10 lipca 2020,imieniny Sylwany, Witalisa, Antoniego

Komunikaty

Wójt Gminy Czernichów informuje wszystkich mieszkańców Gminy, że inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest została zakończona

Jeśli któryś z mieszkańców został pominięty przez ankieterów wykonujących inwentaryzację uprzejmie proszę o kontakt z właścicielem firmy Eko – Team Konsulting w Bielska – Białej Agnieszką Chylak tel. 513100869 do dnia 24 lipca 2015 roku.
Dodano: 17-07-2015

Punkt Kasowy w Czernichowie będzie nieczynny w dniach..

Zarząd Banku Spółdzielczego w Porąbce informuje, że z powodu choroby pracownika Punkt Kasowy w Czernichowie będzie nieczynny w dniach 16, 17, 21, 22, 24 lipca 2015 roku. W dniach 20 i 23 lipca kasa będzie czynna do godziny 12:00. Bank Spółdzielczy w Porąbce czynny pon-pt 7.30 do 17.00. Za zaistniałe niedogodności przepraszamy
Dodano: 15-07-2015

30 czerwca 2015 roku upływa termin zgłaszania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Żywcu

Z dniem 30 czerwca 2015 roku upływa termin zgłaszania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Żywcu. Kandydatów na ławników, radom gmin, mogą zgłaszać prezesi sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy.
Dodano: 21-05-2015

ROZPOCZYNA SIĘ INWENTARYZACJA WYROBÓW AZBESTOWYCH NA TERENIE GMINY

Do końca września opracowany zostanie Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest z Terenu Gminy Czernichów. Urząd Gminy Czernichów wszczął procedurę, która ma wyłonić firmę lub instytucję, która opracuje Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest z Terenu Gminy Czernichów. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma EKO TEAM Konsulting z Bielska-Białej.
Dodano: 12-06-2015

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W załączniku zawiadomienie dot. przeprowadzonego zapytania ofertowego, którego przedmiotem zamówienia była organizacja imprezy plenerowej ŚWIĘTO MORZA w terminie 4 lipca 2015 roku.
Dodano: 01-06-2015

Wybory członków do Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej

W dniu 25 listopada 2014 roku, Krajowa Rada Izb Rolniczych, podjęła uchwałę nr 9/2014 w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych. W roku bieżącym wybory odbędą się w dniu 31 maja 2015 roku. Szczegółowe informacje dostępne pod adresem www.sir-katowice.pl
Dodano: 03-03-2015

Zapytanie ofertowe

Gmina Czernichów zaprasza do składania ofert w zakresie "Organizacji otwartej imprezy plenerowej ŚWIĘTO MORZA w terminie 4 lipca 2015 r." Szczegóły zapytania w załączniku. Miejsce składania ofert: Gmina Czernichów ul. Żywiecka 2
34-311 Czernichów. Termin 29 maja 2015 r do godz.11:00 .
Dodano: 21-05-2015

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, KTÓREGO PRZEDMIOTEM BYŁA ORGANIZACJA OTWARTEJ IMPREZY PLENEROWEJ ŚWIĘTO MORZA W TERMINIE 4 LIPCA 2015

W załączniku unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 14.000 euro w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem była Organizacja otwartej imprezy plenerowej ŚWIĘTO MORZA w terminie 4 lipca 2015 r.
Dodano: 20-05-2015

Zbiórka popiołu

Urząd Gminy Czernichów informuje wszystkich mieszkańców, że w dniu 23 maja br. roku (tj. sobota) Firma ATRA odbierać będzie popiół od mieszkańców Czernichowa, Tresnej, Międzybrodzia Bialskiego oraz Międzybrodzia Żywieckiego.
Dodano: 21-05-2015

Zapytanie ofertowe

Gmina Czernichów zaprasza do składania ofert w zakresie "Organizacji otwartej imprezy plenerowej ŚWIĘTO MORZA w terminie 4 lipca 2015 r." Szczegóły zapytania w załączniku.Miejsce składania ofert: Gmina Czernichów ul. Żywiecka 2
34-311 Czernichów. Termin 19 maja 2015 r.
Dodano: 11-05-2015

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Urząd Gminy Czernichów informuje właścicieli nieruchomości, że w miesiącu maju br. zostanie zorganizowana zbiórka odpadów wielkogabarytowych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon.

W dniach :
- 2 maja z Międzybrodzia Bialskiego zgłoszenia do 29 kwietnia
- 9 maja z Międzybrodzia Żywieckiego zgłoszenia do 7 maja
- 16 maja z Tresnej i Czernichowa zgłoszenia do 14 maja
Dodano: 24-04-2015

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2015

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2015 z zakresu ochrona zdrowia, opieka nad dziećmi i młodzieżą znajdującej się w trudnej sytuacji oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym - kliknij tutaj
Dodano: 06-05-2015

Trening systemów alarmowania i ostrzegania

Wójt Gminy Czernichów informuje, że w dniu 12 maja 2015 roku w godzinach od 6:00 do 19:00 zostaną przeprowadzone krajowe ćwiczenia RENEGADE – KAPER 15/1. W ramach tych ćwiczeń odbędzie się również trening systemu alarmowania i ostrzegania, podczas którego uruchomione zostaną syreny alarmowe. Jak wynika z danych przekazanych do Urzędu syreny alarmowe mogą być uruchomione na terenie powiatu żywieckiego lub w wybranych gminach.
Dodano: 11-05-2015

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Czernichów w 2014 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Czernichów w 2014 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - kliknij aby pobrać dokument.
Dodano: 30-04-2015

VI sesja Rady Gminy Czernichów

W dniu 30 kwietnia 2015 roku o godz.15:00 w sali narad Urzędu Gminy w Czernichowie odbędzie się VI sesja Rady Gminy Czernichów. Kliknij aby pobrać porządek posiedzenia.
Dodano: 29-04-2015

PROGRAM DZIAŁAJ LOKALNIE edycja 2015

Żywiecka Fundacja Rozwoju po raz dziesiąty zaprasza do składania wniosków w ramach Działaj Lokalnie. W ramach Programu „Działaj Lokalnie" wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Jeżeli zatem działasz w organizacji pozarządowej, bądź grupie nieformalnej (z terenu gmin Czernichów, Lipowa, Łękawica, Łodygowice, Radziechowy- Wieprz, Rajcza, Ślemień, Świnna, Ujsoły, Żywiec), masz pomysł, co zrobić, by w Twojej społeczności żyło się lepiej, ale brakuje Ci środków na jego realizację, skorzystaj z możliwości Programu Działaj Lokalnie.
Nabór wniosków trwa do 30 kwietnia 2015 r. do godz. 23:59
Wszystkich zainteresowanych konkursem grantowym zapraszamy na stronę: www.dzialajlokalnie.beskidy.org.pl.Wnioski należy składać poprzez generator wniosków dostępny na stronie www.system.dzialajlokalnie.pl
Dodano: 07-04-2015

Żywiecka Fundacja Rozwoju zaprasza na spotkanie dot. składania wniosków w ramach X-tego Konkursu "DZIAŁAJ LOKALNIE"

Żywiecka Fundacja Rozwoju, serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz chcących stworzyć bądź będących członkami grup nieformalnych z Gmin: Czernichów, Łękawica, Łodygowice, Lipowa, Radziechowy- Wieprz, Rajcza, Ujsoły, Świnna, Ślemień, Żywiec na spotkania informacyjne dotyczące programu Działaj Lokalnie IX 2015, które odbędą się:
15. kwietnia 2015 r. godz. 16:30- Urząd Gminy Czernichów
Podczas spotkań zostanie omówiony regulamin i podstawowe zasady konkursu, a także będzie przestrzeń do zadawania pytań i szukania inspiracji do pisania wniosków.

Dodano: 09-04-2015

Czasowe zamknięcie drogi wojewódzkiej nr 948 na Zaporze Wodnej Tresna

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Zarząd Zlewni Soły i Skawy w Żywcu informuje, że w dniu 10 kwietnia 2015 r. od godziny 00:00 do 05:00 zostanie zamknięta droga wojewódzka nr 948. Zamknięcie drogi jest związane z realizacją zadania " Remont podnośników awaryjnych zapory Tresna, pow. Żywiecki, woj. śląskie".
Dodano: 01-04-2015

Trwa budowa sieci światłowodowej w miejscowościach Czernichów, Międzybrodzie Żywieckie i Międzybrodzie Bialskie

OPEN-NET S.A. jest publicznym operatorem telekomunikacyjnym notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu NEWCONNECT. Mamy przyjemność poinformować, iż pozyskaliśmy dotację Unii Europejskiej na inwestycje budowy sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu w miejscowościach Czernichów, Międzybrodzie Bialskie i Żywieckie. Dzięki sieci światłowodowej GPON mieszkańcy otrzymają dostęp do technologii zapewniającej nieograniczone możliwości korzystania z usług w cyfrowym świecie.
Dodano: 06-11-2014

Informacja na temat elementów zabezpieczających nowe dowody osobiste przed fałszerstwem

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami przesłanymi przez MSW - kliknij dowiedz się więcej.
Dodano: 03-03-2015

Terminy zebrań wiejskich w Gminie Czernichów

Wójt Gminy Czernichów informuje, iż zebrania wiejskie, na których odbędą się wybory sołtysów i Rad Sołeckich odbędą się w następujących terminach :


 1. Zebranie wiejskie sołectwa Międzybrodzie Bialskie - 1 marca 2015 r. o godz. 9.00 w remizie OSP w Międzybrodziu Bialskim
 2. Zebranie wiejskie sołectwa Tresna - 8 marca 2015 r. o godz. 10.45 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Czernichowie
 3. Zebranie wiejskie sołectwa Międzybrodzie Żywieckie - 15 marca 2015 r. o godz. 9.15 w obiekcie poprzemysłowym tzw. „Flamingo”
 4. Zebranie wiejskie sołectwa Czernichów - 22 marca 2015 r. o godz. 10.45 w remizie OSP Czernichów –Tresna

Dodano: 11-02-2015

Od 1 marca czekają cię zmiany w urzędach

Nowy wzór dowodu osobistego, łatwiejszy do wypełnienia wniosek i możliwość złożenia go w dowolnym urzędzie gminy w całej Polsce – to zmiany, jakie czekają nas od 1 marca. Łatwiej będzie również o ślub w plenerze oraz nadanie dziecku imienia o obcym brzmieniu.
Dodano: 18-02-2015

Rusza System Rejestrów Państwowych

1 marca rusza System Rejestrów Państwowych (SRP). Nowy system informatyczny połączy kluczowe z punktu widzenia funkcjonowania państwa rejestry. W zintegrowanym systemie znajdą się m.in. rejestry PESEL, dowodów osobistych i aktów stanu cywilnego.
Dodano: 18-02-2015

Zawiadomienie sołtysa Międzybrodzia Bialskiego

Sołtys Międzybrodzia Bialskiego zawiadamia mieszkańców że podatek od nieruchomości i gruntów za rok 2015 będzie pobierany w dniach od 17.02.2015 do 17.03.2015 w siedzibie sołtysa (budynek Centrum Kultury w Międzybrodziu Bialskim) w każdy:
- wtorek od 10:00 do 14:00
- środę od 10:00 do 14:00
- czwartek od 14:00 do 18:00
- piątek od 10:00 do 14:00
Dodano: 16-02-2015

V sesja Rady Gminy Czernichów

W dniu 10 marca 2015 r. o godz.15:00 w sali narad Urzędu Gminy w Czernichowie odbędzie się V sesja Rady Gminy Czernichów. Porządek posiedzenia dostępny na stronie BIP - kliknij tutaj.
Dodano: 03-03-2015

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” zaprasza serdecznie na warsztaty w zakresie budowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania
„Żywiecki Raj”
Zaprasza: mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych
i samorządów, przedsiębiorców
do udziału w
SPOTKANIACH INFORMACYJNYCH
DOTYCZĄCYCH TWORZENIA NOWEJ
LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU
NA LATA 2014-2020.
Spotkanie odbędzie się 28 lutego 2015r. (sobota) o godz. 15.00 - ul. Beskidzka 59 - Centrum Kultury w Międzybrodziu Żywieckim. Szczegóły w załączniku.
Dodano: 20-02-2015

Firma Open-Net S.A. zaprasza na spotkania informacyjne

Szanowni Państwo, firma Open-Net S.A., wieloletni operator telekomunikacyjny na rynku polskim, pragnie poinformować wszystkich mieszkańców o realizacji projektu unijnego zakładającego budowę sieci szerokopasmowego dostępu do internetu na terenie 8 miejscowości w gminach Czernichów, Milówka oraz Węgierska Górka. W ramach świadczonych usług oferujemy Państwu dostęp do szybkiego Internetu światłowodowego GPON, telewizji cyfrowej oraz usługi nielimitowanego telefonu stacjonarnego.

Zapraszamy na spotkania informacyjne z mieszkańcami.
Czernichów, Tresna – 18 luty 2014 godz. 17:00 OSP Czernichów
Międzybrodzie Żywieckie – 20 luty 2014 godz. 17:00 Sala „Flamingo”
Międzybrodzie Bialskie – 22 luty 2014 godz. 11:00 OSP Międzybrodzie Bialskie

Szczegółową ofertę znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej, zachęcamy również do kontaktu z naszym biurem obsługi klienta pod numerem +32 798 26 05 i adresem e-mail bok@open.net.pl.
Dodano: 10-02-2015

Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu poprzez wypełnienie ankiety.

W celu jak najlepszego zaspokojenia potrzeb i oczekiwań mieszkańców naszego obszaru działalności, chcielibyśmy poznać Państwa opinie i oczekiwania na temat działalności i funkcjonowania LGD. Zebrane dane mają charakter całkowicie anonimowy. Wszelkie uwagi i opinie posłużą nam do usprawnienia naszej pracy. Wypełnienie ankiety zajmie około 7 min.
Link do kwestionariusza ankiety internetowej skierowanej do mieszkańców obszaru LSR http://moje-ankiety.pl/respond-72818.html. Wyniki badania ankietowego posłużą jako materiał do analizy opinii środowiska lokalnego na temat działalności, funkcjonowania oraz rozpoznawalności LGD i planów na przyszłość oraz tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju.Dodano: 18-02-2015
Dodano: 09-02-2015

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Czernichów ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Czernichów położonych w Międzybrodziu Bialskim przy ul. Wypoczynkowej, szczegóły w załączniku.
Dodano: 08-01-2015

Punkt kasowy w Czernichowie będzie nieczynny

Zarząd Banku Spółdzielczego w Porąbce informuje, że w dniu 05.02.2015 r. i 06.02.2015 r. (czwartek i piątek) punkt kasowy w Czernichowie będzie nieczynny. Bank Spółdzielczy w Porąbce czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 17.00. Za zaistniałe niedogodności przepraszamy.
Dodano: 04-02-2015

Raport z konsultacji społecznych

Kliknij dowiedz się więcej aby pobrać załączniki.
Dodano: 30-01-2015

Urząd Gminy w Czernichowie informuje, że w sezonie zimowym 20014-2015 za zimowe utrzymanie dróg odpowiedzialne są następujące firmy


 1. Firma Handlowo-Usługowa „DAGLEZJA” Jerzy Kołakowski, 34-312 Międzybrodzie Żywieckie - utrzymuje drogi gminne w Międzybrodziu Żywieckim (za wyjątkiem ul. Energetyków, ul. Górskiej do pętli). Telefon kontaktowy kom. 604894113
 2. Firma Usługowa „ATRA” Krzysztof Pardela, 43-353 Porąbka utrzymuje drogi gminne w Międzybrodziu Bialskim, Czernichowie i Tresnej (za wyjątkiem ul. Spacerowej, Jana Pawła II, Turystycznej i Kościelnej w Czernichowie). Telefon kontaktowy kom. 602175715
 3. Zakład Usługowo-Produkcyjny „Isepnica” w Międzybrodziu Bialskim utrzymuje drogi powiatowe tj. ul. Bielską, Żarnówki, Przegibek, w Międzybrodziu Bialskim, ul. Beskidzką w Międzybrodziu Żywieckim ul. Nad Jeziorem w Tresnej, ul. Roztoki w Czernichowie, oraz drogi gminne tj. ul. Energetyków, ul. Górska do pętli w Międzybrodziu Żywieckim, ul. Spacerowa, Jana Pawła II, Kościelna, Turystyczna w Czernichowie. Telefon kontaktowy kom. 516035844
 4. WGB Firma Usługowo-Handlowa w Węgierskiej Górce utrzymuje drogę wojewódzką nr 948 (tj. ul. Żywiecka). Telefon kontaktowy kom.608049234


Dodano: 31-12-2014

IV sesja Rady Gminy Czernichów

W dniu 26 stycznia 2015 o godz.15:00 w sali narad Urzędu Gminy w Czernichowie odbędzie się IV sesja Rady Gminy Czernichów. Porządek posiedzenia dostępny na stronie BIP - kliknij tutaj.
Dodano: 19-01-2015

Wyniki otwartego konkursu ofert na zadania publiczne w roku 2015 z zakresu upowszechniania kultury, wspierania działań i inicjatyw kulturalnych promujących gminę oraz z zakresu kultury fizycznej i sportu

W załączeniu protokół z prac komisji konkursowej w sprawie rozpatrzenia ofert otwartego konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury, wspierania działań i inicjatyw kulturalnych promujących gminę oraz z zakresu kultury fizycznej i sportu a także lista zaopiniowanych ofert.
Dodano: 19-01-2015

PZU SA informuje

Ubezpieczenia rolne w roku 2015 będą przyjmowane od dnia 7 stycznia we wtorki w Urzędzie Gminy Czernichów oraz w środy i czwartki w biurze sołtysa w Międzybrodziu Bialskim.

Dyżury agenta:
wtorki - urząd gminy, godz. 09:00 - 12:00
środy - biuro sołtysa w Międzybrodziu Bialskim, godz. 16:00 - 19:00
czwartki - biuro sołtysa w Międzybrodziu Bialskim, godz. 09:00 - 12:00
Zachęcamy do spotkania z agentem w celu uzyskania dokładnych informacji dotyczących ubezpieczenia.
Dodano: 22-12-2014

Ogłoszenie otwartego konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czernichów w roku 2015 z zakresu upowszechniania kultury, wspierania działań i inicjatyw kulturalnych promujących gminę oraz z zakresu kultury fizycznej i sportu

Szczegółowe informacje dot. ogłoszenia otwartego konkursu ofert, ogłoszenie, wzór oferty, dostępne są w załączniku i na BIP Urzędu Gminy. Termin składania ofert upływa 14 stycznia 2015 r.

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofertDodano: 22-12-2014

Spotkanie zamykające konsultacje społeczne

Starostwo Powiatowe w Żywcu w ramach realizacji programu pn. „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” zaprasza na spotkanie zamykające konsultacje społeczne.
Dodano: 12-01-2015

Most w Zarzeczu otwarty

30 grudnia 2014r. uroczyście przekazano do użytku nowy most w Zarzeczu. Nowa przeprawa mostowa w Zarzeczu to jedna z kluczowych inwestycji w tym regionie Powiatu. Dzięki jej szybkiej realizacji turyści w trwającym sezonie zimowym będą mogli bez wcześniejszych utrudnień dojechać min. na stok narciarski na Górę Żar, a w sezonie letnim nad Jezioro Żywieckie. Nowo otwarta przeprawa również ułatwi komunikację mieszkańcom Gmin: Łodygowice i Czernichów.
Inwestycja obejmowała rozbiórkę istniejącego mostu i wybudowanie na jego miejscu nowego obiektu o zmienionych parametrach technicznych i użytkowych. Poprzedni obiekt ze względu na zły stan techniczny został poddany przebudowie polegającej na rozbiórce mostu i wykonaniu w jego miejsce nowego mostu trzyprzęsłowego.
Dodano: 31-12-2014

31 grudnia zmiana godziny pracy urzędu

Wójt Gminy Czernichów informuje, że w dniu 31.12.2014 roku Urząd Gminy będzie czynny do godziny 13.00. W sprawach zgłoszenia zgonu prosimy dzwonić pod numer tel. 600813162.
Dodano: 31-12-2014

Spotkania informacyjne dotyczące tworzenia nowej lokalnej strategii rozwoju na lata 2014 - 2020

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania Żywiecki Raj zaprasza mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych
i samorządów, przedsiębiorców do udziału w spotkaniach.
Dodano: 12-12-2014

W Wigilię zmiana godziny pracy urzędu

Wójt Gminy Czernichów informuje, że w dniu 24.12.2014 roku (Wigilia) Urząd Gminy będzie czynny do godziny 12.00. W sprawach zgłoszenia zgonu prosimy dzwonić pod numer tel. 600813162.
Dodano: 22-12-2014

Starostwo Powiatowe w Żywcu w ramach realizacji projektu zaprasza na konsultacje społeczne

W ramach realizacji projektu pn. „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” zaprasza na konsultacje społeczne następujących dokumentów:

Dodano: 04-12-2014

II sesja Rady Gminy Czernichów

Na podstawie postanowienia Komisarza Wyborczego w Bielsku – Białej z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Czernichów w celu złożenia ślubowania przez Wójta Gminy Czernichów, wybranego w ponownym głosowaniu, w dniu 30 listopada 2014 r., informuje iż sesja odbędzie się 8 grudnia 2014 r. o godzinie 14:00, na sali narad Urzędu Gminy w Czernichowie.

Dodano: 04-12-2014

I sesja Rady Gminy Czernichów

Na podstawie postanowienia Komisarza Wyborczego w Bielsku – Białej z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Czernichów, informuje iż sesja odbędzie się 1 grudnia 2014 r. o godzinie 14:00, na sali narad Urzędu Gminy w Czernichowie.

Porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności.
 2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze radnego.
 3. Złożenie ślubowania przez radnych.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Czernichów.
 6. Wnioski w sprawie zmian porządku obrad.
 7. Zakończenie.

Dodano: 27-11-2014
Dodano: 06-11-2014
Dodano: 21-10-2014

Informacja w związku z zamknięciem mostu w ciągu drogi powiatowej w Międzybrodziu Żywieckim

Urząd Gminy Czernichów informuje, ze w sprawie remontu mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1408S w Międzybrodziu Żywieckim, który rozpocznie się z dniem 05.05.2014r i związaną z tym zmianą organizacji ruchu wszelkie informacje można uzyskać w:

 • PGE Energia Odnawialna S.A Oddziale Zespołu Elektrowni Wodnych Porąbka- Żar w Międzybrodziu Bialskim pod nr tel. 334868200 lub na stronie internetowej www.zewpz.pl

Natomiast w sprawie kursowania autobusów w czasie remontu mostu informacje można uzyskać w:

 • Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej S.A w Bielsku-Białej, pod nr tel. 338168116, informacja telefoniczna o rozkładach jazdy 703303294 lub na stronie internetowej www.pks.bielsko.pl
 • Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym Sp. z o.o w Żywcu pod nr tel. 338613288, 33 8612666, dział przewozów pasażerskich - 33 8613523 lub na stronie internetowej www.mzk.zywiec.pl

Dodano: 28-04-2014

XLI sesja Rady Gminy Czernichów

W dniu 30 października 2014r. o godz.1400 w obiekcie poprzemysłowym po elektrowni w Międzybrodziu Żywieckim (byłe Flamingo) ul. Beskidzka 59 odbędzie się XLI sesja Rady Gminy Czernichów. Aby pobrać porządek obrad kliknij tutaj.
Dodano: 27-10-2014

Konsultacje społeczne dotyczące programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015

Propozycje zmian do Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok. Możecie Państwo zgłosić korzystając z FORMULARZA KONSULTACJI, wysyłając go e-mailem na adres gmina@czernichow.com.pl lub pocztą pod adres Gmina Czernichów Tresna, ul. Żywiecka 2 34-311 Czernichów, z dopiskiem KONSULTACJE SPOŁECZNE PROGRAMU WSPÓŁPRACY ZE STOWARZYSZENIAMI NA 2015 r.
Ocena proponowanych zmian projektu odbędzie się w dniu 6 października br. Godz. od 13.00 do 14.00 na Sali narad w Urzędzie Gminy w Czernichowie. Na otwartym spotkaniu, przedstawione i omówione zostaną wszystkie zamieszczone przez organizacje propozycje zmian, zapraszamy do aktywnego udziału w konsultacjach.
Rozległość zadań, w które angażują się organizacje, ich społeczny charakter oraz wysoki poziom realizowanych zadań, powodują, że są postrzegane jako cenny partner samorządu lokalnego, w realizacji zadań publicznych dlatego serdecznie zapraszamy wszystkie organizacje.
Informacje w sprawie konsultacji można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czernichów, ul. Żywiecka 2 34-311 Czernichów, tel. 33/866 13 25 wew. 103
Dodano: 05-09-2014