11 lipca 2020,imieniny Olgi, Kaliny, Benedykta

Komunikaty

Świadczenie uzupełniające 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Ustawa w sprawie świadczenia uzupełniającego weszła w życie 1 października 2019 r. Kto ma prawo do otrzymania świadczenia 500+. Odpowiedzi udzieli ekspert ZUS, który będzie miał dyżur w budynku Urzędu Gminy Czernichów w dniu 16 października 2019 r. w godzinach 9:00 – 13:00.
Dodano: 02-10-2019

AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

Afrykański pomór świń to szybko szerząca się, zakaźna choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe oraz dziki. WIRUS ASF MOŻE PRZETRWAĆ NAWET KILKA MIESIĘCY W ROZKŁADAJĄCEJ SIĘ PADLINIE! WĘDZENIE, PEKLOWANIE I MROŻENIE NIE ZAWSZE ZABIJA WIRUSA! LUDZIE NIE SĄ WRAŻLIWI NA ZAKAŻENIE WISUSEM ASF W ZWIĄZKU Z CZYM, CHOROBA TA NIE STWARZA ZAGROŻENIA DLA ICH ZDROWIA I ŻYCIA! Szczegóły dostępne na stronie https://www.gov.pl/web/rolnictwo/asf-informacje-ogolne
Dodano: 01-10-2019

Szkody łowieckie

Z dniem 23 sierpnia 2018 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1295 ze zm.) m.in. określająca zmianę zasad szacowania szkód łowieckich. Zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy Prawo łowieckie wniosek o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych na terenach obwodów łowieckich przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz przy wykonywaniu polowania, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego. Natomiast szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych na terenach niewchodzących w skład obwodów łowieckich zgłasza się do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach- Wydział Terenów Leśnych.
Dodano: 06-09-2019

Konsultacje społeczne dotyczące programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

W terminie od 11 września 2019 r. do 4 października 2019 r. odbędą się konsultacje społeczne programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r. Szczegóły dostępne na BIP https://www.czernichow.finn.pl/bipkod/20621990
Dodano: 11-09-2019

Perspektywy dla mieszkańców obszarów wiejskich

W dniu 25 września br. z inicjatywy Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy, Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej przy współudziale Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa zorganizowała w Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Częstochowie konferencję pt. ,,Perspektywy dla mieszkańców obszarów wiejskich”. W konferencji tej uczestniczyła Pani Barbara Kos-Harat Wójt Gminy Czernichów wraz z Zastępcą Panią Bogusławą Białką. Celem spotkania była prezentacja działań wdrażanych przez Rząd, służących poprawie jakości życia na obszarach wiejskich. Zostały zaprezentowane liczne działania i inwestycje finansowane z budżetu krajowego i budżetu Unii Europejskiej, w ramach realizacji jednego z priorytetów polityki UE, jakim jest wyrównywanie szans mieszkańców miast i wsi. Uczestnicy konferencji zapoznali się z przykładami dobrych praktyk samorządowych, a także wymienili się doświadczeniami dotyczącymi aktywizacji lokalnych społeczności.

Zapraszam do zapoznania się z broszurą.
Barbara Kos-Harat
Wójt Gminy Czernichów
Dodano: 30-09-2019

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

W 2019 r. Starostwo Powiatowe w Żywcu uruchomiło na terenie Powiatu Żywieckiego 6 punktów, gdzie będzie można otrzymać nieodpłatną pomoc prawną oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Nieodpłatne porady prawne oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa w załączeniu - kliknij dowiedz się więcej.
Dodano: 23-09-2019

Zmiana kursów autobusów PKS

Z dniem 21 września będą obowiązywały nowe kursy autobusów PKS.

 • Zmiana kursu z Bielska-Białej do Międzybrodzia Ponikwi z 13:30 na 13:40
 • Zmiana kursu z Bielska-Białej do Czernichowa z 14:30 na 14:40
 • Zmiana kursu z Bielska-Białej do Międzybrodzia Ponikwi z 11:45 na 11:50 (możliwość opóźnienia tylko o 5 minut, nie o 10), co opóźni również kurs powrotny z 12:40 na 12:42
 • Zmiana kursu z Bielska-Białej do Czernichowa z 19:10 na 19:30 oraz kursu powrotnego
 • Zmiana kursu z Czernichowa z 6:10 na 6:00
Dodano: 20-09-2019

Dnia 18.09.2019 r. (Środa) kasa będzie nieczynna

Zarząd Banku Spółdzielczego w Porąbce informuje, że w dniu 18.09.2019r. (ŚRODA) kasa będzie nieczynna
Za zaistniałe niedogodności przepraszamy
Dodano: 17-09-2019

X sesja Rady Gminy Czernichów

W dniu 12 września 2019 r. o godz.15:30 w sali narad Urzędu Gminy w Czernichowie odbędzie się X sesja Rady Gminy Czernichów. Porządek posiedzenia dostępny na BIP https://www.czernichow.finn.pl/res/serwisy/pliki/21971472?version=1.0
Dodano: 06-09-2019

Nabór do Orkiestry Dętęj OSP Międzybrodzie Bialskie oraz Ogniska Muzycznego

Orkiestra Dęta OSP Międzybrodzie Bialskie oraz Ognisko Muzyczne prowadzone przez Tomasza Drewniaka ogłasza nabór na zajęcia nauki gry na instrumentach dętych (saksofon, trąbka, klarnet, tenor), instrumentach klawiszowych, instrumentach perkusyjnych oraz zajęcia wokalne. Nabór odbędzie się w najbliższy piątek (6 września) w Centrum Kultury w Międzybrodziu Bialskim w godzinach 17:00 – 20:00. Orkiestra bezpłatnie wypożycza instrumenty do nauki. Więcej informacji pod nr telefonu 608411214 - Tomasz Drewniak.
Dodano: 05-09-2019

INFORMACJA DOT. KONTROLI OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) ORAZ WYWOZU OSADÓW ŚCIEKOWYCH Z PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKOWYCH

Wójt Gminy Czernichów informuje, iż zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454), Gminy posiadają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą do właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Czernichów o WYPEŁNIENIE ANKIET dotyczących posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków. Termin składania ankiet: 31 sierpnia 2019r. ANKIETY dostępne są w Urzędzie Gminy Czernichów, 34-311 Czernichów, ul. Żywiecka 2 w pokoju nr 20, na stronie internetowej Urzędu tj. http://czernichow.com.pl/fotki/1823/pliki/Ankieta.doc oraz u Sołtysów.

Wypełnione ANKIETY proszę składać w Urzędzie Gminy Czernichów (osobiście lub za pośrednictwem poczty), pocztą elektroniczną na adres e-mail: mlaszczak@czernichow.com.pl lub u Sołtysa.
Dodano: 21-06-2019

Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych - edycja 2019 ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Gminie Czernichów

Wójt Gminy Czernichów informuje, że dnia 25 czerwca 2019r. została podpisana umowa w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2019 roku środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zadań w ramach resortowego programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019.
Dodano: 08-07-2019

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKASZANIA TRAW I CHWASTÓW

Urząd Gminy w Czernichowie przypomina właścicielom i użytkownikom gruntów na terenie Gminy o obowiązku wykaszania traw i niszczenia chwastów na swoich nieruchomościach. Zachwaszczone grunty stanowią zagrożenie dla upraw rolniczych, ogrodniczych oraz dla nas samych, gdyż są siedliskiem szkodników glebowych, gryzoni, ślimaków itp. Ponadto wysiew chwastów z zaniedbanych terenów stanowi dużą uciążliwość dla gruntów sąsiednich. O likwidację chwastów należy dbać przez cały rok, wykaszając je systematycznie.
Dodano: 12-07-2019

Punkt kasowy w czernichowie - nieczynny

Zarząd banku spółdzielczego w Porąbce informuje, że w dniach:
od 29.07.2019r. do 09.08.2019r.
punkt kasowy w Czernichowie będzie nieczynny
za wyjątkiem 31.07.2019r.
Za zaistniałe niedogodności przepraszamy.
Dodano: 26-07-2019

Skrócone godziny otwarcia urzędu ze względu na Tour de Pologne 2019

W związku z zamkniętymi drogami ze względu na Tour de Pologne2019 Wójt Gminy Czernichów wprowadza skrócony czas pracy pracowników Urzędu Gminy Czernichów w okresie od 6 sierpnia 2019 roku do 7 sierpnia 2019 roku.
Urząd będzie czynny w następujących godzinach:

 • 6 sierpnia 2019 roku od godziny 7:30 do godziny 12:45
 • 7 sierpnia 2019 roku od godziny 7:30 do godziny 13:30

W sprawach zgłoszenia zgonu prosimy dzwonić pod numer tel. 600813162.
Za utrudnienia przepraszamy.
Dodano: 05-08-2019

Obowiązek pobierania opłaty miejscowej

Wójt Gminy w Czernichowie przypomina osobom kierującym hotelami, motelami, pensjonatami, domami wczasowymi, ośrodkami wypoczynkowymi lub wycieczkowymi, schroniskami, kampingami, polami biwakowymi, gospodarstwami agroturystycznymi, pokojami gościnnymi i kwaterami prywatnymi albo podobnymi obiektami usługowymi o obowiązku pobierania opłaty miejscowej od osób przebywających na wypoczynku, szkoleniu bądź w celach turystycznych. Obowiązek ten wynika z Uchwały Rady Gminy w Czernichowie Nr X/77/2015 z dnia 16 listopada 2015r.
Terminy do rozliczania się z w/wm opłaty wynikają z Uchwały Rady Gminy nr VIII/63/2019 z dnia 29 kwietnia 2019r:

 • do 10 stycznia
 • do 10 kwietnia
 • do 10 lipca
 • do 10 października

Proszę o rzetelne i terminowe rozliczanie się z pobranych opłat.
Dodano: 27-06-2019

Wybory Śląskiej Izby Rolniczej

31 maja 2019 r. upływa V kadencja organów samorządu rolniczego. Kolejne wybory odbędą się w dniu 28 lipca 2019 r. Każdy, kto pragnie wspierać Izbę w dążeniu do poprawy sytuacji rolnictwa w kraju, powinien w sposób czynny uczestniczyć w tegorocznych wyborach. Zgodnie z Ustawą o Izbach Rolniczych czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do walnego zgromadzenia mają członkowie izby. Członkiem izby rolniczej z mocy prawa, jest każda osoba fizyczna i prawna będąca podatnikiem podatku rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym oraz podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych. Przysługuje im prawo kandydowania i głosowania w wyborach do Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej. Osoba prawna realizuje swoje prawa wyborcze za pośrednictwem przedstawiciela wskazanego przez władze tej osoby, uprawnionego do jej reprezentowania przy czynnościach prawnych. Zasady wyborów iraz szczegółowe informacje dostępne sa na stronie internetowej http://www.sir-katowice.pl/wybory2019-2023
Dodano: 06-05-2019

Transport publiczny

Wójt Gminy Czernichów informuje, iż publiczny transport zbiorowy na linii Czernichów- Bielsko-Biała, powierzony Beskidzkiemu Związkowi Powiatowo Gminnemu będzie nadal funkcjonował. Informujemy, iż z dniem 1 sierpnia 2019 roku wprowadzone zostają zmiany w rozkładzie jazdy autobusów na linii Czernichów - Bielsko Biała. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi zmianami, które będą dostępne po 22 lipca na stronie Beskidzkiego Związku Powiatowo Gminnego http://www.bzpg.pl/.
Dodano: 12-07-2019

Alert RCB

Bardzo silny wiatr (do 115 km/h) i burze z gradem prognozowane są dziś w ciągu dnia, wieczorem i w nocy. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Nie chowaj się pod drzewami. Jeśli możesz zostań w domu.
Dodano: 01-07-2019

Sterylizacja kotów jest potrzebna

W związku z rosnącym problemem bezdomnych i dziko żyjących kotów na terenie Gminy Czernichów, które coraz bardziej się rozmnażają pozostając bez opieki człowieka (wyrzucane z domu, podrzucane sąsiadom, biegające samopas) prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją. Pamiętajmy, że każda interwencja dotycząca bezdomnych i dziko żyjących zwierząt na terenie Gminy Czernichów płacona jest z budżetu gminy. Biorąc zwierzę pod swój dach każdy jest odpowiedzialny za życie i zdrowie tego zwierzęcia.
Dodano: 26-04-2019

Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żywcu

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu informuje, że w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2020r. realizuje projekt pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żywcu (IV)” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2017-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – projekty pozakonkursowe (dla publicznych służb zatrudnienia).

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30+ pozostających bez pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żywcu.
Dodano: 21-06-2019

Informacja GOPS o składaniu wniosków oraz zmianach w świadczeniach wychowawczych

500+
ZMIANY W ŚWIADCZENIACH WYCHOWAWCZYCH

16 maja 2019r. prezydent RP podpisał ustawę, która wprowadza zmiany w świadczeniu wychowawczym (tzw. 500+). Najistotniejszą zmianą w całej ustawie jest zniesienie kryterium dochodowego na pierwsze dziecko co oznacza, że świadczenie 500+ przysługuje na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia bez względu na dochód w rodzinie.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego można składać:

 • od 1 lipca 2019 r. w formie elektronicznej (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS);
 • od 1 sierpnia 2019 r. w formie papierowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Czernichów.

Złożenie wniosku do 30 września 2019r. gwarantuje wypłatę świadczenia wychowawczego z wyrównaniem od 1 lipca 2019r.

ŚWIADCZENIE DOBRY START 300+
Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na każde dziecko uczące się w szkole do ukończenia 20 lub – w przypadku dzieci niepełnosprawnych – 24 roku życia.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start można składać:

 • od 1 lipca 2019 r. w formie elektronicznej (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS);
 • od 1 sierpnia 2019 r. w formie papierowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Czernichów.


ŚWIADCZENIA RODZINNE
Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych można składać:

 • od 1 lipca 2019 r. w formie elektronicznej (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS);
 • od 1 sierpnia 2019 r. w formie papierowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Czernichów.

Dodano: 21-06-2019

IX sesja Rady Gminy Czernichów

W dniu 26 czerwca 2019 r. o godz.15:30 w sali narad Urzędu Gminy w Czernichowie odbędzie się IX sesja Rady Gminy Czernichów. Porządek posiedzenia dostępny na BIP https://www.czernichow.finn.pl/res/serwisy/pliki/21472480?version=1.0
Dodano: 21-06-2019

Raport o stanie gminy za 2018 rok

W stronie internetowej BIP https://www.czernichow.finn.pl/bipkod/21358349 został opublikowany Raport o stanie gminy Czernichów za 2018 rok wraz z informacją dla mieszkańców oraz wzorem zgłoszenia mieszkańca do udziału w debacie.
Dodano: 05-06-2019

Zamknięcie ul. Roztoki w Czernichowie

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu informuje, że w związku z remontem jezdni droga powiatowa nr 1407 S Tresna – Roztoka będzie zamknięta na odcinku o długości ok 100m od ul. Wrzosowej w następujących dniach: 24.06.2019 (poniedziałek) od godziny 9:00 do 13:00. 25.06.2019 (wtorek) od godziny 9:00 do 13:00. Szczegóły na stronie: http://pzd.zywiec.pl/zamkniecie-ul-roztoki-w-czernichowie/
Dodano: 21-06-2019

Nabór na stanowisko urzędnicze ds. dróg

Wójt Gminy Czernichów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw dróg. Szczegóły dostępne na https://www.czernichow.finn.pl/bipkod/21401918
Dodano: 10-06-2019

Konwent Burmistrza i Wójtów z powiatu żywieckiego w Jeleśni

10 czerwca 2019 w Jeleśni odbył się Konwent Burmistrza i Wójtów Powiatu Żywieckiego. Prowadzono rozmowy na temat inwestycji i bieżących działań przez Wody Polskie na terenie Powiatu Żywieckiego, Powiatowej Strategii Elektromobilności, problemach prawnych z utylizacją padłej dzikiej zwierzyny oraz zasadach wypłacania odszkodowań łowieckich. Wody Polskie przygotowują się do realizacji czterech dużych zadań inwestycyjnych – z radością przyjmujemy fakt, iż trzy z nich będą realizowane na terenie Gminy Czernichów. Okres realizacji to lata 2019-2021.
Dodano: 11-06-2019

Zasady poboru opłaty miejscowej

Na stronie internetowej BIP opublikowano zasady poboru opłaty miejscowej - https://www.czernichow.finn.pl/bipkod/21166278
Dodano: 14-05-2019

Projekt Słoneczna Kraina Żywiecka bez dofinansowania

W dniu 22 maj 2019r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żywcu odbyła się konferencja z udziałem Wiceministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisława Szweda, Posła Kazimierza Matusznego, Starosty Żywieckiego Andrzeja Kalaty, Burmistrza i Wójtów Powiatu Żywieckiego, Prezesa Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Janusza Michałka, Przewodniczącego Zarządu ZMGE Józefa Bednarza, na której Wicemarszałek Województwa Śląskiego Wojciech Kałuża ogłosił decyzję Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach o dofinansowaniu projektu nr WND-RPSL.04.01.03–24–02F5/18–003 pn. „Słoneczna Żywiecczyzna” (całkowita wartość projektu: 55 148 250 zł brutto), dającą możliwość Związkowi Międzygminnemu ds. Ekologii w Żywcu na rozpoczęcie procedur związanych z wdrażaniem inwestycji. Realizacja projektu to 3000 szt. instalacji na terenie 10 gmin Powiatu Żywieckiego (Gilowice, Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, Łodygowice, Milówka, Radziechowy Wieprz, Rajcza, Ujsoły, Żywiec).
Dodano: 27-05-2019

Wyniki wyborów do PE w Gminie Czernichów

Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego w Gminie Czernichów dostępne na stronie https://wybory.gov.pl/pe2019/pl/wyniki/gm/241702
Dodano: 27-05-2019

Konkurs fotograficzny pn. Krajobraz i przyroda województwa śląskiego

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z klas VII-VIII i gimnazjalnych, a jego celem jest zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej walorów przyrodniczych województwa śląskiego; zachęcanie do odpoczynku na świeżym powietrzu, pogłębianie wiedzy o wartościach przyrodniczych swojej najbliższej okolicy oraz terenów przyrodniczo cennych; kształcenie zdolności artystycznych w dziedzinie fotografii przyrodniczej.

Konkurs realizowany jest w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej ZPKWŚ pn. „Bliskie spotkania z przyrodą” dofinansowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Dodano: 24-04-2019

Wilk wyrządził szkody? Zgłoś problem do RDOŚ w Katowicach

Na terenie województwa śląskiego wilki występują najliczniej w Beskidzie Żywieckim, Beskidzie Małym oraz Beskidzie Śląskim od 2006 roku. Jednak obecnie stopniowo osiedlają się także w innych, nizinnych lasach naszego regionu. Młode, dojrzałe osobniki wędrują nawet na duże odległości (kilkaset kilometrów), aby znaleźć partnera i miejsce na założenie grupy rodzinnej.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach zwraca się z prośbą o informowanie o ich występowaniu, zgodnie z zaleceniami zamieszczonymi na stronie Stowarzyszenia dla Natury Wilk. Informacje przekazywać można za pomocą FORMULARZA do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, a także bezpośrednio do pracowników Stowarzyszenia:
dr Sabiny Pierużek-Nowak, e-mail: sabina.nowak@polskiwilk.org.pl, tel.: 606-110-046;
Roberta Mysłajka, e-mail: robert.myslajek@igib.uw.edu.pl, tel.: 788-795-353..
Dodano: 13-05-2019

Stopień alarmowy BRAVO-CRP

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie wprowadzające drugi stopień alarmowy CRP (BRAVO-CRP) na terytorium całego kraju, obowiązujący od 23 maja od godz. 22:00, do 27 maja do godz. 16:00. Ostrzeżenie zostało wprowadzone w celu przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni związanymi z organizacją wyborów do Parlamentu Europejskiego.
Dodano: 24-05-2019

Praca w Gminnym Zespole Oświatowym

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. płac w Gminnym Zespole Oświatowym w Czernichowie - szczegóły dostępne na stronie http://gzo-czernichow.ebip.info.pl/index.php?n=i&id=7413&akcja=info&menu=320#tresc_main
Dodano: 08-05-2019

Powołano sztab kryzysowy

W dniu dzisiejszym o godzinie 7.30 Wójt Gminy Czernichów powołał sztab kryzysowy w związku z intensywnymi opadami deszczu. Potrzebę pomocy i konieczność interwencji w związku z zagrożeniem wodą można zgłaszać pod numerem telefonu 532721274 lub 338661325. Na terenie gminy doszło już do przypadków podtopień. Prosimy o zachowanie ostrożności.
Dodano: 23-05-2019

UWAGA Wilki!!

Wójt Gminy Czernichów ostrzega przed wilkami pojawiającymi się w lasach w rejonie Jaworzyny oraz góry Żar. W związku z otrzymanymi sygnałami o wilkach prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. Apelujemy do właścicieli psów o szczególny nadzór nad zwierzętami i unikanie spacerów daleko w głąb lasu. Przypominamy, że spuszczanie psa ze smyczy w lesie jest zabronione. W przypadku kontaktu z wilkiem lub wilkami należy spokojnie się oddalić. W zdecydowanej większości przypadków wilki wyczuwając człowieka same się oddalają. Pod żadnym pozorem nie wolno iść za wilkiem oraz zbliżać się do młodych wilcząt. Jednocześnie przypominamy, że wilki znajdują się pod ochroną i ich odstrzał jest zabroniony. W przypadku zauważenia wilka blisko zabudowań prosimy zgłosić ten fakt telefonicznie do urzędu pod numerem 338609333.
Dodano: 08-05-2019

Będzie bezpieczniej - modernizujemy monitoring wizyjny Gminy Czernichów

Z początkiem kwietnia rozpoczęły się prace modernizacyjne systemu monitoringu wizyjnego Gminy Czernichów. Zadanie zostało podzielone na etapy, czego skutkiem ma być wymiana wszystkich przestarzałych kamer oraz rozbudowa systemu. W ramach prac na chwilę obecną częściowo zmodernizowano infrastrukturę sieciową, zakupiony został profesjonalny rejestrator, zamontowano nowoczesną kamerę z funkcją motozoom w Międzybrodziu Żywieckim monitorującą drogę na Górę Żar. W/w prace mają znacząco usprawnić działanie systemu monitoringu.
Dodano: 08-05-2019

Obwieszczenie Wójta Gminy Czernichów

Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sołectwa Międzybrodzie Żywieckie w Gminie Czernichów, w zakresie wynikającym z Rozstrzygnięcia Nadzorczego Wojewody Śląskiego Nr IFIII.4131.1.15.2019 z dnia 7 marca 2019 r. do pobrania na BIP https://gwczernichow.peup.pl/rejestry.seam?symbol=ROiO&trejId=425&eid=632374
Dodano: 04-04-2019

Posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

7 maja 2019 r. odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego na którym głównym tematem było zabezpieczenie działań ratowniczych na akwenie Jeziora Międzybrodzkiego w Gminie Czernichów.
Dodano: 08-05-2019

11 MAJA - DZIEŃ BEZ ŚMIECENIA

#ZaczynamOdSiebie to hasło tegorocznej, trzynastej edycji kampanii Dzień bez Śmiecenia, której celem jest edukacja i zachęcanie społeczeństwa do aktywnego promowania selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych. Nie śmiecąc chronisz środowisko i szanujesz naszą wspólną przestrzeń życiową – pamiętaj o tym przez cały rok! A jak świętować 11 maja? Warto włączyć się w działania związane z Dniem Bez Śmiecenia. Więcej informacji na stronie http://dzienbezsmiecenia.pl/.
Dodano: 10-05-2019

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych w Gminie Czernichów

Urząd Gminy Czernichów informuje, że zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon z samochodów osobowych w Gminie Czernichów odbędzie się:


 • MIĘDZYBRODZIE BIALSKIE: 13.04.2019 r. (sobota) – zgłoszenia przyjmowane będą do piątku 12.04.2019 r. do godz. 14:00;
 • CZERNICHÓW I TRESNA: 27.04.2019 r. (sobota) – zgłoszenia przyjmowane będą do piątku 26.04.2019 r. do godz. 14:00;
 • MIĘDZYBRODZIE ŻYWIECKIE: 30.04.2019 r. (wtorek) – zgłoszenia przyjmowane będą do poniedziałku 29.04.2019 r. do godz. 14:00;


Zgłoszenia dotyczące odbioru w/w odpadów należy dokonywać w Urzędzie Gminy pod numerem telefonu 33 860 93 16 lub w Firmie „Atra” pod numerem telefonu 660 009 285.
Dodano: 28-03-2019

Jak prawidłowo palić w piecu

Nawet w starym i brzydkim kotle można też palić bez dymu, tak że pies sąsiada nie będzie wiedział, że spalasz węgiel! Bynajmniej nie trzeba tego robić z troski o sąsiada i jego psa – przede wszystkim dla własnej oszczędności, bo dym to niespalone paliwo, a dokładniej 30–70% tego paliwa. O tym, czy dym się spala, czy ucieka kominem, decyduje nie wiek pieca ani cena paliwa, lecz sposób palenia. Więcej informacji w ulotce - kliknij dowiedz się więcej.
Dodano: 09-04-2019

VIII sesja Rady Gminy Czernichów

W dniu 29 kwietnia 2019 r. o godz.15:30 w sali narad Urzędu Gminy w Czernichowie odbędzie się VIII sesja Rady Gminy Czernichów. Porządek posiedzenia do pobrania na BIP: https://www.czernichow.finn.pl/res/serwisy/pliki/20883081?version=1.0
Dodano: 18-04-2019

Informacja o odpadach zielonych

W związku z wiosennymi porządkami w ogrodach przypominamy, że odpady zielone powstające w wyniku pielęgnacji ogrodów i terenów zielonych będą odbierane spod posesji zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów na 2019 r. w maksymalnej ilości 24 worki/rok.

Worki na odpady zielone wydawane są w Urzędzie Gminy w pokoju nr 4 od pon. do pt. w godzinach od 7.30 do 15.30. Większe ilości odpadów zielonych przyjmowane są nieodpłatnie w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Porąbce przy ul. Bażanciej - tel. 660009285. Mogą to być tylko i wyłącznie: trawa, liście i pocięte gałęzie. PRZYJMOWANE BĘDĄ TYLKO ODPADY ZIELONE ZAPAKOWANE W WORKACH LUB POWIĄZANE. Całe drzewa, klocki i pnie nie będą odbierane. Nie będą także odbierane odpady zielone przywiezione LUZEM.

Przypominamy również, że zgodnie z § 14 pkt 1 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czernichów, powstające w gospodarstwach domowych odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone, powinny być w pierwszej kolejności zagospodarowane przez mieszkańców we własnym zakresie poprzez np. kompostowanie w przydomowych kompostownikach w sposób niepowodujący uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich.
Dodano: 28-03-2019

UWAGA zmiana godzin pracy urzędu w Wielki Piątek

Wójt Gminy Czernichów informuje, że w dniu 19.04.2019 roku (Wielki Piątek) Urząd Gminy będzie czynny do godziny 12.00. W sprawach zgłoszenia zgonu prosimy dzwonić pod numer tel. 600813162.
Dodano: 18-04-2019

Informacja Wójta Gminy Czernichów w związku z planowanym strajkiem nauczycieli

Informuję, że pomimo zapowiedzianej akcji strajkowej w szkołach podstawowych z terenu naszej gminy, egzaminy gimnazjalne przewidziane na dzień 10-12 kwietnia 2019 r., odbędą się w planowanym terminie, a do ich przeprowadzenia zostały powołane stosowne komisje. Dla pozostałych dzieci, w szkołach przewidziano zajęcia opiekuńczo – wychowawcze na świetlicy.

Wójt Gminy Czernichów
Barbara Kos-Harat
Dodano: 05-04-2019

Program ochrony powietrza - ankieta

Szanowni Mieszkańcy, w związku z podjęciem przez Sejmik Województwa Śląskiego Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Śląskiego przyjętego Uchwałą nr V/47/5/2017, Urząd Gminy Czernichów zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiety inwentaryzacyjnej. Załączoną ankietę w wersji papierowej lub elektronicznej, prosimy przekazać w nieprzekraczalnym terminie do 15 kwietnia 2019r. na dziennik podawczy w budynku Urzędu Gminy Czernichów, ul. Żywiecka 2, 34-311 Czernichów osobiście, za pomocą poczty polskiej lub mailem na adres gmina@czernichow.com.pl.
Dodano: 11-02-2019

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czernichów

Na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy zostały udostępnione wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czernichów w roku 2019 z zakresu upowszechniania kultury, wspierania działań i inicjatyw kulturalnych promujących gminę oraz z zakresu kultury fizycznej i sportu - https://www.czernichow.finn.pl/bipkod/20621990
Dodano: 08-04-2019

Wiosenna akcja szczepienia lisów - nie dotykaj szczepionek!

W terminie od 4 do 13 kwietnia 2019 roku na terenie całego województwa śląskiego prowadzona będzie akcja szczepienia przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących. Szczepionka zostanie wyłożona w formie przynęty, która będzie miała kształt małych, brunatnych krążków o zapachu zepsutej ryby, wyczuwalnym przez lisy już z odległości około 800 metrów.

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii apeluje do mieszkańców województwa o niepodnoszenie szczepionek z ziemi. Znalezioną przynętę należy pozostawić w danym miejscu. Należy pamiętać o tym, że „zapach ludzki” pozostawiony na przynęcie sprawia, że staje się ona nieatrakcyjna dla lisa. Jednocześnie przypominamy, że przez dwa tygodnie po przeprowadzeniu akcji nie powinno się wyprowadzać zwierząt domowych na tereny zielone. Podkreślić również należy, że szczepionka nie jest przeznaczona dla zwierząt domowych oraz gospodarskich i nie działa na nie wystarczająco skutecznie. więcej informacji dostępne na stronie http://www.katowice.uw.gov.pl/aktualnosci/wiosenna-akcja-szczepienia-lisow-nie-dotykaj-szczepionek
Dodano: 05-04-2019

Karpaty Łączą - Zielona Infrastruktura

W związku z udziałem Stowarzyszenia – LGD „Żywiecki Raj” w projekcie „Karpaty Łączą – Zielona Infrastruktura” zwracamy się z prośbą o wypełnienie krótkiej ANKIETY na temat świadomości i zainteresowania tematem zielonej infrastruktury. Projekt LIFE16 jest dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu LIFE oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).
Dodano: 05-03-2019