichów informuje że w dniach:

 • 22.12.2017 - piątek
 • 29.12.2017 - piątek

Urząd Gminy będzie czynny do godziny 12:00. W sprawach zgłoszenia zgonu prosimy dzwonić pod numer tel. 600 813 162
Dodano: 21-12-2017

XXX sesja Rady Gminy Czernichów

W dniu 22 grudnia 2017 o godz.11:00 w sali narad Urzędu Gminy w Czernichowie odbędzie się XXX sesja Rady Gminy Czernichów. Porządek posiedzenia dostępny na stronie BIP http://www.czernichow.finn.pl/res/serwisy/pliki/17225914?version=1.0
Dodano: 13-12-2017
Dodano: 13-12-2017
Dodano: 13-12-2017

XXIX sesja Rady Gminy Czernichów

W dniu 8 grudnia 2017 r. o godz.15:00 w sali narad Urzędu Gminy w Czernichowie odbędzie się XXIX sesja Rady Gminy Czernichów. Porządek posiedzenia dostępny na BIP http://www.czernichow.finn.pl/res/serwisy/pliki/17162001?version=1.0
Dodano: 05-12-2017

Walka ze smogiem w województwie śląskim

W dniu 1 września br. weszła w życie tzw. „uchwała antysmogowa”, określająca działania mające w sposób skuteczny doprowadzić do poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego. Uchwała zakazuje, od dnia wejścia w życie, spalania w domowych piecach paliw najgorszej jakości, w tym:

 • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
 • mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
 • paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15 %,
 • biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20 %.

Ponadto uchwała określa obowiązek wymiany pieców węglowych na instalacje spełniającą minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń określonych w normie PN-EN 303-5:2012, sukcesywnie w ciągu 10 lat (do 2027 roku).

Zachęcamy do zapoznania się z ulotką pn. czyste powietrze - kliknij dowiedz się więcej.
Dodano: 07-11-2017

Nabór na wolne stanowisko w Urzędzie Gminy Czernichów

Wójt Gminy Czernichów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw inwestycji, dróg i gospodarki odpadami. Szczegółowe informacje dostępne na BIP http://www.czernichow.finn.pl/bipkod/17067576
Dodano: 22-11-2017

APEL O OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI

Szanowni Państwo!

W związku z rozpoczętym sezonem grzewczym, Stowarzyszenie Przedsiębiorców Ziemi Żywieckiej apeluje do gospodarzy gmin wchodzących w skład naszego powiatu o podjęcie stanowczych, merytorycznych działań zmierzających do ograniczenia zanieczyszczeń powietrza emitowanych do atmosfery przez kotły węglowe starej generacji. Apel powodowany jest troską o zdrowie naszych rodzin, pracowników oraz całej społeczności Żywiecczyzny. Jesteśmy zdania, że czynione do tej pory próby ograniczania niskiej emisji są niewystarczające. Naszym zdaniem, najbardziej skutecznym, choć długofalowym działaniem, jest budowa świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu.
Dodano: 23-11-2017

Zmiana lokalizacji nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Od 1 października 2017 r. udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Powiecie Żywieckim przejmuje Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu. Nocna i świąteczna opieka zdrowotna obejmuje świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, udzielane od poniedziałku do piątku, w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8.00 do 8.00 dnia następnego. Świadczenia nocnej i świątecznej opieki lekarskiej są bezpłatne (dla osób ubezpieczonych) i udzielane bez skierowania..
Dodano: 02-10-2017

E-Składka - nowy wymiar rozliczeń

Od 1 stycznia opłacisz składki jednym przelewem na swój numer rachunku składkowego. Zamiast trzech albo czterech przelewów miesięcznie, będziesz wysyłać tylko jeden przelew łącznie. Szczegółowe informacje oraz materiały do pobrania na stronie http://www.zus.pl/eskladka
Dodano: 21-11-2017

Ankieta wspierająca opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Czernichów

Zapraszamy do prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Czernichów do roku 2030.

Szanowni Państwo,
Urząd Gminy Czernichów przystąpił do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Czernichów do roku 2030, która będzie określać zasoby i potencjały oraz kierunki rozwoju gminy. Dokument ten stanie się podstawą do prowadzenia przez Gminę Czernichów polityki społeczno-gospodarczej w perspektywie do 2030 roku. W związku z tym, zwracamy się do wszystkich mieszkańców gminy z prośbą o aktywny udział w pracach nad dokumentem i wypełnienie poniżej ankiety, która znajduje się pod linkiem: https://goo.gl/forms/NMVlKUgcrMKdNmLN2
Na Państwa odpowiedzi czekamy do dnia 21 listopada br. Państwa opinia na temat Gminy Czernichów jest dla nas bardzo cenna. Wyrażamy głębokie przekonanie, że jako aktywni mieszkańcy wniesiecie Państwo wiele merytorycznych uwag, które w pozytywny sposób przyczynią się na ostateczny kształt dokumentu. Dane z ankiet są pozyskiwane anonimowo. Prosimy jedynie o podanie podstawowych informacji, pomocnych przy opracowywaniu Strategii.
Dodano: 08-11-2017

Karta projektu

Rozpoczyna się kolejny etap prac związanych z opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Czernichów do roku 2030. Zaplanowane zadania w ramach dokumentu strategicznego przyczynią się do rozwoju społeczno-gospodarczego, przywrócenia ładu przestrzennego, wzmocnienia aktywności społecznej, ochrony środowiska naturalnego, a tym samym poprawy jakości życia mieszkańców gminy. Ważnym elementem w opracowaniu strategii rozwoju jest sformułowanie odpowiednich projektów strategicznych, które będą także stanowiły odpowiedź na oczekiwania i potrzeby społeczności lokalnej. W związku z tym zapraszamy Państwa do wypełnienia karty projektu i włączenia się tym samym w opracowanie dokumentu strategicznego.
Dodano: 08-11-2017

Rozpoczęcie prac nad dokumentem „Strategia Rozwoju Gminy Czernichów do roku 2030”

Urząd Gminy Czernichów przystąpił do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Czernichów do roku 2030. Strategia rozwoju gminy stanowi instrument polityki rozwoju lokalnego i ustala jasną drogę, którą powinna kierować się Gmina Czernichów, by jednocześnie realizować politykę województwa, powiatu, uwzględniać priorytety samorządu oraz potrzeby interesariuszy rozwoju.
Dodano: 08-11-2017

Wtorki z JPK_VAT – szkolenia dla podatników w każdym urzędzie skarbowym

Jesteś mikroprzedsiębiorcą? Nie wiesz co to JPK_VAT? Przyjdź a dowiesz się więcej. W każdym urzędzie skarbowym w listopadowe wtorki będzie można uzyskać pomoc i porady z zakresu Jednolitego Pliku Kontrolnego. Akcja skierowana jest w szczególności do mikroprzedsiębiorców – to oni bowiem od 2018 roku dołączą do grona podmiotów objętych obowiązkiem wysyłania JPK_VAT. W każdy wtorek listopada o godz. 13:00 przez pracowników Urzędu Skarbowego w Żywcu będą prowadzone specjalne szkolenia, podczas których będzie można dowiedzieć się czym jest Jednolity Plik Kontrolny, jak go wygenerować i wysłać oraz jak uniknąć błędów w jego przygotowaniu.

 • Spotkania w dniach 7 i 14 listopada 2017 r. odbędą się w Cechu Rzemiosł Różnych w Żywcu ul. Handlowa 7.
 • Spotkania w dniach 21 i 28 listopada 2017 r. odbędą się w Starostwie Powiatowym w Żywcu ul. Krasińskiego 13.

Szczegółowe informacje organizacyjne będą udzielane w poszczególnych urzędach.
Dodano: 03-11-2017

Rusza Maluch+ 2018

MALUCH+ 2018 to program wspierający rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Liczba tych instytucji i miejsc opieki stale się zwiększa, jednak konieczne jest podejmowanie kolejnych działań zwiększających trend wzrostowy. Dlatego Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza konkurs, w ramach którego można otrzymać dofinansowanie nawet do 80 proc. kosztów projektu. Łącznie do rozdysponowania jest 450 mln zł (w rezerwie celowej - 250 mln zł, w planie finansowym Funduszu Pracy – 200 mln zł), tj. o ok. 300 mln zł więcej niż w 2017 r.

Terminy składania ofert:

 • dla modułu 1 – 24 listopada 2017 r.;
 • dla modułu 2 – 17 listopada 2017 r.;
 • dla modułu 3 – 17 listopada 2017 r.;
 • dla modułu 4 – 17 listopada 2017 r.

Dodano: 27-10-2017

Regionalny System Ostrzegania (RSO)

Regionalny System Ostrzegania to usługa powiadamiania obywateli o lokalnych zagrożeniach nie tylko na stronach internetowych urzędów wojewódzkich, ale też w telewizji i aplikacjach na komórki. Komunikaty dotyczą różnego rodzaju lokalnych zagrożeń i zdarzeń mających wpływ na bezpieczeństwo powszechne i porządek publiczny oraz na ochronę życia i zdrowia ludzkiego, a także mienia.

Bezpłatna aplikacja RSO jest dostępna w sklepach z aplikacjami na poszczególne platformy (Google Play, Apple App Store, Windows Phone Store). Można ją wyszukać w sklepach po słowach kluczowych „RSO” oraz „Regionalny System Ostrzegania”.
Dodano: 19-10-2017
Dodano: 02-11-2017

Ostrzeżenie meteorologiczne

IMGW-PIG wydało ostrzeżenie dla Beskidu Śląskiego i Żywieckiego - intensywne opady deszczu od nocy 26/27.10 do nocy 27/28.10!!

Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana wysokość opadów od 25 mm do 40 mm, lokalnie do 50 mm. Na szczytach Beskidów opady początkowo deszczu ze śniegiem, po południu 27.10 przechodzące w opady śniegu. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej do 20 cm.
Dodano: 26-10-2017
Dodano: 24-10-2017

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dot. projektu Programu Współpracy Gminy Czernichów z organizacjami pozarządowymi i innymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok do pobrania - kliknij tutaj.
Dodano: 16-10-2017

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały

Na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Czernichów opublikowano ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały „Rocznego program współpracy Gminy Czernichów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”. Abu pobrać dokument kliknij tutaj.
Dodano: 14-09-2017

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych w Czernichowie i Tresnej

Urząd Gminy Czernichów informuje, że zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon z samochodów osobowych w Czernichowie i Tresnej odbędzie się 14 października 2017 (sobota). Zgłoszenia dotyczące odbioru w/w odpadów przyjmowane będą pod nr telefonu Urzędu Gminy Czernichów 338661325 wew. 123 lub 124, od 9 do 13 października do godz. 12.00.
Dodano: 29-09-2017
Dodano: 03-10-2017

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych w Międzybrodziu Żywieckim

Urząd Gminy Czernichów informuje, że zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon z samochodów osobowych w Międzybrodziu Żywieckim odbędzie się 7 października 2017 (sobota). Zgłoszenia dotyczące odbioru w/w odpadów przyjmowane będą pod nr telefonu Urzędu Gminy Czernichów 338661325 wew. 123 lub 124, od 2 do 6 października do godz. 12.00.
Dodano: 29-09-2017

Uchwała antysmogowa

W związku z wejściem w życie z dniem 1 września 2017 roku uchwały antysmogowej obowiązującej na terenie województwa śląskiego Sejmik Województwa Śląskiego udostępnił w tym zakresie materiały informacyjne dostępne na stronie http://powietrze.slaskie.pl/. Wśród materiałów znajdują się między innymi najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami.
Dodano: 29-08-2017

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych w Międzybrodziu Bialskim

Urząd Gminy Czernichów informuje, że zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon z samochodów osobowych w Międzybrodziu Bialskim odbędzie się 30 września 2017 (sobota). Zgłoszenia dotyczące odbioru w/w odpadów przyjmowane będą pod nr telefonu Urzędu Gminy Czernichów 338661325 wew. 123 lub 124, od 25 do 29 września do godz. 12.00.

Dodano: 14-09-2017

XXVII sesja Rady Gminy Czernichów

W dniu 26 września 2017 o godzinie15:00 w sali narad Urzędu Gminy w Czernichowie odbędzie się XXVII sesja Rady Gminy Czernichów. Porządek posiedzenia do pobrania na stronie internetowej BIP - kliknij tutaj.
Dodano: 20-09-2017
Dodano: 21-09-2017

Uwaga - zmiana w wycince drzew od 17 czerwca 2017 roku

W dniu 29 maja 2017 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody. Uchwalona ustawa z dniem 17 czerwca 2017 roku wprowadza do ustawy o ochronie przyrody m.in. następujące zmiany:


 1. wprowadzenie szczególnych reguł postępowania dotyczących usunięcia drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej (dodanie ust. 4–20 w art. 83f), przewidujących m.in. obowiązek zgłoszenia przez właściciela nieruchomości zamiaru usunięcia drzewa w przypadku gdy obwód pnia na wysokości 5 cm przekracza: • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
 • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
 • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.


We wskazanych przypadkach możliwość usunięcia drzewa nastąpi dopiero w przypadku braku sprzeciwu ze strony odpowiedniego organu (wójta, burmistrza, prezydenta miasta). Organ, może wnieść sprzeciw w ciągu 14 dni od dokonania oględzin w formie wydania decyzji administracyjnej. Zgłoszenie rodzi po stronie organu obowiązek przeprowadzenia, w terminie 21 dni od jego dokonania, oględzin drzewa, które ma być usunięte i sporządzenie z tej czynności protokołu;
Dodano: 16-06-2017
Dodano: 04-09-2017

Informacja o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Czernichów

Wójt Gminy Czernichów informuje o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sołectw: Czernichów, Międzybrodzie Żywieckie, Tresna i części sołectwa Międzybrodzie Bialskie w Gminie Czernichów z terminem składania wniosków do 21 lipca 2017 roku w Urzędzie Gminy Czernichów. Z treścią obwieszczeń można się zapoznać na tablicach ogłoszeń na terenie gminy, w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej BIP urzędu. Formularz wniosku oraz treść obwieszczenia do pobrania: http://gwczernichow.peup.pl/rejestry.seam?symbol=ROiO&trejId=425&eid=523693
Dodano: 23-06-2017

Upływa termin składania wniosków do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Czernichów

Wójt Gminy Czernichów apeluje i przypomina, że w dniu 21 lipca 2017 r. upływa termin składania wniosków do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Czernichów.
Wnioski powinny ponowić przede wszystkim osoby, których wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie we wcześniej opracowanym Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czernichów. W przypadku nie złożenia ponownych wniosków przyjętych w studium, działki nie zostaną przekwalifikowane na tereny budowlane w nowych miejscowych planach.

Wójt Gminy Czernichów


Dodano: 13-07-2017

Gospodarka odpadami - informacja

Gmina Czernichów informuje, że każdą zmianę będącą podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należy zgłosić w Urzędzie Gminy w formie korekty deklaracji w terminie 14 dni od nastąpienia zmiany. Formularz deklaracji dostępny jest w Urzędzie Gminy lub na stronie internetowej. W razie wątpliwości co do poprawności złożonej deklaracji zostanie przeprowadzona weryfikacja ilości osób zameldowanych w stosunku do ilości osób podanych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Organ podatkowy może wezwać do udzielenia, w wyznaczonym terminie, niezbędnych wyjaśnień lub uzupełnienia deklaracji.
Dodano: 05-06-2017
Dodano: 10-07-2017