11 lipca 2020,imieniny Olgi, Kaliny, Benedykta

Komunikaty

Sytuacja epidemiologiczna na terenie Gminy Czernichów

Aktualna sytuacja epidemiologiczna na terenie Gminy Czernichów (stan na 27 kwietnia 2020 r.) na podstawie danych z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żywcu:

 • kwarantanną domową na terenie gminy objętych jest 289 osób,
 • nadzorowi epidemiologicznemu podlegają 3 osoby,
 • 4 osoby są hospitalizowane z powodu podejrzenia zakażenia koronawirusem,
 • u 30 osób stwierdzono wynik dodatni zakażenia koronawirusem,
 • 3 osoby zmarły.

Nadzór nad przestrzeganiem kwarantanny przez osoby nią objęte sprawuje Policja.

Apeluję o jeszcze większą ostrożność i sumienne przestrzeganie ograniczeń, zakazów i nakazów.
Tylko pozostanie w domach może ustrzec nas przed rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 na terenie Gminie Czernichów.

Barbara Kos-Harat
Wójt Gminy Czernichów

Dodano: 27-04-2020

Komunikat dotyczący obsługi interesantów urzędu

Uprzejmie informujemy, że Urząd Gminy Czernichów obsługuje interesantów w zakresie zadań o charakterze publicznym, niezbędnych do zapewnienia pomocy mieszkańcom.

Apelujemy, by do Urzędu Gminy przychodzić wyłącznie w sprawach pilnych, które wymagają osobistego stawiennictwa. Bezpośrednia obsługa mieszkańców będzie się odbywała z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych środków bezpieczeństwa. Przed wejściem do Urzędu będzie mierzona temperatura, każdy będzie zobowiązany do dezynfekcji rąk, a wewnątrz obowiązuje nakaz noszenia maseczek ochronnych i zachowania dwumetrowego dystansu społecznego.

Wójt Gminy Czernichów
Barbara Kos-Harat

Dodano: 23-04-2020

Na terenie sołectwa Międzybrodzie Żywieckie odbędzie się akcji rozwożenia darmowych maseczek ochronnych

Szanowni Mieszkańcy, w dniu jutrzejszym (tj. sobota, 25 kwietnia) na terenie sołectwa Międzybrodzie Żywieckie odbędzie się akcji rozwożenia darmowych maseczek ochronnych wśród mieszkańców ul. Akacjowej i Beskidzkiej wraz z ulicami przyległymi, którzy podczas wtorkowej akcji nie otrzymali maseczek, a także na przysiółku Kosarzyska. Akcja rozpocznie się o godzinie 11.00, a maseczki będą rozwożone przez OSP Międzybrodzie Żywieckie aż do wyczerpania zapasów. W kolejnych dniach rozwożenie odbędzie się wśród pozostałych mieszkańców Gminy.

Wójt Gminy Czernichów
Barbara Kos-Harat


Dodano: 24-04-2020

Sytuacja epidemiologiczna na terenie Gminy Czernichów

Aktualna sytuacja epidemiologiczna na terenie Gminy Czernichów (stan na 24 kwietnia 2020 r.) na podstawie danych z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żywcu:

 • kwarantanną domową na terenie gminy objętych jest 297 osób,
 • nadzorowi epidemiologicznemu podlega 17 osób,
 • 4 osoby są hospitalizowane z powodu podejrzenia zakażenia koronawirusem,
 • u 30 osób stwierdzono wynik dodatni zakażenia koronawirusem (z czego u jednej koronawirus został zdiagnozowany w ostatniej dobie),
 • 2 osoby zmarły ( z czego jedna osoba zmarła w ostatniej dobie).

Nadzór nad przestrzeganiem kwarantanny przez osoby nią objęte sprawuje Policja.

Apeluję o jeszcze większą ostrożność i sumienne przestrzeganie ograniczeń, zakazów i nakazów.
Tylko pozostanie w domach może ustrzec nas przed rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 na terenie Gminie Czernichów.

Barbara Kos-Harat
Wójt Gminy Czernichów

Dodano: 24-04-2020

Uwaga na oszustów telefonicznych!!

Mieszkańcy informują nas o dzwoniących, szczególnie do osób starszych, oszustach telefonicznych. Ta forma oszustwa robi się niestety coraz powszechniejsza, celem jest wyłudzenie pieniędzy. Dzwoniąca do nas osoba podaje się za osobę z rodziny, operuje imionami, prosząc o pieniądze z powodu choroby i konieczności podjęcia leczenia. Jest bardzo dociekliwa i stara się zorientować czy przebywamy sami w domu. Nie dajmy się oszukać!! Prosimy o zachowanie czujności i zgłaszajmy takie incydenty na Policję.
Dodano: 20-04-2020

Projekt zdalna szkoła

Gmina Czernichów na podstawie złożonego wniosku, została wybrana do dofinansowania kwotą 59 880,00 zł w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 – 2020. Wymienione środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup laptopów oraz routerów WiFi z modemem LTE. Sprzęt zostanie udostępniony uczniom, którzy nie mają możliwości uczestniczenia w zdalnym nauczaniu z przyczyn technicznych. Po przywróceniu możliwości nauczania w szkołach, przedmiotowy sprzęt wzbogaci zasoby szkolnych pracowni informatycznych.

Podstawa dofinansowania:
Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu, działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.
Dodano: 17-04-2020

UWAGA ważny komunikat Powiatowej Stacji Sanitarno-Epiodemiologicznej w Żywcu

Osoby, które miały kontakt z placówką Inter-Med Czernichów lub z pracownikami tej placówki proszone są o pilny kontakt z sekretariatem Urzędu Gminy Czernichów pod nr telefonu 338609322 lub Powiatową Stacją Sanitarno-Epiodemiologiczną w Żywcu, nr tel. 338612137.
Dodano: 16-04-2020

Sytuacja epidemiologiczna na terenie Gminy Czernichów

Aktualna sytuacja epidemiologiczna na terenie Gminy Czernichów (stan na 23 kwietnia 2020 r.) na podstawie danych z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żywcu:

- kwarantanną domową na terenie gminy objętych jest 217 osób,
- nadzorowi epidemiologicznemu podlega 17 osób,
- 4 osoby są hospitalizowane z powodu podejrzenia zakażenia koronawirusem,
- u 29 osób stwierdzono wynik dodatni zakażenia koronawirusem,
- 1 osoba zmarła.

Nadzór nad przestrzeganiem kwarantanny przez osoby nią objęte sprawuje Policja.

Apeluję o jeszcze większą ostrożność i sumienne przestrzeganie ograniczeń, zakazów i nakazów.
Tylko pozostanie w domach może ustrzec nas przed rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 na terenie Gminie Czernichów.

Wójt Gminy Czernichów
Barbara Kos-Harat
Dodano: 23-04-2020

Sytuacja epidemiologiczna na terenie Gminy Czernichów

Aktualna sytuacja epidemiologiczna na terenie Gminy Czernichów (stan na 22 kwietnia 2020 r.) na podstawie danych z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żywcu:

 • kwarantanną domową na terenie gminy objętych jest 140 osób,
 • nadzorowi epidemiologicznemu podlega 17 osób,
 • 4 osoby są hospitalizowane z powodu podejrzenia zakażenia koronawirusem,
 • u 29 osób stwierdzono wynik dodatni zakażenia koronawirusem,
 • 1 osoba zmarła.

Nadzór nad przestrzeganiem kwarantanny przez osoby nią objęte sprawuje Policja.

Apeluję o jeszcze większą ostrożność i sumienne przestrzeganie ograniczeń, zakazów i nakazów.
Tylko pozostanie w domach może ustrzec nas przed rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 na terenie Gminie Czernichów.
Barbara Kos-Harat
Wójt Gminy Czernichów
Dodano: 22-04-2020

Informacja dotycząca ul. Strażackiej w Czernichowie

W związku z licznymi pytaniami Mieszkańców naszej gminy dotyczącymi ograniczenia ruchu na ul. Strażackiej w Czernichowie, informuję, iż wygrodzony odcinek drogi przed wjazdem na teren placówki Inter-Med nie jest strefą skażoną, a służy jedynie jako strefa buforowa zwiększająca bezpieczeństwo osób przemieszczających się tamtejszą trasą. Ograniczenie pełnego dostępu do ogrodzenia i wjazdu na teren Inter-Medu ma na celu zwiększyć świadomość osób przebywających w tej strefie w zakresie zachowania szczególnych środków ostrożności. Przemieszczenie się przez tę strefę osób zamieszkujących ul. Strażacką jest w pełni możliwe - Policja przepuszcza osoby, które dojeżdżają do swoich posesji. Dzięki wygrodzonemu odcinkowi drogi uzyskuje się bezpieczny dystans między osobami przebywającymi na terenie ośrodka, a osobami znajdującymi się na ul. Strażackiej – chodzi głównie o stałych mieszkańców, a teraz także dziennikarzy, którzy w ostatnich dniach licznie pojawiają się w tamtej strefie.

Wójt Gminy Czernichów
Barbara Kos - Harat
Dodano: 16-04-2020

Akcja rozdawania darmowych maseczek ochronnych dla mieszkańców

Szanowni Mieszkańcy, w dniu jutrzejszym (tj. wtorek, 21 kwietnia) na terenie sołectwa Międzybrodzie Żywieckie odbędzie się akcja rozdawania darmowych maseczek ochronnych dla mieszkańców ulic: Energetyków, Akacjowej, Isepnickiej i Beskidzkiej wraz z ulicami przyległymi. Rozwiezione zostaną także maseczki dla mieszkańców Tresnej i Czernichowa, którzy podczas sobotniej akcji nie otrzymali maseczek. Akcja rozpocznie się o godzinie 17.00, a maseczki będą rozwożone przez OSP Czernichów-Tresna oraz OSP Międzybrodzie Żywieckie aż do wyczerpania zapasów. W kolejnych dniach rozwożenie odbędzie się wśród pozostałych mieszkańców Międzybrodzia Żywieckiego, a także na terenie sołectwa Międzybrodzie Bialskie.

Wójt Gminy Czernichów
Barbara Kos-Harat
Dodano: 20-04-2020

Sytuacja epidemiologiczna na terenie Gminy Czernichów

Aktualna sytuacja epidemiologiczna na terenie Gminy Czernichów (stan na 20 kwietnia 2020 r.) na podstawie danych z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żywcu:

 • kwarantanną domową na terenie gminy objętych jest 300 osób,
 • nadzorowi epidemiologicznemu podlega 17 osób,
 • 3 osoby są hospitalizowane z powodu podejrzenia zakażenia koronawirusem,
 • u 29 osób stwierdzono wynik dodatni zakażenia koronawirusem.

Nadzór nad przestrzeganiem kwarantanny przez osoby nią objęte sprawuje Policja.

Apeluję o jeszcze większą ostrożność i sumienne przestrzeganie ograniczeń, zakazów i nakazów.
Tylko pozostanie w domach może ustrzec nas przed rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 na terenie Gminie Czernichów.

Barbara Kos-Harat
Wójt Gminy Czernichów
Dodano: 20-04-2020

Usługa skierowana do Seniorów

W dniu 30 marca 2020r. Samorząd Województwa Śląskiego uruchomił usługę skierowaną do Seniorów Mieszkańców Województwa Śląskiego – Śląski Telefon dla Seniora SENIOR-fon. Operatorem telefonu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

SENIOR-FON spełnia dwie funkcje:

 • FUNKCJA nr 1 – TERAPEUTYCZNA, wsparcie emocjonalne, psychologiczne, rozmowa wspierająca, pomoc w przełamaniu poczucia osamotnienia, wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa. W tym trudnym czasie, osamotnienie seniorów, czasami brak wsparcia, czasem bezsilność, dają się we znaki, tej jakże narażonej na niebezpieczeństwo grupie społecznej. Dlatego ruszamy z przedmiotowym projektem.
 • FUNKCJA nr 2 - INTERWENCYJNA, gdzie na naszej infolinii będzie można zgłosić problem seniora, a nasi interwenci będą podejmować działania skutecznej koordynacji pomocy dla osób w potrzebie w jej środowisku lokalnym (powiadomią miejscowe służby, sprawdzą ścieżkę pomocy, zainteresują organizacje pozarządowe, inne według rozeznanej sytuacji)


Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00
Dyżur pełnią: psychologowie, terapeuci, pedagodzy, pracownicy socjalni i inni interwenci.
Dodano: 08-04-2020

Akcja rozdawania darmowych maseczek

Szanowni Mieszkańcy, w dniu jutrzejszym (tj. sobota, 18 kwietnia) na terenie sołectw Czernichów i Tresna odbędzie się akcja rozdawania darmowych maseczek ochronnych dla mieszkańców. Akcja rozpocznie się o godzinie 9.00 rano, a maseczki będą rozwożone przez Ochotnicze Straże Pożarne naszej gminy aż do wyczerpania zapasów. W kolejnych dniach rozwożenie będzie się odbywać sukcesywnie we wszystkich miejscowościach Gminy Czernichów.

Wójt Gminy Czernichów
Barbara Kos – Harat
Dodano: 17-04-2020

Sytuacja epidemiologiczna na terenie Gminy Czernichów

Aktualna sytuacja epidemiologiczna na terenie Gminy Czernichów (stan na 17 kwietnia 2020 r.) na podstawie danych z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żywcu:

 • kwarantanną domową na terenie gminy objęte są 289 osób,
 • nadzorowi epidemiologicznemu podlega 14 osób,
 • 2 osoby są hospitalizowane z powodu podejrzenia zakażenia koronawirusem,
 • u 27 osób stwierdzono wynik dodatni zakażenia koronawirusem.

Nadzór nad przestrzeganiem kwarantanny przez osoby nią objęte sprawuje Policja.

Apeluję o jeszcze większą ostrożność i sumienne przestrzeganie ograniczeń, zakazów i nakazów.
Tylko pozostanie w domach może ustrzec nas przed rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 na terenie Gminie Czernichów.

Barbara Kos-Harat
Wójt Gminy Czernichów
Dodano: 17-04-2020

Konsultacje społeczne w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Czernichów do 2023

Na stronie BIP https://gwczernichow.peup.pl/eurzad.seam?cid=214188 opublikowano ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Czernichów do 2023
Dodano: 03-04-2020

UWAGA punkt kasowy nieczynny

W dniach 14-17 kwietnia 2020r. punkt kasowy BS Porąbka będzie nieczynny.
Dodano: 14-04-2020

Sytuacja epidemiologiczna w Gminie Czernichów

Aktualna sytuacja epidemiologiczna na terenie Gminy Czernichów (stan na 16 kwietnia 2020 r.) na podstawie danych z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żywcu:

 • kwarantanną domową na terenie gminy objęte są 283 osoby,
 • nadzorowi epidemiologicznemu podlega 14 osób,
 • 2 osoby są hospitalizowane z powodu podejrzenia zakażenia koronawirusem,
 • u 2 osób stwierdzono wynik dodatni zakażenia koronawirusem.

Nadzór nad przestrzeganiem kwarantanny przez osoby nią objęte sprawuje Policja.

Apeluję o jeszcze większą ostrożność i sumienne przestrzeganie ograniczeń, zakazów i nakazów.
Tylko pozostanie w domach może ustrzec nas przed rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 na terenie Gminie Czernichów.

Barbara Kos-Harat
Wójt Gminy Czernichów
Dodano: 16-04-2020

Sytuacja epidemiologiczna w Gminie Czernichów

Aktualna sytuacja epidemiologiczna na terenie Gminy Czernichów (stan na 15 kwietnia 2020 r.) na podstawie danych z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żywcu:

 • kwarantanną domową na terenie gminy objętych jest 276 osób
 • nadzorowi epidemiologicznemu podlega 14 osób,
 • 1 osoba jest hospitalizowana z powodu podejrzenia koronawirusem,
 • u 1 osób stwierdzono wynik dodatni zakażenia koronawirusem.

Z uwagi na fakt, iż osoba zarażona koronawirusem to członek personelu ośrodka opieki długoterminowej w Czernichowie, Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Żywcu nałożyła obowiązek kwarantanny na cały obiekt – zatrudnionych i pacjentów, a także na pracowników przybywających w domach. Nadzór nad przestrzeganiem kwarantanny przez osoby nią objęte sprawuje Policja.

Apeluję o jeszcze większą ostrożność i sumienne przestrzeganie ograniczeń, zakazów i nakazów. Tylko pozostanie w domach może ustrzec nas przed rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 na terenie Gminie Czernichów.

Barbara Kos-Harat
Wójt Gminy Czernichów
Dodano: 15-04-2020

Konkurs #Zostańwdomu i pomóż, szerzący odpowiedzialne postawy w obliczu panującej epidemii koronawirusa

Celem konkursu jest jest promowanie ograniczania kontaktów społecznych na czas epidemii oraz wsparcie organizacji pozarządowych walczących z koronawirusem oraz jego efektami.Konkurs kierowany jest przede wszystkim do lokalnych społeczności. Suma nagród to 2000 zł – w tym 1500 zł dla organizacji pożytku publicznego wspierającej walkę z koronawirusem wskazanej przez Laureata/kę.

Więcej informacji znajdą państwo na stronie: https://clicktrans.pl/info/konkurs-zostanwdomu-i-pomoz
Dodano: 08-04-2020

Informacja MZK o kursowaniu autobusów w Wielkanoc

W załączeniu informacja MZK o zmianie kursowania autobusów w dniach od 11 - 14 kwietnia 2020r.
Dodano: 08-04-2020

Aktualna sytuacja epidemiologiczna na terenie Gminy Czernichów

Aktualna sytuacja epidemiologiczna na terenie Gminy Czernichów (stan na 13 kwietnia 2020 r.) na podstawie danych z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żywcu:

 • kwarantanną domową na terenie gminy objętych jest 218 osób,
 • nadzorowi epidemiologicznemu podlega 14 osób,
 • 1 osoba jest hospitalizowana z powodu podejrzenia koronawirusem,
 • u 1 osób stwierdzono wynik dodatni zakażenia koronawirusem.


Z uwagi na fakt, iż osoba zarażona koronawirusem to członek personelu ośrodka opieki długoterminowej w Czernichowie, Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Żywcu nałożyła obowiązek kwarantanny na cały obiekt – zatrudnionych i pacjentów, a także na pracowników przybywających w domach. Nadzór nad przestrzeganiem kwarantanny przez osoby nią objęte sprawuje Policja.

Apeluję o jeszcze większą ostrożność i sumienne przestrzeganie ograniczeń, zakazów i nakazów.
Tylko pozostanie w domach może ustrzec nas przed rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 na terenie Gminie Czernichów.

Barbara Kos-Harat
Wójt Gminy Czernichów
Dodano: 13-04-2020

Nowe zasady funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Żywieckiego

Zgodnie z Zarządzeniem Starosty Żywieckiego z uwagi na obecną sytuację oraz w związku z czynnościami polegającymi na przeciwdziałaniu COVID-19 tj. zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem jego rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków tej choroby Powiat Żywiecki wprowadza od dnia 25 marca 2020r. do odwołania szczególne zasady funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Żywieckiego znajdujących się:

 • Żywiec, ul. Krasińskiego 13 (budynek Starostwa Powiatowego w Żywcu),
 • Żywiec, ul .Ks. Pr. S. Słonki 24 (budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu),
 • Łodygowice, ul. Królowej Jadwigi 6,
 • Węgierska Górka, ul. Zielona 43,
 • Żywiec, ul. Krasińskiego 13 (budynek Starostwa Powiatowego w Żywcu),
 • Jeleśnia, ul. Plebańska 1 (budynek Urzędu Gminy w Jeleśni).

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się wg kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym umówieniu terminu rozmowy poprzez:

 • złożenie kompletnego pisemnego wniosku na dziennik podawczy Starostwa Powiatowego za pośrednictwem listu – zgłoszenie porady na odległość,
 • złożenie kompletnego wniosku w formie skanu bądź zdjęcia przesłanego na adres e-mail: s8426@zywiec.powiat.pl,
 • w wyjątkowej sytuacji uzasadnionej brakiem dostępu do Internetu ustnie przez telefon w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Żywcu pod numerem 33 860 50 21.

W wyznaczonym przez Powiat terminie i w uzgodnionej podczas rejestracji formie skontaktuje się z Państwem osoba obsługująca punkt NPP i NPO !!!
Dodano: 27-03-2020

Nowe obostrzenia związane z walką z koronawirusem

Większość Polaków stosuje się do wydawanych zaleceń, jednak wciąż zdarzają się sytuacje, które narażają nas wszystkich na ryzyko zarażenia. Przykłady z innych krajów pokazują, że kluczem do ograniczenia zakażeń jest maksymalne ograniczenie kontaktów. Za wszelką cenę musimy zahamować tempo, w jakim dochodzi do dalszej transmisji wirusa. Bądźmy ostrożni i stosujmy się do nowych zasad!

Zwłaszcza, że największa fala zachorowań przed nami. Za złamanie zasad grozi grzywna w wysokości od 5 tys. do 30 tysięcy złotych.

 • od 10:00 do 12:00 możliwość robienia zakupów w sklepach wyłącznie dla osób 65+,
 • w weekendy wielkopowierzchniowe sklepy budowlane będą zamknięte,
 • sklepy i punkty usługowe – w środku będzie mogło przebywać 3 klientów na kasę,
 • obowiązek noszenia rękawiczek przez klientów w sklepach,
 • zakaz wychodzenia z domu osób do 18. roku życia bez opieki opiekuna,
 • zakaz korzystania z parków, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich,
 • obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi.

Szczegóły dostępne na https://www.gov.pl/web/koronawirus/kolejne-kroki
Dodano: 31-03-2020

Sytuacja epidemiologiczna w Gminie Czernichów

Wójt Gminy Czernichów informuje, iż w związku z ogłoszoną w Polsce epidemią koronawirusa, kwarantanną domową na terenie gminy objętych jest 13 osób, nadzorowi epidemiologicznemu podlega 7 osób, 1 osoba jest hospitalizowana z powodu podejrzenia zakażenia koronawirusem, u jednej osoby stwierdzono wynik dodatni zakażenia koronawirusem. Nadzór nad przestrzeganiem kwarantanny przez osoby nią objęte sprawuje Policja.

Stan na dzień 11 kwietnia 2020 r.

Zwracam się do Wszystkich mieszkańców z prośbą o odpowiedzialne zachowanie oraz przestrzeganie wszystkich obostrzeń. Jedynym sposobem na zatrzymanie szerzącej się epidemii koronawirusa jest respektowanie ograniczeń, zakazów i nakazów nałożonych w ostatnich tygodniach przez polski rząd.

Pamiętaj! #zostańwdomu
Barbara Kos-Harat
Wójt Gminy Czernichów
Dodano: 11-04-2020

Nowe zasady bezpieczeństwa w związku z koronawirusem

Nawiązując do najświeższych ograniczeń wprowadzonych przez Rząd Polski w związku z epidemią koronawirusa apeluję do wszystkich mieszkańców Gminy Czernichów o ograniczenie do niezbędnego minimum wszelkich wyjść z domu. Wychodźmy tylko w sytuacjach bezsprzecznie niecierpiących zwłoki, jak. np. dokonanie niezbędnych zakupów w sklepie czy aptece. Bądźmy odpowiedzialni za siebie i innych.

Aktualne informacje i zalecenia w związku z koronawirusem dostępne są na stronie rządowej https://www.gov.pl/web/koronawirus

Wójt Gminy Czernichów
Barbara Kos- Harat
Dodano: 24-03-2020

W Wielki Piątek Urząd Gminy Czernichów będzie nieczynny

W dniu 10 kwietnia 2020r. Urząd Gminy Czernichów będzie nieczynny. W sprawach zgłoszenia zgonu prosimy o kontakt pod nr telefonu 600813162.
Dodano: 08-04-2020

Informacja BS Porąbka

W dniach 09-10 kwietnia 2020r. punkt kasowy w Urzędzie Gminy Czernichów będzie nieczynny.
Dodano: 08-04-2020

Sytuacja epidemiologiczna w Gminie Czernichów

Wójt Gminy Czernichów informuje, iż w związku z ogłoszoną w Polsce epidemią koronawirusa, kwarantanną domową na terenie gminy objętych jest 15 osób, obecnie nikt nie podlega nadzorowi epidemiologicznemu, 1 osoba jest hospitalizowana z powodu podejrzenia zakażenia koronawirusem. Na terenie Gminy Czernichów nie stwierdzono przypadku zakażenia koronawirusem. Nadzór nad przestrzeganiem kwarantanny przez osoby nią objęte sprawuje Policja.

Stan na dzień 08 kwietnia 2020 r.

Zwracam się do Wszystkich mieszkańców z prośbą o odpowiedzialne zachowanie oraz przestrzeganie wszystkich obostrzeń. Jedynym sposobem na zatrzymanie szerzącej się epidemii koronawirusa jest respektowanie ograniczeń, zakazów i nakazów nałożonych w ostatnich tygodniach przez polski rząd.

Pamiętaj! #zostańwdomu

Barbara Kos-Harat
Wójt Gminy Czernichów
Dodano: 08-04-2020

Sytuacja epidemiologiczna w Gminie Czernichów.

Wójt Gminy Czernichów informuje, iż w związku z ogłoszoną w Polsce epidemią koronawirusa, kwarantanną domową na terenie gminy objętych jest 21 osób, obecnie nikt podlega nadzorowi epidemiologicznemu. Na terenie Gminy Czernichów nie stwierdzono przypadku zakażenia koronawirusem. Nadzór nad przestrzeganiem kwarantanny przez osoby nią objęte sprawuje Policja.

Stan na dzień 06 kwietnia 2020r.

Zestawienie z całego tygodnia osób objętych kwarantanną na terenie Gminy Czernichów jest najlepszym przykładem i potwierdzeniem, iż jedynym sposobem na zatrzymanie szerzącej się epidemii koronawirusa jest respektowanie ograniczeń, zakazów i nakazów nałożonych w ostatnich tygodniach przez polski rząd.

Pamiętaj! #zostańwdomu #koronawirus

Wójt Gminy Czernichów
Barbara Kos-Harat
Dodano: 06-04-2020

Sytuacja epidemiologiczna w Gminie Czernichów

Wójt Gminy Czernichów informuje, iż w związku z ogłoszoną w Polsce epidemią koronawirusa, kwarantanną domową na terenie gminy objęte są 32 osoby, a 6 osób podlega nadzorowi epidemiologicznemu.

Na terenie Gminy Czernichów nie stwierdzono przypadku zakażenia koronawirusem. Nadzór nad przestrzeganiem kwarantanny przez osoby nią objęte sprawuje Policja.

Stan na dzień 1 kwietnia 2020 r.

Wójt Gminy Czernichów
Barbara Kos-Harat
Dodano: 01-04-2020

Porady psychologiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Czernichów informuję, że osoby które chciałby skorzystać z porady psychologicznej proszone są o kontakt z psychologiem dyżurującym we wtorki od 16.00 do 18.00 pod numerem telefonu: 798 485 714.
Dodano: 23-03-2020

Pomoc dla seniorów, osób starszych, niepełnosprawnych i po leczeniu szpitalnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Czernichów informuje, że seniorzy, osoby starsze, niepełnosprawne i po leczeniu szpitalnym, które wymagają pomocy mogą telefonicznie uzyskać informację w jaki sposób otrzymać pomoc żywnościowa oraz zabezpieczenie w niezbędne leki. Osoby te mogą zgłaszać taką potrzebę do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Czernichów: tel. 338661338 (w godzin od 7.30 do 15.30) oraz tel. 531973358, 604287741 (w godzinach od 7.30 do 19.00).
Dodano: 20-03-2020

Kontakt telefoniczny z GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Czernichów informuje, że mieszkańcy Gminy Czernichów mogą uzyskać pomoc pod numerami telefonów: 338661338 (w godzin od 7.30 do 15.30) oraz tel. 531 973 358, 604 287 741 (w godzinach od 7.30 do 19.00).
Dodano: 19-03-2020

Komunikat firmy wywozowej odpady Atra

UWAGA!!! W związku z pandemią koronawirusa (COVID-19) w trosce o mieszkańców oraz osoby obsługujące PSZOK zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców Gminy Czernichów o ograniczenie dostaw odpadów do PSZOK w Porąbce przy ul. Bażanciej (w szczególności plastik, papier, szkło, bio). Jednocześnie informujemy, aby dostawy odpadów do PSZOK były realizowane przez jednego mieszkańca z jednej nieruchomości. Prosimy o zachowanie zasad bezpieczeństwa higienicznego tj. używanie rękawiczek ochronnych oraz zachowanie min. 1 m odstępu od osoby obsługującej PSZOK.

Przepraszamy za utrudnienia, ale służą one naszemu wspólnemu bezpieczeństwu.
Dodano: 19-03-2020

Informacja o zakazie korzystania z placów zabaw, siłowni plenerowych, boisk oraz innych obiektów rekreacyjno - sportowych

Szanowni Państwo,

w związku z zagrożeniem epidemicznym dotyczącym koronawirusa oraz w trosce o zdrowie Państwa i dzieci, uprzejmie informuję o zakazie korzystania z placów zabaw, siłowni plenerowych, boisk "Orlik" oraz innych obiektów rekreacyjno - sportowych na terenie Gminy Czernichów (na podstawie Zarządzenia nr 26/2020 Wójta Gminy Czernichów z dn. 20 marca 2020 r.).

Wójt Gminy Czernichów
Barbara Kos-Harat


Dodano: 20-03-2020

Ograniczenie w kursowaniu komunikacji miejskiej w Żywcu

Miejski Zakład Komunikacyjny w Żywcu Sp. z o.o. informuje, że z dniem 17.03.2020r. (wtorek) ograniczone zostaje kursowanie autobusów komunikacji miejskiej. Szczegóły dostępne na stronie http://www.mzk.zywiec.pl/komunikaty/ograniczenie-w-kursowaniu-komunikacji-miejskiej-w-zywcu.html
Dodano: 16-03-2020

Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Czernichów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Czernichów informuje, że seniorzy, osoby starsze, niepełnosprawne i po leczeniu szpitalnym, które wymagają pomocy mogą telefonicznie uzyskać informację w jaki sposób otrzymać pomoc żywnościowa oraz zabezpieczenie w niezbędne leki. Osoby te mogą zgłaszać taką potrzebę do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Czernichów: tel. 338661338 (w godzinach od 7.30 – 15.30).
Dodano: 16-03-2020

Kwalifikacja wojskowa w 2020 roku

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2019 roku, w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 roku (Dz. U. 2019, poz. 1981), w dniach 5-6 marca 2020 roku, zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa dla osób zamieszkałych stale lub przebywających czasowo ponad 3 miesiące na terenie Gminy Czernichów. Kwalifikacja zostanie przeprowadzona w Żywcu, w budynku Przychodni Lekarskiej przy Al. Piłsudskiego 50.

POWIATOWA KOMISJA LEKARSKA w Żywcu:
Siedziba Komisji Lekarskiej: budynek przychodni Lekarskiej przy
Al. Piłsudskiego 50 w Żywcu, 34-300 Żywiec.
Termin urzędowania: od 3 lutego do 16 marca 2020 roku. Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. od.8.00 do 12.00.

Telefony kontaktowe:
Urzędu Gminy Czernichów - w sprawach kwalifikacji wojskowej – 33 860 93 11.
Dodano: 04-03-2020

WAŻNE! Ograniczenia w pracy Urzędu Gminy

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Czernichów nr 22/2020 z dnia 11.03.2020r., w związku z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2, w celu ochrony zdrowia mieszkańców wprowadza się z dniem 16.03.2020r., aż do odwołania, następujące zmiany w funkcjonowaniu: Urzędu Gminy Czernichów, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zakładu Usługowo-Produkcyjnego Gospodarki Wodno-Ściekowej Isepnica, Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu:

 1. Płatności i należności publicznoprawne (podatki, opłaty) winny być wnoszone w formie bezgotówkowej - przelewem na rachunek bankowy.
 2. Obsługę interesantów ogranicza się wyłącznie do spraw wymagających osobistego stawiennictwa, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.
 3. Wszystkie pozostałe sprawy załatwiane są telefonicznie i korespondencyjnie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub ePuap.


NR TEL., FAX, ADRES E-MAIL:
Urząd Gminy Czernichów:
tel. 33 866 13 25, fax 33 866 12 87, e-mail: gmina@czernichow.com.pl
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:
tel. 33 866 13 38,fax - 33 866 13 38 , e-mail: sekretariat@gops.czernichow.com.pl
Zakład Usługowo-Produkcyjny Gospodarki Wodno – Ściekowej Isepnica
tel. 33 866 21 43; e-mail: sekretariat@isepnica.czernichow.com.pl
Gminna Biblioteka Publiczna:
tel. 33 866 10 64, e-mail: gbpczernichow@gmail.com
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu:
tel. 33 866 20 53, e-mail: biuro@gokis.czernichow.com.pl

Apeluje się do mieszkańców o pozostanie w domach, nie korzystania z ośrodków zdrowia (prosimy o kontakt telefoniczny) oraz ograniczenie wizyt w pozostałych ogólnodostępnych miejscach!!

Wójt Gminy Czernichów
Barbara Kos - Harat
Dodano: 16-03-2020

Informacja Wójta Gminy Czernichów dla osób przybywających zza granicy

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi skierowania na kwarantannę 14-dniową osób przybywających zza granicy (dotyczy osób, które nie chcą odbywać kwarantanny domowej) informuję, że na prośbę zainteresowanego do ośrodka kwarantannowego kieruje Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego. NR TELEFONU: 322077101.

Do miejsca kwarantanny zainteresowany musi dostać się własnym środkiem transportu. Organizacja środka transportu przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego dotyczy osób, które otrzymały decyzję kwarantannową z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Wójt Gminy Czernichów
Barbara Kos-Harat
Dodano: 20-03-2020

Apel Wójta Gminy Czernichów do wszystkich mieszkańców

Szanowni Mieszkańcy,

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, zwracam się do Państwa z apelem o przestrzeganie zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowania się do wytycznych służb sanitarnych. Apeluję również o stosowanie się do zaleceń związanych z przestrzeganiem zasad higienicznych.
Tylko w ten sposób możemy wspólnymi siłami zatrzymać rozprzestrzenianie koronawirusa.

Informuję, iż na terenie Gminy Czernichów zostają odwołane wszystkie imprezy, spotkania i zebrania aż do odwołania. Apeluję, aby w trakcie trwania okresu ochronnego ograniczyć do minimum prywatne spotkania towarzyskie celem zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa.
Dodano: 16-03-2020
Dodano: 02-03-2020

XVII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Czernichów

W dniu 30 marca 2020 r. o godz.15:30 w sali narad Urzędu Gminy w Czernichowie odbędzie się XVII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Czernichów. Porządek posiedzenia dostępny na BIP https://www.czernichow.finn.pl/res/serwisy/pliki/23543017?version=1.0
Dodano: 26-03-2020

Informacja Wójta Gminy Czernichów w sprawie SARS-CoV-2 na terenie województwa śląskiego

W związku z pojawieniem się przypadków zakażeń wirusem SARS-CoV-2 na terenie województwa śląskiego w dn. 11 marca 2020r. odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Na podstawie poczynionych ustaleń prosimy o zapoznanie się z informacją oraz zarządzeniem Wójta Gminy Czernichów - kliknij dowiedz się więcej.
Dodano: 11-03-2020
Dodano: 20-03-2020

Informacja BS Porąbka

W dniach 25-26 marca 2020r. punkt kasowy w Urzędzie Gminy Czernichów będzie nieczynny.
Dodano: 23-03-2020

Komunikat dotyczący pracy ARiMR

Szanowni Państwo, w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce oraz zaleceniami rządu i służb sanitarnych dotyczących rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 - „koronawirusa", aby skutecznie chronić zdrowie beneficjentów ARiMR i jej pracowników, prosimy o wyrozumiałość dla przyjętego sposobu postępowania w tym okresie.
Zmiany dotyczą przede wszystkim przyjęć interesantów w jednostkach organizacyjnych ARiMR tzn.:

 • ograniczona zostaje możliwość osobistego załatwiania spraw w biurach powiatowych, oddziałach regionalnych oraz centrali ARiMR - jednostki te pracują bez kontaktu z interesantami;
 • kontakt z ARiMR – wyłącznie telefoniczny lub pisemny (za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej), numery telefonów i adresy e-mail będą dostępne w widocznym miejscu przy wejściu do placówki Agencji;
 • w sytuacji braku możliwości skorzystania z powyższych rozwiązań we wszystkich jednostkach organizacyjnych ARiMR udostępnione zostaną wrzutnie / urny, w których możliwe będzie pozostawienie dokumentów / wniosków / oświadczeń bez konieczności kontaktu
 • z pracownikami Agencji.

Dodano: 20-03-2020

Informacja w sprawie organizacji pracy Urzędu Gminy Czernichów

W związku z pojawieniem się przypadków zakażeń koronawirusem na ternie województwa śląskiego Urząd Gminy Czernichów podejmuje działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom, których obsługuje.

W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny z właściwym pracownikiem Urzędu, który udzieli informacji telefonicznej, a w sprawach niecierpiących zwłoki obsłuży petenta na terenie Urzędu. Prosimy, aby w miarę możliwości wykorzystać alternatywne sposoby komunikacji z urzędem, a sprawy, które nie są pilne załatwić po zakończeniu działań ochronnych.

Wójt Gminy Czernichów
Barbara Kos-Harat
Dodano: 12-03-2020

Apel Wójta Gminy Czernichów

Szanowni mieszkańcy, w związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, zwracam się do Państwa z apelem o przestrzegania zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowania się do wytycznych służb sanitarnych. Apeluję również o stosowanie się do zaleceń związanych z przestrzeganiem zasad higienicznych. Tylko w ten sposób może zatrzymać rozprzestrzenianie się wirusa.

Proszę, aby w miarę możliwości wykorzystywać alternatywne sposoby komunikacji z urzędem: np. przez ePUAP, lub wysyłając pisma/wnioski na e-maila: gmina@czernichow.com.pl, kontakt telefoniczny pod nr telefonu 338661325.

Zachęcam do śledzenia oficjalnych komunikatów dostępnych na stronach:
Główny Inspektor Sanitarny - https://gis.gov.pl/
Ministerstwo Zdrowia - https://www.gov.pl/web/zdrowie
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Żywcu - http://www.psse.zywiec.pl/
Koronawirus: informacje i zalecenia - www.gov.pl/koronawirus

Wójt Gminy Czernichów
Barbara Kos-Harat
Dodano: 11-03-2020