7 kwietnia 2020,imieniny Rufina, Celestyna, Jana

Komunikaty

VADEMECUM POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻEŃ

Informujemy, że w Urzędzie Gminy Czernichów jest bezpłatnie rozprowadzane „Vademecum postępowania w sytuacjach zagrożeń”. Zachęcamy mieszkańców do odbioru Vademecum, z którego dowiemy się jak należy zachować się przed, w trakcie i po występujących zagrożeniach pochodzenia naturalnego a także tych wywołanych przez człowieka. Zapoznamy się również z pierwszą pomocą przedmedyczną oraz sygnałami alarmowymi i komunikatami ostrzegawczymi. Przeczytamy również do czego i w jakim celu służy numer alarmowy 112. Vademecum do pobrania również na naszej stronie - kliknij dowiedz się więcej.
Dodano: 27-11-2019

XIV sesja Rady Gminy Czernichów

W dniu 30 grudnia 2019 r. o godz.11:0 0w sali narad Urzędu Gminy w Czernichowie odbędzie się XIV sesja Rady Gminy Czernichów. Porządek posiedzenia dostępny na https://www.czernichow.finn.pl/res/serwisy/pliki/22788408?version=1.0
Dodano: 20-12-2019

Nabór na stanowisko urzędnicze do spraw obrony cywilnej

Wójt Gminy Czernichów ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze do spraw obrony cywilnej. Szczegóły wraz z niezbędnymi dokumentami dostępne na BIP https://www.czernichow.finn.pl/bipkod/22571564
Dodano: 26-11-2019

UCHWAŁA ANTYSMOGOWA CO NALEŻY WIEDZIEĆ

Informujemy mieszkańców, jak i przedsiębiorców o obowiązującym na terenie całego województwa śląskiego, w tym na obszarze gminy Czernichów, uchwały nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. „uchwała antysmogowa”).

Te regulacje prawne mają doprowadzić do poprawy jakości powietrza w regionie, a tym samym – przyczynić się do poprawy zdrowia i większego komfortu życia mieszkańców.

Uchwała antysmogowa dotyczy wszystkich użytkowników kotłów, pieców i kominków na paliwa stałe (o mocy do 1 MW), tj. mieszkańców, osób prowadzących działalność gospodarczą, właścicieli budynków wielorodzinnych, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, samorządy lokalne. Ponadto, uchwała wskazuje rodzaje urządzeń grzewczych dopuszczonych do stosowania oraz rodzaje paliw zakazanych.

Należy jednocześnie podkreślić, iż nowe przepisy nie wprowadzają całkowitego zakazu spalania paliw węglowych, natomiast określają te rodzaje, których od dnia 1 września 2017 r. począwszy, spalać nie wolno, tj. węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla, mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem, paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm (miału węglowego) wynosi więcej niż 15 %, a także biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20 %.
Dodano: 14-11-2019

XIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Czernichów

W dniu 11 grudnia 2019r. o godz.15:30 w sali narad Urzędu Gminy w Czernichowie odbędzie się XIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Czernichów. Porządek posiedzenia dostępny na BIP https://www.czernichow.finn.pl/res/serwisy/pliki/22676824?version=1.0
Dodano: 09-12-2019

Nie pal śmieci - nie truj siebie, swoich dzieci i środowiska

Odpowiedzialność za zły stan powietrza ponoszą ci mieszkańcy, którzy z braku świadomości o zagrożeniach spalają śmieci w kotłach grzewczych centralnego ogrzewania (piecach) lub kominkach.
Spalanie odpadów jest czynem zabronionym, za który grożą surowe kary.
Apelujemy o nie spalanie odpadów oraz rozpowszechnieniu takiego podejścia wśród innych osób, być może nieświadomych zagrożeń dla zdrowia i życia człowieka związanych z oddychaniem zatrutym powietrzem.
Dodano: 28-11-2019

Zebranie wiejskie wsi Tresna

Sołtys wsi Tresna, na wniosek mieszkańców Sołectwa Tresna zwołuje w dniu 9 grudnia 2019r. o godz.17:30 zebranie wiejskie wsi Tresna. W przypadku braku frekwencji drugi termin wyznacza się w dniu 9 grudnia 2019r. o godz.18:00. Zebranie odbędzie się w remizie OSP Czernichów - Tresna.

Porządek zebrania :

 1. Otwarcie zebrania oraz stwierdzenie jego prawomocności
 2. Przyjęcie porządku zebrania
 3. Wybór sekretarza zebrania
 4. Wybór Komisji uchwał i wniosków
 5. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i rady soleckiej
 6. Informacja dotycząca wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Czernichów na rok 2020
 7. Podsumowanie działalności Wójta za 2019 rok oraz plan pracy na 2020
 8. Wolne wnioski
 9. Zakończenie zebrania

Sołtys wsi Tresna
Maria Pantoł

Dodano: 27-11-2019

Szczyrk w żałobie

W związku z ogromną tragedią, która wydarzyła się w Szczyrku, składamy kondolencje wszystkim bliskim ofiar. Łączymy się z całą społecznością Szczyrku. Jak poinformował Jarosław Wieczorek - Wojewoda Śląski - to tragiczna noc i tragiczny dzień w naszym województwie... Pod gruzami domu zginęło 8 osób: 4 dzieci i 4 dorosłych.
Dodano: 05-12-2019

Dla terenu Powiatu Żywieckiego powstanie STRATEGIA ROZWOJU ELEKTROMOBILNOŚCI

Przygotowanie „Strategii…” zostanie sfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego GEPARD II – transport niskoemisyjny Część 2 Strategia rozwoju elektromobilności.

Wprowadzenie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych wskazuje na kierunek rozwoju transportu w Polsce. „Strategia elektromobilności dla Powiatu Żywieckiego” wyznaczy główne trendy rozwoju niskoemisyjnego transportu w powiecie, pozwoli na skonstruowanie wizji powiatu żywieckiego dostosowanego do nowych regulacji prawnych ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz zapotrzebowania w rozwoju gmin powiatu żywieckiego, przedsiębiorców i mieszkańców.
Dodano: 25-11-2019

Informacja o lokalizacji kontenerów

Informujemy, że pojemniki PCK na odzież używaną w Czernichowie znajdują się przy ul. Bocznej.
Dodano: 31-10-2019

XII sesja Rady Gminy Czernichów

W dniu 28 listopada 2019r. o godz.15:30 w sali narad Urzędu Gminy w Czernichowie odbędzie się XII sesja Rady Gminy Czernichów. Porządek posiedzenia do pobrania na stronie BIP https://www.czernichow.finn.pl/res/serwisy/pliki/22533876?version=1.0
Dodano: 21-11-2019

Atrakcyjne działki na sprzedaż

Działki na sprzedaż w Gminie Czernichów- szczegóły dostępne na stronie https://www.czernichow.finn.pl/bipkod/10680034
Dodano: 31-10-2019

Góra Żar do zdobycia tylko na piechotę

Rozpoczął się jesienny przegląd kolejki linowo-terenowej na szczyt głównej atrakcji gminy Czernichów. Przestój kolejki do piątku 22 listopada.
Dodano: 14-11-2019

Specjalistyczne warsztaty dla kobiet od 20-tego tygodnia ciąży

ZZOZ w Żywcu zaprasza kobiety od 20-tego tygodnia ciąży, mieszkające na terenie Powiatu Żywieckiego wraz z osobami towarzyszącymi na bezpłatne, specjalistyczne warsztaty dotyczące niezwykłego czasu oczekiwania na dziecko oraz odpowiedzialnej opieki po porodzie. Szczegółowe informacje dostępne na stronie http://szpital.zywiec.pl/
Dodano: 30-10-2019

KRUS udostępnił eWniosek - można złożyć elektroniczny wniosek o świadczenie bez wychodzenia z domu

Na stronie internetowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego www.krus.gov.pl dostępny jest elektroniczny wniosek o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Umożliwia on wystąpienie o świadczenie w prosty i szybki sposób, bez konieczności wizyty w jednostce terenowej Kasy. Wniosek elektroniczny zawiera taką samą treść jak wniosek w wersji tradycyjnej.

https://e-wniosek.krus.gov.pl:8090/wniosek

Wnioskodawca, oprócz danych podstawowych, m.in. numeru PESEL, serii i numeru dowodu osobistego, miejsca zamieszkania, proszony jest o podanie numeru telefonu w celu przesłania za pomocą SMS-a kodu autoryzującego, niezbędnego do wysłania wniosku do Kasy.
Dodano: 08-11-2019

Informacja o Programie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019

Wójt Gminy Czernichów informuje, że dnia 23 lipca 2019r. została podpisana umowa w sprawie w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2019 roku środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zadań w ramach resortowego programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019.
Więcej informacji w załączonym pliku pdf
Dodano: 06-08-2019

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Placówka Terenowa w Żywcu

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Placówka Terenowa w Żywcu mieszcząca się na ulicy Batorego 16, 34-300 Żywiec zaprasza do swojej siedziby, jak również zachęca do korzystania ze strony internetowej www.krus.gov.pl. Zapraszamy do korzystania ze stron jak również do logowania się do swoich kont poprzez e-KRUS.gov.pl. Na naszej stronie znajdziecie Państwo m.in. takie informacje jak:

 • możliwość bezpłatnego korzystania ze sanatoriów KRUS znajdujących się w całej Polsce,
 • drukowanie potrzebnych dokumentów,
 • bieżące informacje z działalności KRUS,
 • informacje o konkursach organizowanych przez KRUS,

Współpracujemy z samorządami lokalnymi miast i gmin. KRUS Placówka w Żywcu bierze także udział w imprezach lokalnych m.in. REDYK, ŚWIĘTO MIODU, ŁOSSOT.
Dodano: 23-10-2019

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Urząd Gminy Czernichów informuje, że zbiórka odpadów wielkogabarytowych, tj. zużytych mebli, sprzętu AGD, sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon z samochodów osobowych w Gminie Czernichów odbędzie się w następujących terminach:


 • MIĘDZYBRODZIE BIALSKIE: 5.10.2019 r. (sobota) – REJON I od Żarnówki do skrzyżowania z ul. Bielską, 12.10.2019 r. (sobota) – REJON II Ponikiew oraz centrum (zgodnie z wykazem ulic podanym w harmonogramach odbioru odpadów). Zgłoszenia przyjmowane będą do piątku 04.10.2019 r. do godz. 14:00
 • MIĘDZYBRODZIE ŻYWIECKIE: 19.10.2019 r. (sobota). Zgłoszenia przyjmowane będą do piątku 18.10.2019 r. do godz. 14:00
 • CZERNICHÓW I TRESNA: 26.10.2019 r. (sobota). Zgłoszenia przyjmowane będą do piątku 25.10.2019 r. do godz. 14:00


Zgłoszenia dotyczące odbioru w/w odpadów należy dokonywać w Urzędzie Gminy pod numerem telefonu 33 860 93 16 lub w Firmie „Atra” pod numerem telefonu 660 009 285.
Dodano: 20-09-2019

Informacja dla mieszkańców - ćwiczenia taktyczne wojska w rejonie jeziora

Urząd Gminy Czernichów informuje, że 23 – 24 października 2019 r. w rejonie Jeziora Żywieckiego, Międzybrodzkiego i Góry Żar planowane są ćwiczenia taktyczne 18 Bielskiego Batalionu Powietrznodesantowego, podczas których istnieje możliwość użycia środków pozoracji (amunicja ślepa, petardy hukowe i dymne). W związku z tym informujemy mieszkańców zamieszkujących rejony możliwych działań aby nie wzbudzić zaniepokojenia w/w ćwiczeniami.
Dodano: 11-10-2019

Wyniki wyborów 2019

Na stronie internetowej https://wybory.gov.pl/sejmsenat2019/pl dostępne są wyniki wyborów do Sejmu i Senatu 2019r.
Dodano: 14-10-2019

CO TO JEST SMOG

Smog to połączenie niekorzystnych warunków pogodowych i dużej ilości pochodzących z kominów gospodarstw domowych zanieczyszczeń. W ich skład wchodzą trujące dla człowieka pyły i gazy:

 • pył zawieszony PM 2,5
 • pył zawieszony PM10
 • tlenki azotu (NOx)
 • dwutlenek siarki (SO2)
 • tlenek węgla (CO)

Szkodliwe substancje powstaje głównie w wyniku spalania mułu, flotu, węgla brunatnego, wilgotnego drewna i śmieci w naszych własnych piecach. Rozpalanie od góry jest jednym ze sposobów na dużo czystsze i efektywniejsze spalanie węgla oraz drewna w najpopularniejszych piecach, kotłach, kominkach.

Wpływ smogu na zdrowie
Każdego roku smog przyczynia się do śmierci ponad 44 tys. Polaków. Oddychanie nimi naraża nas między innymi na:

 • choroby układu oddechowego
 • choroby układu krążenia
 • osłabienie układu odpornościowego
 • choroby układu krwionośnego

Smog w śląskim
Aż 14 z 33 najbardziej zanieczyszczonych polskich miast znajduje się w województwie śląskim. Chcemy zmienić tę sytuację. Częścią planu, który ma zatrzymać smog w śląskim, jest uchwała antysmogowa, regulująca spalanie paliwa złej jakości w przestarzałych piecach. Aby przyniosła skutek, potrzebna jest edukacja wszystkich mieszkańców w kwestii problemu smogu i ich aktywna postawa.
Dodano: 16-09-2019

Świadczenie uzupełniające 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Ustawa w sprawie świadczenia uzupełniającego weszła w życie 1 października 2019 r. Kto ma prawo do otrzymania świadczenia 500+. Odpowiedzi udzieli ekspert ZUS, który będzie miał dyżur w budynku Urzędu Gminy Czernichów w dniu 16 października 2019 r. w godzinach 9:00 – 13:00.
Dodano: 02-10-2019

AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

Afrykański pomór świń to szybko szerząca się, zakaźna choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe oraz dziki. WIRUS ASF MOŻE PRZETRWAĆ NAWET KILKA MIESIĘCY W ROZKŁADAJĄCEJ SIĘ PADLINIE! WĘDZENIE, PEKLOWANIE I MROŻENIE NIE ZAWSZE ZABIJA WIRUSA! LUDZIE NIE SĄ WRAŻLIWI NA ZAKAŻENIE WISUSEM ASF W ZWIĄZKU Z CZYM, CHOROBA TA NIE STWARZA ZAGROŻENIA DLA ICH ZDROWIA I ŻYCIA! Szczegóły dostępne na stronie https://www.gov.pl/web/rolnictwo/asf-informacje-ogolne
Dodano: 01-10-2019

Szkody łowieckie

Z dniem 23 sierpnia 2018 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1295 ze zm.) m.in. określająca zmianę zasad szacowania szkód łowieckich. Zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy Prawo łowieckie wniosek o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych na terenach obwodów łowieckich przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz przy wykonywaniu polowania, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego. Natomiast szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych na terenach niewchodzących w skład obwodów łowieckich zgłasza się do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach- Wydział Terenów Leśnych.
Dodano: 06-09-2019

Konsultacje społeczne dotyczące programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

W terminie od 11 września 2019 r. do 4 października 2019 r. odbędą się konsultacje społeczne programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r. Szczegóły dostępne na BIP https://www.czernichow.finn.pl/bipkod/20621990
Dodano: 11-09-2019

Perspektywy dla mieszkańców obszarów wiejskich

W dniu 25 września br. z inicjatywy Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy, Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej przy współudziale Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa zorganizowała w Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Częstochowie konferencję pt. ,,Perspektywy dla mieszkańców obszarów wiejskich”. W konferencji tej uczestniczyła Pani Barbara Kos-Harat Wójt Gminy Czernichów wraz z Zastępcą Panią Bogusławą Białką. Celem spotkania była prezentacja działań wdrażanych przez Rząd, służących poprawie jakości życia na obszarach wiejskich. Zostały zaprezentowane liczne działania i inwestycje finansowane z budżetu krajowego i budżetu Unii Europejskiej, w ramach realizacji jednego z priorytetów polityki UE, jakim jest wyrównywanie szans mieszkańców miast i wsi. Uczestnicy konferencji zapoznali się z przykładami dobrych praktyk samorządowych, a także wymienili się doświadczeniami dotyczącymi aktywizacji lokalnych społeczności.

Zapraszam do zapoznania się z broszurą.
Barbara Kos-Harat
Wójt Gminy Czernichów
Dodano: 30-09-2019

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

W 2019 r. Starostwo Powiatowe w Żywcu uruchomiło na terenie Powiatu Żywieckiego 6 punktów, gdzie będzie można otrzymać nieodpłatną pomoc prawną oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Nieodpłatne porady prawne oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa w załączeniu - kliknij dowiedz się więcej.
Dodano: 23-09-2019

Zmiana kursów autobusów PKS

Z dniem 21 września będą obowiązywały nowe kursy autobusów PKS.

 • Zmiana kursu z Bielska-Białej do Międzybrodzia Ponikwi z 13:30 na 13:40
 • Zmiana kursu z Bielska-Białej do Czernichowa z 14:30 na 14:40
 • Zmiana kursu z Bielska-Białej do Międzybrodzia Ponikwi z 11:45 na 11:50 (możliwość opóźnienia tylko o 5 minut, nie o 10), co opóźni również kurs powrotny z 12:40 na 12:42
 • Zmiana kursu z Bielska-Białej do Czernichowa z 19:10 na 19:30 oraz kursu powrotnego
 • Zmiana kursu z Czernichowa z 6:10 na 6:00
Dodano: 20-09-2019

Dnia 18.09.2019 r. (Środa) kasa będzie nieczynna

Zarząd Banku Spółdzielczego w Porąbce informuje, że w dniu 18.09.2019r. (ŚRODA) kasa będzie nieczynna
Za zaistniałe niedogodności przepraszamy
Dodano: 17-09-2019

X sesja Rady Gminy Czernichów

W dniu 12 września 2019 r. o godz.15:30 w sali narad Urzędu Gminy w Czernichowie odbędzie się X sesja Rady Gminy Czernichów. Porządek posiedzenia dostępny na BIP https://www.czernichow.finn.pl/res/serwisy/pliki/21971472?version=1.0
Dodano: 06-09-2019

Nabór do Orkiestry Dętęj OSP Międzybrodzie Bialskie oraz Ogniska Muzycznego

Orkiestra Dęta OSP Międzybrodzie Bialskie oraz Ognisko Muzyczne prowadzone przez Tomasza Drewniaka ogłasza nabór na zajęcia nauki gry na instrumentach dętych (saksofon, trąbka, klarnet, tenor), instrumentach klawiszowych, instrumentach perkusyjnych oraz zajęcia wokalne. Nabór odbędzie się w najbliższy piątek (6 września) w Centrum Kultury w Międzybrodziu Bialskim w godzinach 17:00 – 20:00. Orkiestra bezpłatnie wypożycza instrumenty do nauki. Więcej informacji pod nr telefonu 608411214 - Tomasz Drewniak.
Dodano: 05-09-2019

INFORMACJA DOT. KONTROLI OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) ORAZ WYWOZU OSADÓW ŚCIEKOWYCH Z PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKOWYCH

Wójt Gminy Czernichów informuje, iż zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454), Gminy posiadają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą do właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Czernichów o WYPEŁNIENIE ANKIET dotyczących posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków. Termin składania ankiet: 31 sierpnia 2019r. ANKIETY dostępne są w Urzędzie Gminy Czernichów, 34-311 Czernichów, ul. Żywiecka 2 w pokoju nr 20, na stronie internetowej Urzędu tj. http://czernichow.com.pl/fotki/1823/pliki/Ankieta.doc oraz u Sołtysów.

Wypełnione ANKIETY proszę składać w Urzędzie Gminy Czernichów (osobiście lub za pośrednictwem poczty), pocztą elektroniczną na adres e-mail: mlaszczak@czernichow.com.pl lub u Sołtysa.
Dodano: 21-06-2019

Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych - edycja 2019 ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Gminie Czernichów

Wójt Gminy Czernichów informuje, że dnia 25 czerwca 2019r. została podpisana umowa w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2019 roku środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zadań w ramach resortowego programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019.
Dodano: 08-07-2019

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKASZANIA TRAW I CHWASTÓW

Urząd Gminy w Czernichowie przypomina właścicielom i użytkownikom gruntów na terenie Gminy o obowiązku wykaszania traw i niszczenia chwastów na swoich nieruchomościach. Zachwaszczone grunty stanowią zagrożenie dla upraw rolniczych, ogrodniczych oraz dla nas samych, gdyż są siedliskiem szkodników glebowych, gryzoni, ślimaków itp. Ponadto wysiew chwastów z zaniedbanych terenów stanowi dużą uciążliwość dla gruntów sąsiednich. O likwidację chwastów należy dbać przez cały rok, wykaszając je systematycznie.
Dodano: 12-07-2019

Punkt kasowy w czernichowie - nieczynny

Zarząd banku spółdzielczego w Porąbce informuje, że w dniach:
od 29.07.2019r. do 09.08.2019r.
punkt kasowy w Czernichowie będzie nieczynny
za wyjątkiem 31.07.2019r.
Za zaistniałe niedogodności przepraszamy.
Dodano: 26-07-2019

Skrócone godziny otwarcia urzędu ze względu na Tour de Pologne 2019

W związku z zamkniętymi drogami ze względu na Tour de Pologne2019 Wójt Gminy Czernichów wprowadza skrócony czas pracy pracowników Urzędu Gminy Czernichów w okresie od 6 sierpnia 2019 roku do 7 sierpnia 2019 roku.
Urząd będzie czynny w następujących godzinach:

 • 6 sierpnia 2019 roku od godziny 7:30 do godziny 12:45
 • 7 sierpnia 2019 roku od godziny 7:30 do godziny 13:30

W sprawach zgłoszenia zgonu prosimy dzwonić pod numer tel. 600813162.
Za utrudnienia przepraszamy.
Dodano: 05-08-2019

Obowiązek pobierania opłaty miejscowej

Wójt Gminy w Czernichowie przypomina osobom kierującym hotelami, motelami, pensjonatami, domami wczasowymi, ośrodkami wypoczynkowymi lub wycieczkowymi, schroniskami, kampingami, polami biwakowymi, gospodarstwami agroturystycznymi, pokojami gościnnymi i kwaterami prywatnymi albo podobnymi obiektami usługowymi o obowiązku pobierania opłaty miejscowej od osób przebywających na wypoczynku, szkoleniu bądź w celach turystycznych. Obowiązek ten wynika z Uchwały Rady Gminy w Czernichowie Nr X/77/2015 z dnia 16 listopada 2015r.
Terminy do rozliczania się z w/wm opłaty wynikają z Uchwały Rady Gminy nr VIII/63/2019 z dnia 29 kwietnia 2019r:

 • do 10 stycznia
 • do 10 kwietnia
 • do 10 lipca
 • do 10 października

Proszę o rzetelne i terminowe rozliczanie się z pobranych opłat.
Dodano: 27-06-2019

Wybory Śląskiej Izby Rolniczej

31 maja 2019 r. upływa V kadencja organów samorządu rolniczego. Kolejne wybory odbędą się w dniu 28 lipca 2019 r. Każdy, kto pragnie wspierać Izbę w dążeniu do poprawy sytuacji rolnictwa w kraju, powinien w sposób czynny uczestniczyć w tegorocznych wyborach. Zgodnie z Ustawą o Izbach Rolniczych czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do walnego zgromadzenia mają członkowie izby. Członkiem izby rolniczej z mocy prawa, jest każda osoba fizyczna i prawna będąca podatnikiem podatku rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym oraz podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych. Przysługuje im prawo kandydowania i głosowania w wyborach do Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej. Osoba prawna realizuje swoje prawa wyborcze za pośrednictwem przedstawiciela wskazanego przez władze tej osoby, uprawnionego do jej reprezentowania przy czynnościach prawnych. Zasady wyborów iraz szczegółowe informacje dostępne sa na stronie internetowej http://www.sir-katowice.pl/wybory2019-2023
Dodano: 06-05-2019

Transport publiczny

Wójt Gminy Czernichów informuje, iż publiczny transport zbiorowy na linii Czernichów- Bielsko-Biała, powierzony Beskidzkiemu Związkowi Powiatowo Gminnemu będzie nadal funkcjonował. Informujemy, iż z dniem 1 sierpnia 2019 roku wprowadzone zostają zmiany w rozkładzie jazdy autobusów na linii Czernichów - Bielsko Biała. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi zmianami, które będą dostępne po 22 lipca na stronie Beskidzkiego Związku Powiatowo Gminnego http://www.bzpg.pl/.
Dodano: 12-07-2019

Alert RCB

Bardzo silny wiatr (do 115 km/h) i burze z gradem prognozowane są dziś w ciągu dnia, wieczorem i w nocy. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Nie chowaj się pod drzewami. Jeśli możesz zostań w domu.
Dodano: 01-07-2019

Sterylizacja kotów jest potrzebna

W związku z rosnącym problemem bezdomnych i dziko żyjących kotów na terenie Gminy Czernichów, które coraz bardziej się rozmnażają pozostając bez opieki człowieka (wyrzucane z domu, podrzucane sąsiadom, biegające samopas) prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją. Pamiętajmy, że każda interwencja dotycząca bezdomnych i dziko żyjących zwierząt na terenie Gminy Czernichów płacona jest z budżetu gminy. Biorąc zwierzę pod swój dach każdy jest odpowiedzialny za życie i zdrowie tego zwierzęcia.
Dodano: 26-04-2019

Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żywcu

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu informuje, że w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2020r. realizuje projekt pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żywcu (IV)” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2017-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – projekty pozakonkursowe (dla publicznych służb zatrudnienia).

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30+ pozostających bez pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żywcu.
Dodano: 21-06-2019

Informacja GOPS o składaniu wniosków oraz zmianach w świadczeniach wychowawczych

500+
ZMIANY W ŚWIADCZENIACH WYCHOWAWCZYCH

16 maja 2019r. prezydent RP podpisał ustawę, która wprowadza zmiany w świadczeniu wychowawczym (tzw. 500+). Najistotniejszą zmianą w całej ustawie jest zniesienie kryterium dochodowego na pierwsze dziecko co oznacza, że świadczenie 500+ przysługuje na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia bez względu na dochód w rodzinie.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego można składać:

 • od 1 lipca 2019 r. w formie elektronicznej (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS);
 • od 1 sierpnia 2019 r. w formie papierowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Czernichów.

Złożenie wniosku do 30 września 2019r. gwarantuje wypłatę świadczenia wychowawczego z wyrównaniem od 1 lipca 2019r.

ŚWIADCZENIE DOBRY START 300+
Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na każde dziecko uczące się w szkole do ukończenia 20 lub – w przypadku dzieci niepełnosprawnych – 24 roku życia.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start można składać:

 • od 1 lipca 2019 r. w formie elektronicznej (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS);
 • od 1 sierpnia 2019 r. w formie papierowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Czernichów.


ŚWIADCZENIA RODZINNE
Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych można składać:

 • od 1 lipca 2019 r. w formie elektronicznej (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS);
 • od 1 sierpnia 2019 r. w formie papierowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Czernichów.

Dodano: 21-06-2019

IX sesja Rady Gminy Czernichów

W dniu 26 czerwca 2019 r. o godz.15:30 w sali narad Urzędu Gminy w Czernichowie odbędzie się IX sesja Rady Gminy Czernichów. Porządek posiedzenia dostępny na BIP https://www.czernichow.finn.pl/res/serwisy/pliki/21472480?version=1.0
Dodano: 21-06-2019

Raport o stanie gminy za 2018 rok

W stronie internetowej BIP https://www.czernichow.finn.pl/bipkod/21358349 został opublikowany Raport o stanie gminy Czernichów za 2018 rok wraz z informacją dla mieszkańców oraz wzorem zgłoszenia mieszkańca do udziału w debacie.
Dodano: 05-06-2019

Zamknięcie ul. Roztoki w Czernichowie

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu informuje, że w związku z remontem jezdni droga powiatowa nr 1407 S Tresna – Roztoka będzie zamknięta na odcinku o długości ok 100m od ul. Wrzosowej w następujących dniach: 24.06.2019 (poniedziałek) od godziny 9:00 do 13:00. 25.06.2019 (wtorek) od godziny 9:00 do 13:00. Szczegóły na stronie: http://pzd.zywiec.pl/zamkniecie-ul-roztoki-w-czernichowie/
Dodano: 21-06-2019

Nabór na stanowisko urzędnicze ds. dróg

Wójt Gminy Czernichów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw dróg. Szczegóły dostępne na https://www.czernichow.finn.pl/bipkod/21401918
Dodano: 10-06-2019

Konwent Burmistrza i Wójtów z powiatu żywieckiego w Jeleśni

10 czerwca 2019 w Jeleśni odbył się Konwent Burmistrza i Wójtów Powiatu Żywieckiego. Prowadzono rozmowy na temat inwestycji i bieżących działań przez Wody Polskie na terenie Powiatu Żywieckiego, Powiatowej Strategii Elektromobilności, problemach prawnych z utylizacją padłej dzikiej zwierzyny oraz zasadach wypłacania odszkodowań łowieckich. Wody Polskie przygotowują się do realizacji czterech dużych zadań inwestycyjnych – z radością przyjmujemy fakt, iż trzy z nich będą realizowane na terenie Gminy Czernichów. Okres realizacji to lata 2019-2021.
Dodano: 11-06-2019

Zasady poboru opłaty miejscowej

Na stronie internetowej BIP opublikowano zasady poboru opłaty miejscowej - https://www.czernichow.finn.pl/bipkod/21166278
Dodano: 14-05-2019

Projekt Słoneczna Kraina Żywiecka bez dofinansowania

W dniu 22 maj 2019r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żywcu odbyła się konferencja z udziałem Wiceministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisława Szweda, Posła Kazimierza Matusznego, Starosty Żywieckiego Andrzeja Kalaty, Burmistrza i Wójtów Powiatu Żywieckiego, Prezesa Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Janusza Michałka, Przewodniczącego Zarządu ZMGE Józefa Bednarza, na której Wicemarszałek Województwa Śląskiego Wojciech Kałuża ogłosił decyzję Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach o dofinansowaniu projektu nr WND-RPSL.04.01.03–24–02F5/18–003 pn. „Słoneczna Żywiecczyzna” (całkowita wartość projektu: 55 148 250 zł brutto), dającą możliwość Związkowi Międzygminnemu ds. Ekologii w Żywcu na rozpoczęcie procedur związanych z wdrażaniem inwestycji. Realizacja projektu to 3000 szt. instalacji na terenie 10 gmin Powiatu Żywieckiego (Gilowice, Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, Łodygowice, Milówka, Radziechowy Wieprz, Rajcza, Ujsoły, Żywiec).
Dodano: 27-05-2019