20 marca 2019,imieniny Klaudii, Eufemii, Maurycego

Komunikaty

Informacja w sprawie podjęcia dalszych działań w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Czernichów

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do wcześniejszej informacji podanej w grudniu ubiegłego roku na temat studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czernichów, uprzejmie informuję, że w odpowiedzi na zgłaszane m.in. przez naszą Gminę uwagi (w trakcie spotkania z dnia 30 listopada 2015 r. z przedstawicielami Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie aspektów prawnych ustawy o rewitalizacji) w dniu 15 stycznia 2016 r. Zarząd Śląskiego Związku Gmin i Powiatów przyjął stanowisko w sprawie potrzeby pilnego rozszerzenia w ustawie o rewitalizacji przepisów przejściowych. W załączeniu treść stanowiska.

Z poważaniem,
Wójt Gminy Czernichów
Dodano: 21-01-2016

XX sesja Rady Gminy Czernichów

W dniu 27 grudnia 2016 o godzinie10:00 w sali narad Urzędu Gminy w Czernichowie odbędzie się XX sesja Rady Gminy Czernichów. Porządek obrad dostępny na stronie BIP - kliknij tutaj.
Dodano: 19-12-2016

Ogłoszenie Wójta Gminy

Wójt Gminy Czernichów informuje, że zostały zatwierdzone projekty podziału nieruchomości położonych w Czernichowie, oznaczonych jako działki nr 3469/20, 3469/28,3469/29, 3469/71, 3469/72,3469/75, 3469/76,3469/77, 3469/78, 3469/79, 3375, o nieuregulowanym stanie prawnym.
Dodano: 01-12-2016

XIX sesja Rady Gminy Czernichów

W dniu 14 grudnia 2016 o godzinie 13:00 w sali narad Urzędu Gminy w Czernichowie odbędzie się XIX sesja Rady Gminy Czernichów. Porządek posiedzenia do pobrania na BIP - kliknij tutaj.
Dodano: 02-12-2016

XVIII sesja Rady Gminy Czernichów

W dniu 9 grudnia 2016 o godzinie 15:00 w sali narad Urzędu Gminy w Czernichowie odbędzie się XVIII sesja Rady Gminy Czernichów. Porządek posiedzenia do pobrania na BIP - kliknij tutaj.
Dodano: 02-12-2016
Dodano: 01-12-2016

UWAGA!! Ostrzeżenie meteorologiczne o marznących opadach

UWAGA!! Informujemy, że IMiGW wydał ostrzeżenie meteorologiczne o opadach marznących na obszarze województwa śląskiego w dniach 07-08.12.2016. Dotyczy godzin nocnych między 23.00 - 7.00. Więcej na stronie http://www.katowice.uw.gov.pl/wdzbizk/raporty.html
Dodano: 07-12-2016
Dodano: 02-12-2016
Dodano: 02-12-2016
Dodano: 30-11-2016

Czyste powietrze

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW
Odpadów z tworzyw sztucznych nie należy spalać w domowych piecach czy kotłowniach, ponieważ w panujących tam warunkach rozkład termicznych spalanie tworzyw przebiega w zbyt niskiej temperaturze (180-500°C) i przy zbyt małym dostępie tlenu, w wyniku czego w obecności odpadów organicznych powstają szkodliwe dla zdrowia substancje, w tym rakotwórcze oraz zwiększa się emisja pyłów.

Odpady tworzyw sztucznych to cenny surowiec wtórny do recyklingu, z którego można wytworzyć nowe produkty (opakowania, meble ogrodowe, doniczki, słupki parkingowe itp.). Poprzez spalanie odpadów plastikowych w piecach domowych pozbawiamy się tych wartościowych surowców i zanieczyszczamy środowisko, w którym żyjemy.

Drugie życie tworzyw sztucznych – wyroby z recyklingu

Dodano: 29-11-2016

SCALANIE GRUNTÓW - ZAGROŻENIA! (PETYCJA)

W związku z naborem wniosków w ramach tzw. Programu "Rozwoju" Obszarów Wiejskich (PROW 2014-2020) na kontrowersyjny proceder: „SCALANIE GRUNTÓW”, zwany również podstępnie i przewrotnie: „ODNOWĄ WSI, NOWYMI PERSPEKTYWAMI DLA ROZWOJU WSI, KOMASACJĄ, KONSOLIDACJĄ GRUNTÓW, WYMIANĄ GRUNTÓW oraz tzw. „Wsparciem na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”,

składamy petycję o:

umieszczenie na głównych stronach internetowych JST informacji w formie aktywnego banera i linku (hiperłącza) do strony WWW.KOMASOWANI.PL ( http://komasowani.pl/ ) prezentującej ZAGROŻENIA ZWIĄZANE ZE SCALANIEM GRUNTÓW.
Kilka banerów w zależności od układu Państwa Strony do wyboru w załączeniu.
Link:
http://www.komasowani.pl/

Petycja ma charakter niekomercyjny, non profit i jest pro publico bono.
Dodano: 25-11-2016
Dodano: 28-10-2016

Informacja o pracy Urzędu Gminy Czernichów w dniu 31 października 2016 r.

Wójt Gminy Czernichów informuje, że w dniu 31.10.2016 roku /poniedziałek/ Urząd Gminy będzie czynny do godziny 14.00. W sprawach zgłoszenia zgonu prosimy dzwonić pod numer tel. 600813162.
Dodano: 31-10-2016

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Urząd Gminy Czernichów informuje właścicieli nieruchomości, że w miesiącach wrzesień i październik zostanie zorganizowana zbiórka odpadów wielkogabarytowych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon.

- 29 września Międzybrodzie Bialskie (zgłoszenia do dnia 28 września)
- 30 września Międzybrodzie Żywieckie (zgłoszenia do dnia 28 września)
- 1 października Czernichów i Tresna (zgłoszenia do dnia 30 września)
Dodano: 16-09-2016

XVII sesja Rady Gminy Czernichów

W dniu 28 października 2016 o godz.15:00 w sali narad Urzędu Gminy w Czernichowie odbędzie się XVII sesja Rady Gminy Czernichów - program posiedzenia do pobrania na BIP.
Dodano: 24-10-2016

Uwaga! Ruszają konsultacje społeczne Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czernichów

Zarówno mieszkańcy Gminy Czernichów i okolic, jak też przybywający do nas turyści odczuwają przykre skutki zanieczyszczenia powietrza, do którego emitowana jest m.in. duża ilość CO2. Przywrócenie czystości powietrza to jedno z najważniejszych ekologicznych wyzwań stojących przed regionem w najbliższych latach. Wytężone wysiłki na rzecz ograniczenia niskiej emisji, w połączeniu z aktywnymi działaniami w zakresie innych form ochrony środowiska, jak również zintegrowane zarządzanie gospodarką energetyczną oraz zaopatrzeniem w nośniki energii – to nowatorskie działania, których celem jest przywrócenie Żywiecczyźnie wizerunku regionu atrakcyjnego przyrodniczo, przyjaznego pod względem zdrowotnym dla mieszkańców i turystów. Mając na uwadze wspólną troskę o nasze otoczenie i przyrodę - uprzejmie prosimy o ocenę projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czernichów oraz przedstawienie propozycji ewentualnych zmian wraz z argumentacją na formularzu.

PGN dla Gminy Czernichów oraz formularz dostępny jest na BIP - http://www.czernichow.finn.pl/bipkod/13260036. Wszystkie Państwa uwagi zostaną przeanalizowane, a odniesienie się do nich zostanie zawarte w informacji podsumowującej przebieg konsultacji, która zostanie zamieszczona na stronach internetowych przy konsultowanym dokumencie.
Dodano: 12-10-2016

Atrakcyjne działki gminne na sprzedażWszystkie ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości dostępne w BIP – http://www.czernichow.finn.pl/bipkod/10680034.
Dodano: 23-09-2016
Dodano: 06-10-2016

Gminny Zespół Oświatowy poszukuje osoby na stanowisko opiekuna dzieci

Gminny Zespół Oświatowy w Czernichowie poszukuje osoby na stanowisko opiekuna dzieci w czasie przewozu autobusem szkolnym. Przewozy odbywają się w godzinach od 6:30 do 9:00 oraz od 12:45 do 16:00 od poniedziałku do piątku. Szczegóły w sekretariacie Gminnego Zespołu Oświatowego w Czernichowie pod nr tel. 338661865.
Dodano: 11-10-2016
Dodano: 14-10-2016

Organizacje pozarządowe - pożytek publiczny

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dot. projektu Programu Współpracy Gminy Czernichów z organizacjami pozarządowymi i innymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok dostępne na BIP - kliknij tutaj.
Dodano: 10-10-2016

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Żywiecki Raj ogłosiło nabór wniosków

W ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 na przedsięwzięcia: Zakładanie działalności gospodarczej, Rozwój działalności gospodarczej i Atrakcyjna przestrzeń publiczna wskazane w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” na lata 2016–2023 (LSR). Wnioski można składać od 14 października do 3 listopada 2016 w siedzibie Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania Żywiecki Raj. Więcej informacji na stronie internetowej www.zywieckiraj.pl

Dodano: 06-10-2016

XVI sesja Rady Gminy Czernichów

W dniu 12 października 2016 o godz.15:00 w sali narad Urzędu Gminy w Czernichowie odbędzie się XVI sesja Rady Gminy Czernichów. Porządek obrad dostępny na BIP - kliknij tutaj.
Dodano: 10-10-2016

Służba Celna ostrzega!!

W związku z zaistniałymi przypadkami zatrucia i śmierci po spożyciu podrobionego alkoholu, jakie miały miejsce w ostatnich dniach na terytorium Ukrainy, Służba Celna przestrzega przed nabywaniem wszelkich wyrobów zawierających alkohol, pochodzących z niewiadomych źródeł, szczególnie oferowanych do sprzedaży na miejskich bazarach i targowiskach oraz w innych miejscach niż legalne placówki handlowe. Dotychczasowe ujawnienia Służby Celnej oraz innych służb, potwierdzają, że nielegalny alkohol sprzedawany jest głównie w butelkach plastikowych (zwyczajowo wykorzystywanych, jako opakowania jednostkowe oleju spożywczego), ale i w butelkach szklanych po wódkach różnych marek polskich i zagranicznych. Opakowania zwykle nie posiadają zabezpieczeń w postaci banderol akcyzowych. O zauważeniu prób sprzedaży takich wyrobów należy niezwłocznie poinformować najbliższy urząd celny, komisariat policji lub posterunek Straży Granicznej.

telefon interwencyjny Służby Celnej: 800-060-000;
e-mail: powiadom-clo@mofnet.gov.pl;
telefon Izby Celnej w Katowicach: 502-726-860
Dodano: 05-10-2016

W Łękawicy stacjonuje zespół wyjazdowy ratownictwa medycznego

Od 1 października 2016 w budynku Centrum Integracji Społeczności Lokalnej w Łękawicy stacjonuje zespół wyjazdowy ratownictwa medycznego z karetką. Zespół obsługuje gminy Czernichów, Gilowice, Łękawica, Ślemień.
Dodano: 04-10-2016

Konsultacje społeczne dotyczące programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017

W terminie od 9 września 2016 r. do 10 października 2016 r. odbędą się konsultacje społeczne programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 r. Szczegóły dostępne na BIP - kliknij tutaj
Dodano: 09-09-2016
Dodano: 05-10-2016
Dodano: 04-10-2016

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych - Czernichów i Tresna

Urząd Gminy Czernichów informuje, że 1 października dla sołectw Czernichów i Tresna zostanie zorganizowana zbiórka odpadów wielkogabarytowych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 września.
Dodano: 21-09-2016
Dodano: 07-09-2016
Dodano: 07-09-2016

XV sesja Rady Gminy Czernichów

W dniu 14 września 2016 roku o godz.15:00 w sali narad Urzędu Gminy w Czernichowie odbędzie się XV sesja Rady Gminy Czernichów. Porządek posiedzenia dostępny na BIP - kliknij tutaj.
Dodano: 12-09-2016
Dodano: 30-08-2016

Spotkania informacyjne na temat dofinansowania w ramach LSR LGD Żywiecki Raj

Masz pomysł na własną działalność gospodarczą? Nie wiesz skąd wziąć środki na rozwój firmy? Chcesz zmienić coś w swojej miejscowości? Dofinansowania unijne na:

  • założenie działalności gospodarczej w kwocie 70 000 zł,
  • rozwinięcie działalności gospodarczej w kwocie do 300 000 zł,
  • przedsięwzięcia, które przewidują budowę, przebudowę, remont ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej.

Spotkanie informacyjne w Międzybrodziu Żywieckim w Centrum Kultury odbędzie się w dniu 5 września 2016 roku o godzinie 17:00. Więcej informacji na stronie www.zywieckiraj.pl
Dodano: 04-08-2016
Dodano: 31-08-2016
Dodano: 25-08-2016

Uruchomiono dwa bezpłatne punkty poboru wody dla mieszkańców i osób przebywających na terenie Gminy Czernichów

Zakład Usługowo-Produkcyjny Gospodarki Wodno-Ściekowej Isepnica informuje, że uruchomiono dwa bezpłatne punkty poboru wody dla mieszkańców i osób przebywających na terenie gminy Czernichów. W punktach tych istnieje możliwość samodzielnego poboru wody w ilości nie przekraczającej 100 litrów na osobę. Jednakże Zakład zastrzega również, że pomimo tego iż woda pochodzi z instalacji przeznaczonej do dystrybucji wody pitnej, woda powinna być używana tylko w celach gospodarczych – nie jest przeznaczona do spożycia.
Dodano: 27-06-2016
Dodano: 23-08-2016

Zostań listonoszem..

Poczta Polska S.A. zaprasza do aplikowania na stanowisko Listonosza, miejsce pracy - Międzybrodzie Bialskie. Wszelkie informacje pod numerem telefonu 32 25 32 518, 32 25 32 519 lub strona internetowa www.poczta-polska.pl. Treść dokumentu - kliknij dowiedz się więcej..
Dodano: 27-07-2016

Zarząd Banku Spółdzielczego w Porąbce informuje..

Punk kasowy w Czernichowie będzie czynny w dniach 20.07.2016 (środa), 22.07.2016 (piątek), 28.07.2016 (czwartek), 01.08.2016 (poniedziałek). W pozostałe dni kasa będzie zamknięta. Bank Spółdzielczy w Porąbce czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 17.00. Za zaistniałe niedogodności przepraszamy.
Dodano: 19-07-2016

GUS informuje o badaniach ankietowych z zakresu rolnictwa

Pytania w formularzach dotyczą sposobu użytkowania gruntów, powierzchni zasiewów, struktury dochodów gospodarstwa rolnego, pogłowia zwierząt gospodarskich, maszyn i urządzeń oraz ciągników użytkowanych w gospodarstwie, zużycia nawozów oraz ochrony roślin, a także aktywności ekonomicznej członków gospodarstw oraz zagadnień ekologicznych. Więcej informacji na stronie www.stat.gov.pl
Dodano: 01-06-2016

Gmina Czernichów przystąpiła do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Przygotowanie dokumentu pozwoli zaplanować działania na najbliższe lata na rzecz ochrony i poprawy jakości powietrza w naszej gminie. Zapraszamy mieszkańców i przedsiębiorców do wypełnienia ankiety inwentaryzującej emisję.
Dodano: 04-05-2016
Dodano: 23-06-2016

APEL O WYKASZANIE TRAW I CHWASTÓW NA TERENIE GMINY CZERNICHÓW

Wójt Gminy przypomina właścicielom i użytkownikom gruntów o obowiązkowym wykaszaniu traw i chwastów występujących w uprawach polowych na terenach siedliskowych, wokół swoich posesji oraz poboczach i rowach wokół posesji. Przypomina się również o bezwzględnym zakazie wypalania łąk, pastwisk, nieużytków i rowów oraz palenia wyschniętych traw.
Dodano: 10-06-2016

Obowiązki właścicieli i opiekunów psów

Urząd Gminy Czernichów przypomina wszystkim właścicielom i opiekunom psów o ciążących na nich obowiązkach, m.in.:

  • sprawowania właściwej opieki, a w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru,
  • na terenie użytku publicznego psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy i w kagańcu,
  • usuwania spowodowanych przez psy zanieczyszczeń na klatkach schodowych, ulicach, chodnikach, parkach, skwerach i zieleńcach,

Dodano: 08-06-2016

XIV sesja Rady Gminy Czernichów

W dniu 17 czerwca 2016 o godzinie 15:00 w sali narad Urzędu Gminy w Czernichowie odbędzie się XIV sesja Rady Gminy Czernichów. Porządek posiedzenia dostępny na BIP.
Dodano: 08-06-2016

V Kongres Firm Rodzinnych

Organizowany przez Izbę już po raz piąty Kongres Firm Rodzinnych odbędzie się w dniu 15 czerwca br. (środa), w Hotelu Dębowiec, zlokalizowanym na terenie spółki ZIAD Bielsko-Biała S.A., w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 220. Szczegółowe informacje na temat V Kongresu Firm Rodzinnych, w tym warunki uczestnictwa, formularz zgłoszeniowy oraz aktualny program Kongresu znajdą Państwo na naszej stronie: www.kongresfr.pl
Dodano: 13-05-2016

Konsultacje społeczne planu transportowego

Starostwo Powiatowe w Żywcu zgodnie z zapisami Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010 roku, w dniach od 13.05.2016 do 03.06.2016 roku organizuje konsultacje społeczne projektu Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Żywieckiego (planu transportowego).
Dodano: 19-05-2016

500+ w Gminie Czernichów

Wójt Gminy Czernichów zarządzeniem wyznaczył jednostkę organizacyjną gminy – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Czernichów - do realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 17 lutego 2016r. poz. 195). Ustawa wchodzi w życie od 1 kwietnia 2016 roku. Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następują na wniosek: matki, ojca, opiekuna faktycznego dziecka albo opiekuna prawnego dziecka. Do wniosku który wpłynie do dnia 1 lipca 2016r. uprawnienia będą ustalane od 1 kwietnia 2016r. do 30 września 2017r. Informacje szczegółowe o możliwości pobrania i złożenia wniosków zostaną podane w terminie późniejszym. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 338661338. www.gops.czernichow.com.pl
Dodano: 03-03-2016