4 czerwca 2020,imieniny Kwiryny, Franciszka

Walne zebranie członków Towarzystwa Miłośników Międzybrodzia

W dniu 1.06.2019 roku odbyło się Walne zebranie członków Towarzystwa Miłośników Międzybrodzia. Na sali zebrało się wymagane quorum, zebranie było prawomocne. Zebranie otworzyła prezes Małgorzata Waluś. Wszyscy na wstępie odśpiewali hymn TMM – „Przyjedź tu do Międzybrodzia” (słowa: Czesław Konior).
W zebraniu wzięli udział: członkowie TMM, prezes OSP i jednocześnie sołtys Międzybrodzia Wiktor Czulak, ks. Andrzej Góral, prezes Wspólnoty Leśnej „Ponikiew” Tadeusz Harat, prezes Gminnego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Czesław Zontek, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich Międzybrodzie Bialskie Irena Wawak, przedstawiciele społecznych organizacji i instytucji kultury i oświaty.
Przewodniczącym zebrania został Roman Rokita. W skład Komisji Uchwał i Wniosków weszli: Danuta Sikor i Janusz Pirecki, a rolę protokolantki (sekretarza) przyjęła Lucyna Rokita.
Prezes Małgorzata Waluś przedstawiła sprawozdanie z działalności Zarządu za okres 4 lat a Skarbnik Anna Kierczak sprawozdanie finansowe za ten okres.
Skład członków Zarządu na następną kadencje nie zmienił się, głosowanie było jawne.
3.wnioski złożone na zebraniu dotyczyły przydziału pomieszczeń dla biura Zarzadu TMM i pomieszczeń dla eksponatów o dużych gabarytach do Izby Regionalnej oraz wydania kalendarza na rok 2020, zawierającego zdjęcia i wiersze poetów międzybrodzkich.
W czasie przeznaczonym na dyskusję zabrał głos Wiktor Czulak, który przekazał na rzecz Towarzystwa dokumenty dotyczące zapisów gospodarki gruntowej mieszkańców Międzybrodzia. Tadeusz Harat przypomniał o ważkim obowiązku włodarzy gminnych na zebraniach organizowanych przez organizację społeczne.

Działania Zarządu TMM w ciągu ostatnich 4 lat
(2015-2019)
Od 16 kwietnia 2016 w skład Zarządu TMM prawomocnie wchodzą:

Małgorzata Waluś Prezes
Roman Rokita Z-ca
Lucyna Rokita sekretarz
Anna Kierczak skarbnik
Danuta Sikor członek
Irena Wawak członek
Kazimierz Waluś członek
Zarząd TMM zainicjował w 2015 roku CYKLICZNE IMPREZY KULTURALNE o charakterze lokalnym i ponadlokalnym, tzn. upamiętniające święta narodowe.
1. Najważniejszym świętowaniem są jubileusze Odzyskania Niepodległości Polski. Rok rocznie staramy się zorganizować 11.11 w Sali OSP „Wieczór pieśni patriotycznych” . Uczestniczą w tej imprezie dzieci, młodzież i dorośli. Wielopokoleniowe rodziny wspólnie wyśpiewują historię Polski, opisaną w pieśniach i piosenkach patriotycznych. Gościmy przedstawicieli samorządu gminnego, kapłanów, siostry zakonne, reprezentantów instytucji oświatowych, kulturalnych
i organizacji społecznych.
2. IMPREZY LOKALNE. Cieszą się one dużym zainteresowaniem o czym świadczy duża frekwencja uczestników. Najpopularniejsze jest „Międzybrodzkie kolędowanie” – Wieczór kolęd i pastorałek. Występy najmłodszych kolędników tj. dzieci przedszkolnych i szkolnych dominują i najbardziej nas cieszą, ale wspólne śpiewanie kolęd, tak jak to robili nasi ojcowie, integruje całą naszą wspólnotę. Tradycja śpiewania kolęd niesie piękne przesłanie, niezwykle aktualne dziś, w dobie globalizacji – Kochaj bliźniego ! Staramy się na ten szczególny wieczór wydrukować tyle egzemplarzy śpiewników, by każdy mógł z niego skorzystać.
3. 28 lutego 2017 roku chcieliśmy nawiązać do tradycji naszych przodków i przygotowaliśmy w ostatni dzień karnawału Ostatki. Uczestnikami byli członkowie TMM, sympatycy naszego Towarzystwa i nowo przyjęci Miłośnicy Międzybrodzia. Oczywiście jak każe obyczaj, raczyliśmy się potrawami, bo jak mówi stare porzekadło: trzeba jeść dużo i smacznie, by w czasie postu mieć co wspominać. Nie zabrakło wspólnego śpiewania ulubionych w Międzybrodziu biesiadnych piosenek.
4. W lipcu 2018 roku rozpoczęliśmy cykl imprez kulturalnych, które będą miały miejsce w Izbie Regionalnej. Tytuł brzmi „Dzień Otwarty w Izbie Regionalnej” Nasza IR to baza, która nie tylko pełni rolę przestrzeni wystawowej, czy miejsca ekspozycji stałej, ale również jest miejscem spotkań ludzi, miłośników naszej międzybrodzkiej ziemi. Pierwszą wystawą, która zapoczątkowała cykl Otwartej Izby, była wystawa pt. „Militaria ze zbiorów Ryszarda Pawłowskiego”. Odwiedziło ją ok. 340 osób, byli to nasi mieszkańcy, turyści przejazdem i wczasowicze. Wystawa cieszyła się jeszcze długi czas wielkim powodzeniem, szczególnie wśród młodzieży. W tym roku mamy przygotowany równie ciekawy temat, mianowicie „Strój międzybrodzki” Będziemy mieli możliwość wspólnie podyskutować na temat ubioru naszych ojców, dziadków. Gościem specjalnym będzie prelegentka, etnograf, która pisała prace mgr na temat stroju laskiego. Wiele elementów tego stroju było częścią ubioru naszych przodków.
5. W Izbie Regionalnej mieliśmy kilka bardzo ciekawych wystaw Pana Grzegorza Maślanko, naszego członka Towarzystwa, pierwsza to: „Błękitny generał” poświęcona gen. Hallerowi z okazji 85 rocznicy wizyty w Międzybrodziu (11.09.1932). Wystawa była perfekcyjnie przygotowana, mnóstwo zdjęć, dokumentów, wycinków z prasy… to był ogrom pracy przygotowawczej, ale wielki sukces autora. Zwiedziło ją ok. 360 osób. Następne wystawy Pana Maślanki nosiły nazwę ” Budowa zapory wodnej na rzece Sole” , „Dzieje turystyki w Międzybrodziu” i „Międzybrodzie Bialskie przedwojenne”. Te trzy wystawy zgromadziły takie ilości zdjęć, dokumentów, proporczyków, turystycznych stempli i akcesoriów, że nie sposób było od nich oderwać oczu. Wielka ilość zwiedzających mówiła sama za siebie. Mieliśmy też kilka wystaw rękodzieła artystycznego, m.in. Ireny Wawak - szydełkowe perełki, obrusy, serwetki, czy piękną sztukę decupage w wykonaniu Natalii Tomaszek oraz majstersztyk Kasi Panczykowskiej - wystawę pod tytułem „Kwiaty rozkwitające w dłoniach”. Były to kwiaty z bibułki, podziwialiśmy nieprawdopodobny artyzm i magię twórczą autorki. W okolicach Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia uczniowie ze Szkół Podstawowych z Międzybrodzia i Żarnówki wystawili w Izbie swoje prace plastyczne - wystawy nosiły nazwę ”Ozdoby świąteczne” i „Rozkwitające Międzybrodzie”. Mieliśmy także wystawę, która była wystawą obwoźną, tzn. na terenie Żywiecczyzny była wystawiana w kilkunastu miejscowościach. Wystawa nosiła nazwę „Paweł Steller” i była poświęcona śląskiemu artysty związanego z Międzybrodziem. Mogliśmy podziwiać piękne drzeworyty i rysunki pejzaży i portretów.
6. Członkowie Zarządu uczestniczyli w gminnych imprezach kulturalnych, brali udział w wydarzeniach przygotowanych przez instytucje oświaty (np. w przedszkolu M-B) i przez organizacje społeczne, np. jubileusze „Sokoła” czy kościelnych, dla przykładu: majówka w Orionówce, procesja z figurą Matki Bożej Fatimskiej. uczestniczyliśmy w pogrzebach naszych członków, śp. Pana S. Biłki i E. Zontka, ale również osób zasłużonych dla Międzybrodzia śp. Czesława Koniora. Wspieramy modlitwą i datkiem na mszę św.
7. 22 września 2018 roku mieliśmy „Piknik rodzinny”, smakowaliśmy prażonki i pieczone kiełbaski w ośrodku „Nad wodospadem”. Impreza pod hasłem „Coś dla ducha i ciała” była integracyjnym spotkaniem, był czas na rozmowy, dobre jedzenie i biesiadne śpiewanie. Wszystkie piosenki, które lubili śpiewać nasi rodzice, my także lubimy i śpiewamy, mają one dla nas wartość sentymentalną.
8. W 2015 roku zorganizowaliśmy galę z okazji 30 lecia TMM. Połączyliśmy ją z promocją książki Bolesława Żątka „Z Międzybrodzia do Roetha”. Oprócz członków Towarzystwa, rodziny autora, galę uświetnił wójt gminy wręczając na ręce wice prezesa Towarzystwa - List gratulacyjny z okazji jubileuszu 30 lecia. Gali towarzyszyła wystawa, przypominająca osoby związane z działalnością Towarzystwa na przestrzeni tych 30 lat, a przede wszystkim jego założyciela śp. M. Czulaka i Jego kontynuatorki śp. W. Malczewskiej.
9. Działamy na stronie internetowej gminy Czernichów i FB. Mamy podstronę na stronie internetowej Gminy Czernichów. Zamieszczamy tam informację dotyczące działalności Towarzystwa, takich jak: Gdzie i jakie dostaliśmy dyplomy, medale, wyróżnienia, podziękowania, odznaczenia dla członków TMM. Znajdziemy tam również informacje o artykułach ukazanych w prasie lub o wzmiankach w radio, czy ilość naszych publikacji w okresie minionych 30 lat. Problem nastąpił w 2017 roku z galerią zdjęć i jest to kwestia bardzo dla nas bolesna. Przy przebudowie strony gminnej z powodu dostosowania się do nowych przepisów, straciliśmy bogatą galerię zdjęć z wszystkich imprez. Zostały tylko fotki profilowe. Niestety nie stać nas, by samemu jako Towarzystwo posiadać stronę. To kosztowne; usługa informatyka i aktualizacje kosztują.
10. Aktywnie działamy na FB. Zamieszczamy nie tylko informacje o działalności naszego Towarzystwa, ale udostępniamy informacje dotyczące wydarzeń kulturalnych, oświatowych, charytatywnych innych instytucji naszej gminy, np. państwowych wydarzeń - Obchody 3 Maja, czy Święta listopadowego… Zamieszczamy informacje o wydarzeniach lokalnych, np. obchody rocznicowe organizacji gminnych, święto morza, stoły wielkanocne, zawody, konkursy gminne, spotkanie autorskie z pisarzem (np. bardzo ciekawe z Władysławem Motyką), życzenia świąteczne, epitafia ku pamięci zmarłych.
11. TMM - Sekcja wydawnicza ma ciekawy plan na najbliższy rok. Zadaniem jest wydanie słownika gwary międzybrodzkiej. Jest to trudne wyzwanie, ale spróbujemy się z tym zmierzyć. Chcielibyśmy wydać to profesjonalnie, nie sposobem chałupniczym. Myślimy o możliwości zbiórki pieniędzy na ten cel.
12. To bardzo streszczona informacja o 4 letniej pracy Zarządu. Nie sposób opisać wszystko, mamy nadzieję, że członkowie docenią naszą pracę, pracę która wymaga czasu i zaangażowania i jest bez wynagrodzenia.


Dodano: 05-06-2019

Piszą o nas w prasie...

Artykuł w prasie o Towarzystwie Miłośników Międzybrodzia ukazał się w Żywieckiej Kronice Beskidzkiej w czwartek 21 lutego 2019. Autorem artykułu jest dziennikarka Beata Stekla. Jest to publikacja dotycząca początków Towarzystwa, statutowych zadań, ważniejszych wydarzeń…
Dodano: 01-03-2019

Międzybrodzkie kolędowanie 2019


Organizator: Towarzystwo Miłośników Międzybrodzia


W mroźny styczniowy wieczór spotykaliśmy się na naszym corocznym kolędowaniu w sali OSP w Międzybrodziu Bialskim. Tak jak w pastorałce „Przybieżeli do Betlejem pasterze, grając skocznie Dzieciąteczku na lirze”…my przyszliśmy, aby naszym śpiewem uczcić Nowonarodzonego. Na tę wyjątkową okoliczność przybyli przedstawiciele samorządu gminy na czele z Panią wójt Barbarą Kos–Harat i sołtysem Międzybrodzia Krzysztofem Stworą, księża: Andrzej Góral, Piotr Rajda, siostry Kanoniczki Ducha Świętego, Siostry Orionistki, przedstawiciele oświaty, społecznych organizacji, przedszkolaki i uczniowie z rodzicami, liczni goście. Publiczność przywitali - prezes i wiceprezes Towarzystwa Miłośników Międzybrodzia Małgorzata Waluś i Roman Rokita, którzy na wstępie poprosili uczestników o powstanie i uczczenie chwilą ciszy pamięci zamordowanego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Wieczór kolęd zainaugurowała wspaniałym występem Orkiestra Dęta OSP Międzybrodzie Bialskie pod dyrekcją Tomasza Drewniaka. Po występie orkiestry cała sala wspólnie zaśpiewała rodzimą kolędę pt.” Boże Narodzenie”, która niesie z sobą siłę ekspresji i witalności, wyrażając optymizm, wiarę i nadzieję. W pięknej scenerii świątecznej na scenie, jako pierwsze wystąpiły dzieci z Przedszkola w Międzybrodziu Bialskim ze spektaklem kolędowo-jasełkowym, pełnym artyzmu, przygotowanym przez Panie przedszkolanki Urszulę i Anię. W następnej kolejności zaprezentowali się uczniowie z Zespołu Szkół nr 1 w Międzybrodziu Bialskim, z pięknym programem kolędniczym, opracowanym przez nauczycielkę Lucynę Rokitę. Równie wspaniali byli uczniowie z montażem słowno-muzycznym „Pokolędujmy razem” ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Międzybrodziu Bialskim, występujący pod kierunkiem nauczycielki Katarzyny Witkowskiej grającej na keyboardzie. Duży podziw publiczności wzbudził grający na akordeonie Jakub i grająca na skrzypcach Małgosia, członkowie zespołu „Chwila”. Kolędy w ich wykonaniu wyróżniała barwa i czystość głosu oraz rytmiczność. Chór Międzybrodzianka dodał kolorytu wydarzeniu a radość śpiewania udzieliła się wszystkim zaproszonym gościom. Nie zabrakło głośnych owacji i uznania dla akompaniujących na akordeonach Moniki Stwora i Antoniego Dudka. Akcentem wieńczącym całość spotkania było wspólne śpiewanie kolęd, tak jak robili to nasi przodkowie, doświadczając poczucia wspólnoty z nimi. Jesteśmy stąd, łączą nas wspólne korzenie i wartości, więc ta piękna tradycja śpiewania kolęd nas międzybrodzian jednoczy. Przez takie działania nasi najmłodsi uczestnicy stają się świadomymi strażnikami naszych tradycji. Stanowi to swoiste memento dla przyszłych pokoleń, by zachować od zapomnienia najpiękniejsze zwyczaje bożonarodzeniowe.
Dodano: 01-03-2019

Non omnis moriar Stanisław Biłek

„Non omnis moriar…” Stanisław Biłek (1923 –2018)

Stanisław Biłek był czwartym z siedmiorga dzieci Józefa i Józefy z domu Harat. Urodził się 22 października 1923 r w Międzybrodziu w przysiółku „Za Obłazem”. W 1936 roku z uwagi na oddanie do użytku Zapory na Sole, dziesięć przysiółków - w tym za Za Obłazem - zostało zalanych. Mieszkańcom wypłacono odszkodowania i wysiedlono. Część z nich zdecydowała się osiedlić powyżej terenów zalewowych, inni szukali miejsca poza Międzybrodziem. Trzydzieści sześć rodzin, także i rodzina Biłków, kupiło grunty w Czańcu, na ówczesnej Alei Dworskiej, po rozparcelowaniu dworu. „Przesiedleńcy” wybudowali domostwa, obejścia gospodarcze i zaczęli życie od nowa... kilku z potomków mieszka tam do dziś.
W 1950 roku Stanisław ożenił się z Elżbietą Wróbel i zamieszkał w Czańcu – Bukowcu w domu rodzinnym żony. Po kilku latach wybudował nieopodal własny dom, w którym zamieszkał z żoną i trojką dzieci. Pracował w „Społem” PSS w Oświęcimiu, później w jego kęckim oddziale, zajmując kolejno stanowiska kierownicze aż po prezesurę. Udzielał się społecznie i aktywnie uczestniczył w życiu kulturalnym Podbeskidzia. Był członkiem Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej (oddział Porąbka) i Towarzystwa Miłośników Międzybrodzia. Został wyróżniony oznaką Zasłużonego Działacza Ruchu Społecznego i Za Zasługi Dla Województwa Bielskiego.
Jest autorem wierszy i literackich wspomnień swojej młodości. Opiewa w nich miłość do Międzybrodzia, wyraża tęsknotę za utraconym dzieciństwem w przysiółku „Za Obłazem”, pisze o bólu serca z powodu wysiedlenia „Ta piękna miejscowość Międzybrodziem zwana…” W Jego utworach przewijają się barwne opisy otaczającej przyrody, której piękno urzeka i wzrusza.

Fragment wiersza: Dawno Za Obłazem:

Urodzajne piaszczyste gleby
to dawne Soły koryto,
tu rosły żywienia plony
a w lasach zbiory obfite.
………………………..
W zbożach kwitły kwiatki,
wysokie czerwone maki,
szafirowe chabry bławatki
polne fiołki i bratki.
……………………….
I tak tu przeleciał
czas ich życia spory
aż do zbudowania na Sole
dużej betonowej zapory.
.......................................
Fragment wiersza: Wspomnienia
…………………………
Dzisiaj to co pozostało
te wspomnienia
to za mało
By ucieszyć się widokiem
ścieżki pustej nad potokiem.
....................................................
Czasem mówię sam do siebie,
pomówimy o tym w niebie.
Dodano: 01-03-2019

UROCZYSTOŚĆ 100. ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI

W dniu 11 listopada 2018 r. o godz.18.00 w sali OSP w Międzybrodziu Bialskim mieszkańcy Gminy Czernichów spotykali się wielopokoleniowo, nie jako widzowie, ale jako główni wykonawcy, by wspólnie wyśpiewać historię Polski, opisaną w pieśniach i piosenkach patriotycznych. Organizatorem wydarzenia było Towarzystwo Miłośników Międzybrodzia. Gości przywitały władze Zarządu Towarzystwa Miłośników Międzybrodzia: Małgorzata Waluś - Prezes, Roman Rokita - wiceprezes i Lucyna Rokita – sekretarz. Imprezę zaszczyciła swą obecnością nowo wybrana wójt Gminy Czernichów Pani Barbara Kos – Harat. Udział w wydarzeniu wzięli: sołtys Krzysztof Stwora, ks. Piotr Rajda, siostry Orionistki i Kanoniczki Ducha Świętego, dyrektorzy i nauczyciele jednostek oświatowych, przedstawiciele gminnego samorządu, organizacji społecznych oraz mieszkańcy gminy. W rozśpiewanym wieczorze na szczególną uwagę zasługiwał program artystyczny przygotowany przez nauczycieli dzieci przedszkolnych oraz uczniów szkół podstawowych z Międzybrodzia Bialskiego. Dla wszystkich uczestniczących, w tak ważnym dniu dla historii Polski, ten wieczór był lekcją patriotyzmu. Biorąc udział w obchodach Święta Niepodległości, daliśmy wyraz pamięci o tych wszystkich, dzięki którym żyjemy dzisiaj w wolnej Polsce. Składamy serdecznie podziękowania chórowi Międzybrodzianka i akordeoniście Antoniemu Dudkowi oraz Kołu Gospodyń Wiejskich w Międzybrodziu Bialskim za przygotowanie poczęstunku. Dziękujemy Wszystkim, którzy dołożyli starań, aby przygotować ten piękny Jubileusz. W uroczystości uczestniczyło ok.300 osób !
Dodano: 01-03-2019

Dzień Otwarty w Izbie Regionalnej

Dzień Otwarty w Izbie Regionalnej. Mieczysław Czulak in memoriam

Izba Regionalna jest współczesną bazą pełniącą rolę przestrzeni wystawowej dla prac twórców ludowych, a także miejscem dla organizowania tematycznych i okolicznościowych ekspozycji. W niedzielę 29 lipca 2018, w 10 rocznicę założenia Izby Regionalnej w Międzybrodziu Bialskim odbył się wyjątkowy event „Dzień Otwarty w Izbie Regionalnej”. Organizatorem wydarzenia było Towarzystwo Miłośników Międzybrodzia. Celem naszego działania było zaprezentowanie naszym mieszkańcom, jak również przebywającym na wypoczynku urlopowiczom, zbiór cennych dokumentów z historii, kultury i sztuki ludowej istniejącego blisko pięć wieków Międzybrodzia. Impreza była ukłonem członków TMM w stronę założyciela Izby – Mieczysława Czulaka (1941-2010).
Z okazji jubileuszu Izby i z okazji 1 -szej rocznicy śmierci miłośnika Międzybrodzia Ryszarda Pawłowskiego, zorganizowana została wystawa czasowa pt. „Militaria ze zbiorów Ryszarda Pawłowskiego”. Wśród zwiedzających, zwłaszcza dzieci, zbiory wojskowych artefaktów wzbudziły największą ciekawość.
Odwiedziło nas w tym dniu ok. 300 osób, co zostało udokumentowane wpisami w Księdze Pamiątkowej.
Dziękujemy rodzinie zmarłego kolekcjonera za udostępnienie zbiorów.
Dodano: 01-03-2019

Międzybrodzkie kolędowanie - 2018

W dniu 20 stycznia 2018 roku, w Sali OSP w Międzybrodziu Bialskim, Zarząd Towarzystwa Miłośników Międzybrodzia zorganizował wieczór kolęd i pastorałek.
Śpiewanie kolęd, to jedna z najpiękniejszych polskich tradycji związana z Bożym Narodzeniem. Pielęgnowana jest również i w Międzybrodziu. Śpiewamy wtedy pieśni, które znamy i pamiętamy z dzieciństwa. W gronie śpiewających, czujemy szczególną bliskość, radość ze spotkania. Niektóre z kolęd, mają po kilkaset lat. Najstarsze z nich to m.in. "Anioł pasterzom mówił" (XVI w.), "W żłobie leży", "Przybieżeli do Betlejem", "Gdy śliczna Panna" (XVII w.), "Jezus malusieńki", "Lulajże Jezuniu" (XVIII w.). Śpiewając te kolędy, tak jak robili to nasi rodzice, dziadkowie, mamy poczucie wspólnoty z nimi, czujemy, że jesteśmy stąd, że łączy nas coś wyjątkowego, że ocalamy od zapomnienia naszą przeszłość dla przyszłości i kolejnych pokoleń.
Przybyłych gości na wspólne kolędowanie powitali: Prezes Towarzystwa Miłośników Międzybrodzia - Małgorzata Waluś, i wiceprezes Roman Rokita. Imprezę rozpoczęliśmy wspólnym śpiewem kolędy pt. ”Boże Narodzenie”. W „Międzybrodzkim kolędowaniu” wzięli udział: członkowie TMM, zaproszeni księża: Marek Wróbel, Andrzej Góral, Piotr Rajda, Siostry Kanoniczki Ducha Świętego, przedstawiciele społecznych organizacji i instytucji kultury, dzieci z rodzicami oraz dziadkami. Publiczność gromkimi brawami wynagradzała wykonawców za piękne występy. Dziecięce przedstawienia zawsze wzruszają, stąd podziw dla przedszkolaków z Międzybrodzia Bialskiego i Czernichowa oraz uczniów ze Szkoły Podstawowej w Międzybrodziu Bialskim i Żarnówce. W kolędowaniu gościnnie wziął udział chór „Międzybrodzianka”. Chórowi akompaniowała na akordeonie Monika Stwora i Kazimierz Waluś na kontrabasie. Gościem wieczoru była Orkiestra Dęta OSP Międzybrodzie Bialskie, która zagrała pod dyrekcją Tomasza Drewniaka. Ważnym akcentem wieczoru było wręczenie „Dyplomów – Podziękowań” dla tych osób, które finansowo wspomagają działalność Towarzystwa Miłośników Międzybrodzia. Dyplomy wręczali Małgorzata Waluś – Prezes TMM, Roman Rokita – wiceprezes.
Dziękujemy wszystkim UCZESTNIKOM kolędowego spotkania.

Danuta Sikor
członek Zarządu TMM

Dodano: 26-01-2018

Międzybrodzkie śpiewanie dla Ojczyzny

11 listopada cała Polska świętowała 99. rocznicę odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę. Podobnie jak w ubiegłym roku Towarzystwo Miłośników Międzybrodzia podjęło się zorganizowania Wieczoru Pieśni Patriotycznej. Do wspólnego śpiewania zaproszeni zostali mieszkańcy Międzybrodzia Bialskiego oraz gminy Czernichów.
Zaproszeni przybyli tak licznie, że trzeba było dostarczyć kilkadziesiąt dodatkowych krzeseł. Sala OSP, ku radości organizatorów, pękała w szwach! Uroczystość rozpoczęła się wspólnym odśpiewaniem hymnu narodowego, który wybrzmiał w całości. Następnie zaprezentowały się dzieci i młodzież z terenu całej gminy.
Zespoły i soliści przedstawili zróżnicowany repertuar i byli świetnie przygotowani. Ich prezentacje przeplatały pieśni śpiewane wspólnie i przy akompaniamencie duetu akordeonowo- skrzypcowego pana Janusza Kaczora i Stanisława Rokity. Program w wykonaniu dzieci z Przedszkola w Międzybrodziu Bialskim przygotowały panie Elżbieta Drewniak i Magdalena Gancarczyk przy pomocy pani Anny Trzebuniak. Zespół wokalno-instrumentalny ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Międzybrodziu Bialskim zaśpiewał pod kierunkiem pana Piotra Wolnego. Grupa recytatorsko-wokalna ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Międzybrodziu Bialskim została przygotowana przez panią Mirosławę Szlachtę i panią Katarzynę Witkowską. Szkołę Podstawową w Międzybrodziu Żywieckim reprezentowały solistki z klas młodszych, laureatki Szkolnego Konkusu Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej, który odbył się w tej placówce. Były to: Wiktoria Sacha, Zofia Piela i Agata Purcha. Do występu przygotowały ich panie Renata Orawczak i Ewa Zontek-Żaba. Wystąpili także absolwenci Gimnazjum w Międzybrodziu Bialskim: Wiktoria Kołek, Łukasz Harężlak, Bartłomiej Matlak z gimnazjalistą Kacprem Drożdzikiem.
Spotkanie uświetnił koncert chóru „Międzybrodzianka’’, który zaśpiewał popularne i bardzo lubiane pieśni. Dodatkową atrakcją była własna twórczosć poetycka zaprezentowana przez pana Tadeusza Harata oraz panią Zofię Naglik. Uczestnicy mieli okazję nie tylko do wspólnego śpiewania, ale także do spotkań, rozmów, degustacji ciasta i lokalnych smakołyków. O ich przygotowanie zadbali członkowie Towarzystwa Miłośników Międzybrodzia.
Na podkreślenie zasługuje duża frekwencja oraz obecność przedstawicieli samorządu lokalnego, duchowieństwa – zarówno księży jak i sióstr zakonnych – prezesów organizacji oraz dyrektorów szkół i przedszkola. Na spotkanie przybyli: sołtys Międzybrodzia Bialskiego pan Krzysztof Stwora, przewodniczący rady powiatu żywieckiego pan Roman Rokita, prezesi wspólnot leśnych – pan Tadeusz Konior i pan Tadeusz Harat – prezes PTG „Sokół” pan Piotr Harat, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Międzybrodziu Bialskim pani Aleksandra Błasiak, dyrektor Przedszkola w Międzybrodziu Bialskim pani Danuta Mrzygłód, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich Międzybrodzie Bialskie pani Irena Wawak oraz v-ce prezes Gminnego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów pan Eugeniusz Mysłajek.
Zarząd Towarzystwa Miłśników Międzybrodzia serdecznie dziękuje wszystkim przybyłym na spotkanie, którzy w ten sposób wyrazili swą miłość do Ojczyzny, naszej umiłowanej Rzeczypospolitej Polskiej. Składamy również podziękowanie zarządowi OSP za udostępnienie sali.

mgr Lucyna Rokita
Sekretarz Zarządu TMM
Dodano: 22-11-2017

Impreza okolicznościowa. Otwarcie wystawy autorstwa Grzegorza Maślanko pt." BŁĘKITNY GENERAŁ"- wystawa z okazji 85 rocznicy pobytu gen. Józefa Hallera w Międzybrodziu Bialskim

W dniu 23 września br. w Centrum Kultury w Międzybrodziu Bialskim odbyło się spotkanie członków Towarzystwa Miłośników Międzybrodzia. Spotkanie odbyło się z okazji otwarcia w Izbie Regionalnej wystawy Pana Grzegorza Maślanko pt. „BŁEKITNY GENERAŁ - 85 rocznica pobytu gen. Józefa Hallera w Międzybrodziu Bialskim”.
Priorytetem spotkania było stworzenie optymalnych możliwości włączenia się członków Towarzystwa w uatrakcyjnienie działalności Izby Regionalnej. Zgromadzone w Izbie pamiątki z minionych lat, m.in.: dokumenty, zdjęcia, książki, sprzęt gospodarstwa domowego, dawne narzędzia pracy mające związek z przeszłością mieszkańców naszej wsi, mają dla międzybrodzian nie tylko wartość historyczną, ale również sentymentalną. Mając to na względzie, zarząd TMM dla „ożywienia” zgromadzonych w niej dóbr, dba o systematyczne organizowanie ciekawych wystaw tematycznych i okolicznościowych, które stają się magnesem przyciągającym do odwiedzin Izby naszych mieszkańców, jak i turystów. Podjęta na spotkaniu inicjatywa pełnienia dyżurów podczas wystaw, oraz stworzenia ciekawego ewentu, przez członków Towarzystwa, będzie miała dla Izby wymierne korzyści. Przełoży się na efekt ilości zwiedzających i podtrzymania statusu Izby, jako produktu turystycznego naszej gminy.
W czasie trwania spotkania prezes Małgorzata Waluś i wiceprezes Roman Rokita przedstawili harmonogram zaplanowanych wydarzeń kulturalnych na najbliższe miesiące i zachęcili członków do aktywnego w nich uczestnictwa. Podziękowali jednocześnie wszystkim za przybycie, za istotne szczegóły dotyczące pomysłów na funkcjonowanie Izby Regionalnej, naszej „skarbnicy minionych czasów" oraz za niezwykle ciepłą atmosferę spotkania, okraszoną śpiewem, owocną rozmową i dobrym słowem.

mgr Danuta Sikor
członek zarządu TMM
Dodano: 25-09-2017

Zwyczaje ostatkowe

W sobotę, 25 lutego 2017 roku Towarzystwo Miłośników Międzybrodzia świętowało ostatki. Z tej okazji w Centrum Kultury w Międzybrodziu Bialskim odbyła się biesiada ostatkowa członków Towarzystwa.
„Organizując imprezę, chcieliśmy nawiązać do tradycji, do naszych międzybrodzkich zwyczajów” – powiedziała na wstępie Prezes TMM Małgorzata Waluś - przybliżając w skrócie historię założenia i działalności organizacji. Specjalne słowa powitania skierowała do nowo przyjętych członków, którym zostały wręczone legitymacje.
Ostatki, to ostatnie dni karnawału, więc nie mogło zabraknąć muzyki oraz stołu z potrawami i przekąskami, które cieszyły zarówno oko jak i podniebienie. Impreza była jedna, ale uczty dwie - dla duszy i dla ciała. Miłośnicy poezji mieli okazję usłyszeć wiersze Tadeusza Harata pt. „Dzień się nachyla” i „ Nie wstydź się, kiedy pojawia się łza”. Autor, recytując je, dostarczył wszystkim wielu wrażeń i sporej dawki emocji. Dużą radość sprawiało uczestniczącym wspólne „międzybrodzkie śpiywanie”. Tradycyjnie od wielu lat dominuje piosenka ze słowami Czesława Koniora „Przyjedź tu do Międzybrodzia”. Śpiewano przy akompaniamencie akordeonistki Moniki Stwory.
Efektem spotkania było nakreślenie planu pracy na najbliższy rok. Biesiadowanie upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze.
W ostatki, mówili nasi przodkowie, trzeba jeść dużo i smacznie, by w czasie postu mieć co wspominać. Dzięki ostatkom możemy pościć całe 40 dni - mówi ludowe porzekadło.

Danuta Sikor
Dodano: 27-02-2017

Ocalić od zapomnienia Tradycja kolędowania

Do Święta Matki Bożej Gromnicznej, w kościele rzymsko-katolickim trwa czas śpiewania kolęd. Wspólne kolędowanie - to przede wszystkim czas miłości, radości i refleksji nad sensem naszego życia. Najważniejsze jest, aby nie zapomnieć o tym, czyje narodziny świętujemy. Ta piękna tradycja śpiewania kolęd pielęgnowana jest również i w Międzybrodziu.
Świąteczny wieczór kolęd i pastorałek „Śpiewajcie i grajcie Mu…”, zorganizował w dniu 21 stycznia 2017 roku Zarząd Towarzystwa Miłośników Międzybrodzia. To wyjątkowe wydarzenie miało miejsce w Sali OSP w Międzybrodziu Bialskim. Udział w nim wzięli członkowie TMM, zaproszeni księża: Marek Wróbel, Andrzej Góral, Piotr Rajda, siostry Kanoniczki Ducha Świętego, przewodniczący Rady Gminy Adam Badan z radnymi, przedstawiciele społecznych organizacji i instytucji kultury, młodzież, uczniowie i dzieci z rodzicami oraz dziadkami. Wspólne śpiewanie kolęd, to nie tylko zachowanie pięknej tradycji, ale także łączenie pokoleń.
Oficjalnego powitania gości dokonała Prezes Towarzystwa Miłośników Międzybrodzia - Małgorzata Waluś, która podziękowała za przybycie i złożyła wszystkim noworoczne życzenia. Koncert „Międzybrodzkie kolędowanie” rozpoczęliśmy wspólnym śpiewem kolędy pt. ”Boże Narodzenie”. W pięknej scenerii zimowo – świątecznej na scenie, jako pierwsi, zaprezentowali się uczniowie z Zespołu Szkół nr 1 w Międzybrodziu Bialskim, w programie kolędowo – jasełkowym, przygotowanym przez nauczycielkę Lucynę Rokitę. W następnej kolejności pięknym głosem zachwyciły dziewczynki m.in.: Roksana Harężlak, Joanna Walusiak, Zuzanna Bieda, Natalia Adam, Klaudia Szymla. Równie wspaniali byli chłopcy: Bartosz Matlak, Jakub Kliś, Kacper Droździk i Łukasz Haręźlak. Duży aplauz publiczności dostały najmłodsze członkinie TMM, „Gwiazdki” tego, nastrojowego wieczoru, „Międzybrodzkie Różyczki”: Oliwia Stwora, Magdalena Wawak, Anna Jaromin.
W wieczorze kolęd nie mogło zabraknąć tradycyjnej szopki, pastuszków, sceny u króla Heroda. Świetne przedstawienie kukiełkowe przygotowali Paweł Waluś oraz Maksymilian Gluza. W rodzinie Gluzów, kolędowanie z szopką ma prawie 70 - letnią tradycję !
W tym pięknym klimacie kolęd z przyjemnością wysłuchaliśmy wiersz pt. „Opowieść nie tylko zimowa”, autorstwa Tadeusza Harata, członka Towarzystwa i zarazem Prezesa Wspólnoty Leśnej „Ponikiew”. Tegoroczne kolędowanie okazało się nie tylko prezentacją umiejętności muzycznych wykonawców, zarówno tych najmłodszych, jak i tych nieco dojrzalszych, ale również niezapomnianą ucztą duchową. Publiczność gromkimi brawami wynagradzała wykonawców za piękne solowe występy. Byli to: Joanna Walusiak, której akompaniował na gitarze brat Mariusz, Wiktoria Kołek oraz Józef Kliś. W kolędowaniu gościnnie wziął udział chór „Międzybrodzianka”. Serdecznie Im dziękujemy za wzruszenia i radość ze wspólnego śpiewania. Chórowi akompaniowała na akordeonie Monika Stwora.
Ważnym akcentem tego wieczoru było wręczenie „Dyplomów – Podziękowań” dla tych osób, które finansowo wspomagają działalność Towarzystwa Miłośników Międzybrodzia. Dyplomy wręczali Małgorzata Waluś – Prezes TMM, Roman Rokita – wiceprezes.
Składamy serdecznie podziękowania wszystkim UCZESTNIKOM kolędowego spotkania.

Danuta Sikor
członek Zarządu TMM
Dodano: 24-01-2017

Uroczystości świąt państwowych

Dnia 11 listopada 2016 r. w Sali OSP w Międzybrodziu Bialskim odbyła się impreza kulturalna pt."Wieczór z pieśnią patriotyczną" z okazji Święta Narodowego, zorganizowana przez Zarząd Towarzystwa Miłośników Międzybrodzia. Udział w wydarzeniu wzięli członkowie TMM, zaproszeni księża: Andrzej Góral, Piotr Rajda, siostry Kanoniczki Ducha Świętego, przedstawiciele gminnego samorządu, społecznych organizacji, dzieci przedszkolne z rodzicami oraz uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Czernichów. Do współpracy w organizację obchodów włączyła się inspektor d/s kultury Urzędu Gminy Czernichów Wioletta Kadłubicka. Uroczystości poprzedziła msza św. w intencji ojczyzny, którą w kościele pw.św. Marii Magdaleny w Międzybrodziu Bialskim, odprawił ks. Andrzej Góral - orionista. W programie poetyckim wystąpiły dzieci – laureaci I Festiwalu Piosenki i Pieśni Patriotycznej w Gminie Czernichów. Honorowe dyplomy GRAND PRIX FESTIWALU grupie PRZEDSZKOLAKÓW Z MIĘDZYBRODZIA ŻYWIECKIEGO i pamiątkowe statuetki w postaci klucza wiolinowego, wręczyła Wioletta Kadłubicka wraz z członkami Zarządu TMM. W rozpoetyzowanym wieczorze na szczególną uwagę zasługiwał występ naszego nestora, członka Towarzystwa Miłośników Międzybrodzia - 94 letniego poety Stanisława Biłki, posiadającego wielki dorobek twórczy. Z równie wielką przyjemnością wysłuchaliśmy wierszy zaprezentowanych przez Tadeusza Harata, członka naszego Towarzystwa, niezwykłego społecznika, pomysłodawcy różnego typu inicjatyw społecznych. Impreza była również okazją do integracji i niwelowania barier pokoleniowych oraz kształtowania nawyków śpiewaczych. Były wzruszenia i wyraz dumy z wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych. Oprawę muzyczną piosenek zapewnili akompaniujący do śpiewu: Jakub Waluś – akordeon i Stanisław Rokita – skrzypce. Duży aplauz publiczności wzbudził występ uczestników I Festiwalu Piosenki i Pieśni Patriotycznej w Gminie Czernichów - najmłodsze pokolenie Towarzystwa Miłośników Międzybrodzia - MIĘDZYBRODZKIE RÓŻYCZKI. Ważnym akcentem podczas uroczystości było wręczenie legitymacji nowo przyjętym członkom towarzystwa. Legitymacje wręczali władze Zarządu Towarzystwa Miłośników Międzybrodzia: Małgorzata Waluś - Prezes, Roman Rokita - wiceprezes i Lucyna Rokita - sekretarz.
11 Listopada, to nie kolejny dzień wolny od pracy, ale to wielkie święto narodowe, poważna, godna szacunku i pamięci rocznica.
Składamy serdecznie podziękowania dla Koła Gospodyń Wiejskich w Międzybrodziu Bialskim za przygotowanie poczęstunku.

Danuta Sikor
Dodano: 15-11-2016

Imprezy kulturalne. 30 LAT TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW MIĘDZYBRODZIA

TMM istnieje i prowadzi aktywną działalność od 7 lipca 1985 roku. Głównym celem Towarzystwa jest upowszechnianie historii regionu, kultury ludowej, turystyki, ekologii oraz promocja uroczego skrawka naszej Ojczyzny. Cel ten realizowany jest poprzez liczne wydawnictwa, spotkania z twórcami ludowymi i popularyzowanie ich twórczości, organizowane wystawy i konkursy.
Uroczyste spotkanie jubileuszowe, zorganizowano 7 listopada 2015 roku. Prowadzącymi spotkanie byli członkowie zarządu TMM: Roman Rokita, Danuta Sikor i Lucyna Rokita. Prowadzący spotkanie, jak i dyskutanci podkreślali duży dorobek działalność tej zasłużonej organizacji społecznej. Szczególnym punktem programu jubileuszowej uroczystości była promocja książki pt:„ Z Międzybrodzia do Roetha”, autorstwa Bolesława Żątka. Autor wraz z rodziną i przyjaciółmi zaszczycili nas swą obecnością. Na uroczystość przybyli również przedstawiciele władz gminy na czele z wójtem Adamem Kosem i przewodniczącym Rady Gminy Adamem Badanem, a także proboszcz parafii św. Marii Magdaleny w Międzybrodziu Bialskim ks. Piotr Konieczny. Obecni byli również przedstawiciele różnych społecznych organizacji, towarzystw, instytucji kultury, oświaty oraz mieszkańcy naszej gminy.

Z okazji 30-lecia działalności Towarzystwa Miłośników Międzybrodzia (1985-2015), Zarząd TMM postanowił wydać książkę pt.: „ Z Międzybrodzia do Roetha” - Roboty przymusowe w III Rzeszy (1941-1945), autorstwa międzybrodzianina Bolesława Żątka. Spróbujemy dzięki tej książce przekazać nieco inne spojrzenie na tragiczne wydarzenia roku 1939. Inne, od obecnej w społecznej świadomości wizji wyłącznie martyrologicznej.
Wspomnienia te stawiają pytanie: Czy można spojrzeć na losy zwykłych ludzi przez pryzmat ich codziennych trosk, marzeń, planów i zamierzeń, które zostały brutalnie przerwane przez wojnę okrutniejszą niż wszystkie wcześniejsze? Odpowiedź znajdziemy na kartach tej książki, bowiem autor oprócz dziennika historii przymusowej pracy w Niemczech, wspomina piękno międzybrodzkiej krainy: czyste lasy, żyzne pola, obyczaje i tradycje zamieszkujących ją ludzi, wspomina świat młodzieńczych lat, pierwsze zakochanie…
Książka ta opowiada o ludzkim zagubieniu w meandrach polityki, tęsknocie za rodzinnym domem i o nadziei na szczęśliwy powrót do swojej „małej ojczyzny”.
Mamy nadzieję, że wydana książka pozytywnie wpłynie na integrację międzypokoleniową, ukształtuje postawę szacunku dla dorobku minionych pokoleń, będzie zarzewiem do dyskusji o losie zesłanych na przymusowe roboty w III Rzeszy.

Danuta Sikor
Dodano: 16-12-2015

Promowanie twórców ludowych

Katarzyna Panczykowska - autorka wystawy pt.: "Kwiaty rozkwitające w dłoniach - bibułkarstwo wczoraj i dziś". Miejsce wystawy: Izba Regionalna, maj - lipiec 2014.

Fundamentem mojej pracy twórczej jest tradycyjna dziedzina sztuki ludowej, zdobnictwo bibułkowe - pisze o sobie Katarzyna Panczykowska. Dążę do tego, aby wykonane przeze mnie prace były oryginalne i estetyczne. Tworząc je, pracuję nie tylko rękami i umysłem, lecz także sercem. Wystawa pt.: "Kwiaty rozkwitające w dłoniach - bibułkarstwo wczoraj i dziś" prezentuje moje wybrane prace artystyczne, które dotychczas udało mi się stworzyć w zaciszu domowym. Wśród nich oprócz pojedynczych kwiatów z krepiny i bukietów, znajdują się oryginalne kompozycje kwiatowe, nadające się na dekoracje i prezenty. Sztuka ludowa "nie stoi w miejscu", lecz ewoluuje dzięki wyobraźni i wrodzonemu talentowi ich twórców. Idąc z duchem czasu, część swoich prac dostosowałam do współczesnych trendów dekoracyjnych, nie tracąc przy tym charakteru ludowego. Wystawa ta, umożliwia mi dzielenie się moją pasją i wiedzą z innymi twórcami, a także z każdym odbiorcą zainteresowanym sztuką ludową.

Janina Izydorczyk - poetka z Międzybrodzia Bialskiego

Najczęstszym tematem w poezji pani Janiny są sprawy z codziennego życia człowieka. Poetka mówi w swoich wierszach o miłości, przywiązaniu, różnych radościach. Nawiązuje do wydarzeń z życia wsi; ukazuje jej naturalne piękno. Pisząc, skupia się na autentyczności przekazu, ucieka od nadmiernej poetyzacji. Jej poezja w dużej mierze odnosi się do wartości humanistycznych, drogich każdemu człowiekowi.

JESIEŃ

Jesień szaro-złota
jesień deszczem kropi.
Chmury nisko wiszą,
wiatry je kołyszą.

Drzewa w deszczu mokre,
także się kołyszą.
Kiedy wiatr ustanie,
to powieje ciszą.

Płyną deszczu strugi,
dzień jest bardzo długi.
Siadam przy kominku,
w ręce książkę biorę.

Odbywam podróże
i małe i duże.
Do odległych krajów,
do ciekawych ludzi.

Choć senna pogoda
to książka mnie budzi.

NIE NĘKAJCIE BOGA

Nie nękajcie Boga
licznymi prośbami.
Skoro jest wszędzie,
wszystko widzi
i zawsze jest z nami.
On sam zobaczy
gdy jesteś w rozpaczy.
Skoro tak chciały Nieba
z losem godzić się trzeba.

Dodano: 03-06-2014

Liga Orlik Międzybrodzie Bialskie jest Grupą OPP nr 57 współpracująca z Fundacją SEDEKA

Region:
Województwo śląskie

Miasto:
Międzybrodzie Bialskie

Opis działalności:
Grupa OPP nr 57 „Liga OMB” ma zamiar działać na polu ochrony i promocji zdrowia, wypoczynku dzieci i młodzieży, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Głównym celem Grupy OPP jest działalność na rzecz dzieci i młodzieży ze wsi Międzybrodzie Bialskie. Na terenie miejscowości odbywają się zajęcia z piłki nożnej, zespołu który nie ma możliwości pozyskiwania żadnych funduszy.

Zajęcia przyciągają coraz większą grupę dzieci, również tych, które wychowują się w środowiskach trudnych, ubogich czy patologicznych. Zajęcia sportowe w skuteczny sposób odciągają dzieci od zachowań groźnych dla zdrowia i uczą tych właściwych – prozdrowotnych. Konieczne jest finansowe wsparcie tych działań, gdyż przynoszą one realną korzyść dla naszego młodego pokolenia.

Dodano: 11-09-2013

Dyplomy, medale, wyróżnienia, gratulacje i podziękowania, odznaczenia dla TMM

1) W 1998 r. Dyplom Ministerstwa Kultury i Sztuki oraz redakcji „Kuriera Polskiego”, za działalność kulturalną w regionie.
2) W 1999 r. Dyplom Komitetu Obchodów „450 lat Międzybrodzia”, za współpracę w organizacji obchodów jubileuszowych.
3) W 2002 r. Podziękowanie Towarzystwa Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej za udział TMM w Pielgrzymce Członków i Sympatyków Regionalnych Towarzystw Kultury do Sanktuarium Kalwaryjskiego w ramach 400. rocznicy jego założenia.
4) W 2002 r. Dyplom Święto Morza 1932-2002, za wieloletnią realizację testamentu gen. Mariusza Zaruskiego: „by Polacy poznali morze, uczuciem się z nim związali, uznali je za własną, bezcenna wartość, bez której nie ma życia dla dzisiejszej Polski”.
5) W 2003 r. List Dziękczynny Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej Oddział w Porąbce za zaproszenie na Walny Zjazd TMM.
6) W 2004 r. Medal pamiątkowy z okazji 90 – lecia Orkiestry Dętej przy OSP w Międzybrodziu Bialskim.
7) W 2005 r. List Gratulacyjny Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej, z okazji 20 – lecia TMM.
8) W 2006 r. Podziękowanie Koła Gospodyń Wiejskich i Chóru Międzybrodzianka, za twórczy wkład w budowanie kultury ludowej.
9) W 2008 r. Statuetka Starosty Żywieckiego, w podziękowaniu za działalność w dziedzinie kultury.
10) W 2010 r. Medal Ligii Morskiej i Rzecznej, za organizację Święta Morza.
11) W 2010 r. List gratulacyjny od Wójta Gminy Czernichów Adama Kosa z okazji 25 - lecia TMM.
12) W 2010 r. List gratulacyjny od Przewodniczącego Rady Gminy Czernichów Zbigniewa Kotrysa z okazji 25 - lecia TMM.
13) W 2010 r. List gratulacyjny od Koła Gospodyń Wiejskich w Międzybrodziu Żywieckim z okazji 25 - lecia TMM.
14) W 2010 r. List gratulacyjny od Towarzystwa Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej z okazji 25 - lecia TMM.
15) W 2010 r. List gratulacyjny od Małopolskiego Związku Regionalnych Towarzystw Kultury z okazji 25 - lecia TMM.
16) W 2010 r. Talerz ozdobny od Towarzystwa Przyjaciół Porąbki z okazji 25 - lecia TMM.
17) W 2011 r. Medal pamiątkowy z okazji 100 lat Szkolnictwa w Międzybrodziu Żywieckim.
18) W 2011 r. Medal pamiątkowy z okazji 100 lat Szkolnictwa w Czernichowie i Tresnej.
19) W 2015 r. List Gratulacyjny od Wójta Gminy Adama Kosa i Przewodniczącego Rady Gminy Czernichów Adama Badana z okazji 30-lecia TMM.

Odznaczeni przez władze państwowe:
Złoty Krzyż Zasługi – Mieczysław Czulak, Tadeusz Harat
Odznaka Ministra Kultury „Zasłużony Działacz Kultury” – Wiesława Malczewska, Maria Waluś
Odznaka „Za Zasługi dla Województwa Bielskiego” – Władysław Bierczak, Stanisław Konior
Srebrna Odznaka „Za Zasługi dla Województwa Śląskiego” – Mieczysław Czulak, Józef Pszczółka, Edward Zątek, Lucyna Rokita
Złota Odznaka "Za Zasługi dla Województwa Śląskiego" - Kazimierz Waluś

TMM honoruje w podziękowaniu za zasługi i aktywną prace w działalności na rzecz naszej „Małej Ojczyzny”, medalem „Zasłużony dla kultury ludowej”, który został opracowany przez nasze Towarzystwo w 2001 r.
Dodano: 04-06-2020

Artykuły i wzmianki o TMM

1) Towarzystwo Miłośników Międzybrodzia, „Informator kulturalny”, 1986.
2) Miłośnicy Międzybrodzia, „Dziennik Zachodni”, 1986.
3) Dalsze zgłoszenia, „Kurier Polski”, 1989.
4) Bliżej kraju, bliżej regionu, „Dziennik Zachodni”, 1989.
5) Sejmik Regionalnych Towarzystw Kultury, „Dziennik Zachodni”, 1989.
6) Przewodnik po gminie Czernichów, „Trybuna Robotnicza”, 1989.
7) Przewodnik po gminie Czernichów, „Dziennik Zachodni”, 1989.
8) Konkurs dla czernichowian, „Trybuna Robotnicza”, 1989.
9) O Czernichowie, „Kronika”, 1989.
10) Monografia Międzybrodzia, „Gazeta Krakowska”, 1992.
11) Echo Czernichowa, „Gazeta Żywiecka”, 1993.
12) Album z zakola, „Dziennik Zachodni”, 1995.
13) Międzybrodzie w krajobrazie, „Dziennik Zachodni”, 1995.
14) Międzybrodzie Bialskie w krajobrazie, „Informator Kulturalny”, 1995.
15) Międzybrodzie Bialskie w krajobrazie, „Karta Groni”, 1995.
16) Międzybrodzie Bialskie w krajobrazie, „Gazeta Żywiecka”1995.
17) Między brodami, „Kronika Beskidzka”, 1995.
18) X - lecie działalności Towarzystwa Miłośników Międzybrodzia”, „Gazeta Żywiecka”, 1995.
19) Minęło 10 lat działalności Towarzystwa Miłośników Międzybrodzia, „Echo naszych serc”, 1996.
20) Cenna publikacja, „Gazeta Żywiecka”, 1996.
21) Echo Czernichowa, „Gazeta Żywiecka”, 1997.
22) Towarzystwo Miłośników Międzybrodzia, „Krajowy Ośrodek Dokumentacji Regionalnych Towarzystw Kultury w Ciechanowie”, 1997, informator nr 13.
23) Delegaci i uczestnicy VI Kongresu Regionalnych Towarzystw Kultury, „Tożsamość Narodowa a Ruch Regionalny w Polsce”, 1998.
24) Międzybrodzka monografia, „Gość Niedzielny”, 1998.
25) Okolice Ogórkowej łąki, „Trybuna Beskidzka”, 1998.
26) Międzybrodzie kochane, „Trybuna Śląska”, 1998.
27) Międzybrodzie Żywieckie, „Kęczanin”, 1998.
28) Tajemnice Międzybrodzia, „Kronika Beskidzka”, 1998.
29) Książka spod Żaru, „Trybuna Śląska”, 1998.
30) Znad Isepnicy, „Dziennik Zachodni”, 1998.
31) Bibliografia wydawnictw za lata 1994 – 1999, „Krajowy Ośrodek Dokumentacji Regionalnych Towarzystw Kultury w Ciechanowie”, 1998, informator nr 12.
32) Nowości wydawnicze, „Echo naszych serc”, 2000.
33) Wydawnictwa, „Krajowy Ośrodek Dokumentacji Regionalnych Towarzystw Kultury w Ciechanowie”, 2002.
34) Reportaż z okazji Dni morza, „Polskie Radio i Telewizja Katowice”, 2002.
35) 20 – lecie TMM, „Dziennik Zachodni”, 2004.
36) XX lat Towarzystwa Miłośników Międzybrodzia, „Nad Soła i Koszarawą”, 2005.
37) XX lat Towarzystwa Miłośników Międzybrodzia, „Kalendarz Żywiecki”, 2005.
38) Czernichów Panorama Żywiecczyzny, „Nad Sołą i Koszarawą”, 2006.
39) Izba Regionalna została założona, „Nad Sołą i Koszarawą”, 2008.
40) Belweder ożywiony, „Nad Soła i Koszarawą”, 2008.
41) Ekologiczne warsztaty, „Gazeta Beskidzka”, 2010.
42) 25- lat Towarzystwa Miłośników Międzybrodzia, „Nad Sołą i Koszarawą”, 2010.
43) Za Zasługi dla Województwa Ślaskiego, "Biuletyn Informacyjny Gminy Czernichów", 2011
44) Magiczne miejsca - konkurs literacko-historyczny, "Kurier radia Bielsko", 2014
45) Pamiętają o przodkach, "Żywiecka Kronika Beskidzka", 2019, nr 8
46) Cztery lata ciężkich robót, wojenne wspomnienia międzybrodzianina, Żywiecka Kronika Beskidzka", 2019, nr 16
Dodano: 04-06-2020

Artykuły TMM zamieszczone w czasopismach

1) Konkurs na wspomnienia z wojennej tułaczki, "Dziennik Zachodni", 1989
2) Konkurs, „Kronika Beskidzka”, 1991
3) Czulak M., X - lecie Towarzystwa Miłośników Miedzybrodzia, [i]Gazeta Żywiecka,1995
4) Czulak M., Nowości wydawnicze, [i]„Echo naszych serc
”, 1995
5) Konkurs, „Gazeta Żywiecka”, 1996
6) Konkurs, [i] „Gazeta Żywiecka”, 1997
7) Malczewska W., Moja wieś, „[i]Echo naszych serc
”, 1997
8) Czulak M., Z działalności Towarzystwa Miłośników Międzybrodzia, „Echo naszych serc”, 1998
9) Czulak M., Nowości wydawnicze, „Echo naszych serc”, 1998
10) Maślanko G., Z dziejów Międzybrodzia pod rządami Starostów Zatorskich i Lipnickich, „Echo naszych serc”, 1998
11) Maślanko G.,Z dziejów Międzybrodzia, „Echo naszych serc”,1998
12) Waluś M.,Przeddzień 450 - lecia Międzybrodzia, „Echo naszych serc”, 1998
13) Czulak M.,Nowości wydawnicze, „Echo naszych serc”, 1999
14) Program ramowy obchodów 450 - lecia Międzybrodzia „Echo naszych serc”, 1999
15) Czulak M., XV - lecie działalności Towarzystwa Miłośników Międzybrodzia, „Echo naszych serc”, 2000
16) Malczewska W., Konkurs dla szkół - Moje Międzybrodzie, roztrzygnięty, „Echo naszych serc”, 2000
17) Malczewska W., Propozycje młodzieży do Strategii Rozwoju Gminy Czernichów, „Echo naszych serc”, 2000
18) Konkurs,"Gazeta Żywiecka", 2000
19) Czulak M., Międzybrodzie Bialskie podczas drugiej wojny światowej, „Echo naszych serc”, 2000
20) Malczewska M., Tradycje muzyczne i śpiewacze w Międzybrodziu Bialskim, „Informator Krajowego Ośrodka Dokumentacji Regionalnych Towarzystw Kultury”, 2002, nr 13
21) Malczewska M., Tradycje muzyczne i śpiewacze w Międzybrodziu Bialskim, „Echo naszych serc”, 2002
22) Pszczółka J., Towarzystwo Miłośników Międzybrodzia przykład polskiego patriotyzmu, „Nad Sołą i Koszarawą”, 2002
23) Czulak M., W przeddzień 20 - lecia działalności Towarzystwa Miłośników Miedzybrodzia, „Echo naszych serc”, 2004
24) Czulak M., 20 - lecie działalności Towarzystwa Miłośników Międzybrodzia, „Kalendarz Żywiecki”, 2005
25) Czulak M., 25 - lecie działalności Towarzystwa Miłośników Międzybrodzia, „Kalendarz Żywiecki”, 2010, s. 90-101
26) Sikor D., Wspomnienie o Mieczysławie Czulaku, „Kęczanin”, 2010
27) Pszczółka J., Odznaczenia w Towarzystwie Miłośników Międzybrodzia, "Nad Soła i Koszarawą", 2011
Dodano: 04-06-2020

Publikacje TMM

1) Czulak M., Przewodnik po gminie Czernichów, 1989
2) Czulak M., Międzybrodzie Bialskie w krajobrazie, 1994
3) Czulak M., Międzybrodzie Żywieckie, 1998
4) Malczewska W., (wybór wierszy), Wiersze i wierszyki o Międzybrodziu, 1999
5) Biuletyn Jubileuszowy 450 lat Międzybrodzia Bialskiego, 1999
6) Czulak M., Mała ilustrowana monografia Czernichowa, 2000
7) Malczewska W., Waluś M., Konior L.,Waluś K., Z repertuaru Zespołu Pieśni Międzybrodzianki, 2000
8) Czulak M., Przewodnik turystyczny po gminie Czernichów, 2004
9) Czulak M., 20-lecie działalności Towarzystwa Miłośników Międzybrodzia, 2005
10) Czulak M., Kapliczki, figurki i krzyże przydrożne w Międzybrodziu Bialskim, 2009 .
11) Czulak M., 25-lecie Działalności Towarzystwa Miłośników Międzybrodzia 2010
12) Malczewska W., Nasze miłe Międzybrodzie, wybór wierszy Marii Martyniak 2010
13) Malczewska W., Obrazki z życia mieszkańców Międzybrodzia w opowieściach sołtysa Ludwika Koniora, 2011
14) Malczewska W., Kadłubicka W., Regionalne tradycje kulinarne Wielkanocnego Stołu w przepisach Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy Czernichów, 2012 .
15) Malczewska W., Sylwetki osób zasłużonych dla Międzybrodzia Bialskiego, 2012,
16) Malczewska W., Waluś M., Z repertuaru Zespołu Pieśni "Międzybrodzianka" /wznowione wydanie z 2000 r.
17) Rokita L. (red.), Malczewska W. (konsultacja), Sikor D. (zdjęcia), "Dzieje mojej rodziny", 2012
18) Żątek B., Z Międzybrodzia do Roetha - Roboty przymusowe w III Rzeszy (1941 - 1945), 2015
Towarzystwo Miłośników Międzybrodzia wydało kilka tysięcy widokówek ( prezentujących piękno krajobrazu gminy Czernichów) oraz kart pocztowych. Towarzystwo wydało również papeterię (2011) ( tło papieru listowego zdobią fotografię z Międzybrodzia).
Towarzystwo Miłośników Międzybrodzia od 2012 wydaje foldery związane z działalnością wystawienniczą w Izbie Regionalnej.
Towarzystwo Miłośników Międzybrodzia poleca książkę (typu monografia) autorstwa Piotra Stachury „Międzybrodzie Bialskie – dzieje i obyczaje”, wydaną przez Wydawnictwo Księży Sercanów „SCJ” 1998.
Dodano: 04-06-2020

Działalność

Najważniejsze kręgi tematyczne działalności statutowej organizacji:

1. Działanie Towarzystwa na rzecz najbliższego środowiska, jego historii, zwyczajów, tradycji oraz propagowanie wiedzy o naszej „Małej Ojczyźnie”.
2. Spotkania z ciekawymi ludźmi, organizowanie wystaw.
3. Działania pod hasłem „Ocalić od zapomnienia”.
4. Współpraca TMM z organizacjami i instytucjami działającymi na terenie gminy, województwa, kraju.

Od 2011 r. działalność TMM zorganizowana jest w sekcjach:
- Historyczna – opiekun sekcji: Kazimierz Waluś
- Artystyczna – opiekun sekcji: Anna Kierczak
- Wydawnicza – opiekun sekcji: Danuta Sikor
- Młodzieżowa Grupa Regionalistów – opiekun sekcji: Lucyna Rokita, Roman Rokita
- Komitet Ochrony Nekropoli z 1872 r. w Międzybrodziu Bialskim – opiekun sekcji: Czesław ZontekAd. 1 Zagadnienia z pierwszego kręgu tematycznego realizujemy w różnych formach, np.: poprzez działalność wydawniczą (przewodniki po naszej gminie, biuletyny), przez organizację imprez okolicznościowych, rozpisywania konkursów (związanych z historią i teraźniejszością gminy), wydając i pośrednicząc w kolportażu widokówek i kart pocztowych.

Wydawnictwa:
Czulak M., „Przewodnik po gminie Czernichów”
Czulak M., „Międzybrodzie Bialskie w krajobrazie”
Czulak M., „Międzybrodzie Żywieckie”
Czulak M., „Mała ilustrowana monografia Czernichowa”
Czulak M., „Przewodnik turystyczny po gminie Czernichów”
Czulak M., „Kapliczki, figury i krzyże przydrożne w Międzybrodziu Bialskim”


Przykłady imprez okolicznościowych:

Obchody 450 – lecia Międzybrodzia i wydanie okazjonalnego „Biuletynu Jubileuszowego”.
"Rocznicowy Wieczór Wspomnień o Ludwiku Koniorze" 13.04.2012. w sali OSP w Międzybrodziu Bialskim
"Dzieje mojej rodziny" - uroczyste rozdanie nagród i dyplomów Młodzieżowej Sekcji Historycznej na zakończenie konkursu "Dzieje mojej rodziny" 02.06.2012.
Uroczystość rozdania nagród i dyplomów na zakończenie Konkursu Literacko-Historycznego pt.:"Kto, według Ciebie zasługuje na pamięć i dlaczego?" 14.06.2014
Uroczystość rozdania nagród i dyplomów na zakończenie Konkursu Literacko-Historycznego pt.: "Magiczne miejsca w Gminie Czernichów czyli dzieła natury i rąk ludzkich, które warto zobaczyć" 30.05.2015
Uroczystość jubileuszowa z okazji 30- lecia TMM, 07.11.2015.
Uroczystość "Wieczór z pieśnią patriotyczną" z okazji Święta Niepodległości 11.11.2016
Impreza kulturalna "Ocalić od zapomnienia - tradycja kolędowania", 21.01.2017
Impreza kulturalna "Zwyczaje ostatkowe"; 25.02.2017
"Impreza kulturalna - Otwarcie wystawy autorstwa Grzegorza Maślanko pt."BŁĘKITNY GENERAŁ"; 23.09.2027
Uroczystość "Międzybrodzkie śpiewanie dla Ojczyzny" z okazji Narodowego Święta Niepodległości 11.11.2017
Impreza kulturalna "Międzybrodzkie kolędowanie 2018" 20.01.2018
Impreza kulturalna "Dzień Otwarty w Izbie Regionalnej" z okazji 10 rocznicy jej założenia 29.07.2018
Uroczystość z okazji "100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski" 11.11.2018
Impreza kulturalna "Międzybrodzkie kolędowanie 2019" 21.01.2019

Przykłady ogłoszonych tematów na konkursy dla młodzieży i dorosłych:

„Wspomnienia z okresu II wojny światowej oraz 50 rocznicy wyzwolenia Beskidu Małego”.
„Moja Wieś”- w poezji, fotografii, plastyce, połączony z wystawą prac w bibliotece.
„Moja mała ojczyzna – wieś, gmina – jak widzę ją dzisiaj i jaką chce zobaczyć jutro”- jedna z propozycji została zrealizowana, mianowicie „Zagospodarowanie turystyczne góry Żar – budowa kolejki na szczyt i parkingi, szlaki turystyczne, trasy narciarskie”.

"Dzieje mojej rodziny" - konkurs literacko - plastyczny oparty na opracowaniu w formie pisanej (eseju lub rozprawki) lub formie plastycznej (Drzewo genealogiczne) historii swoich przodków.
"Kto, według Ciebie zasługuje na pamięć i dlaczego?" - Konkurs Literacko - Historyczny dla Młodzieży Gminy Czernichów
"Magiczne miejsca w Gminie Czernichów czyli dzieła natury i rąk ludzkich, które warto zobaczyć"
"Stare domy opowiadają swoją historię" /konkurs literacko - fotograficzny, 2016 - organizator konkursu - TMM/

Ad. 2 Drugi krąg tematyczny dotyczy zaproszeń na spotkania osób ze świata nauki, kultury, sztuki a więc twórców profesjonalnych i amatorów jak również ludzi zasłużonych na rzecz „Naszej małej ojczyzny”. Akcentujemy dorobek twórczy autorów poprzez organizację wystaw i planowanych prelekcji kulturalno – edukacyjnych.

Zaproszeni poeci i gawędziarze:

Wanda Miodońska, poetka, prezes Grupy Literackiej „Gronie”z Żywca
Stanisław Biłek, ludowy poeta z Czańca
Weronika Grabska – Martyniak
Tadeusz Harat z Międzybrodzia
Hildegarda Gutkowska, ceniona poetka z Bielska – Białej
Józefa Wójcik i Andrzej Murański, gawędziarze z Juszczyna
Teresa Wykręt - prezes TMZŻ oddział w Porąbce, m.in. przekazała kilka eksponatów dla naszej Izby Regionalnej i udzieliła fachowych porad w tematach organizacyjnych

Zorganizowane wystawy:

grafiki Czesława Zontka,
malarstwa na szkle Alicji Sadowskiej,
filatelistyczna Józefa Pszczółki,
Międzybrodzie w starej fotografii Mieczysława Czulaka,
budownictwo drewniane w Międzybrodziu Bialskim M. Czulaka,
modeli samolotów Krzysztofa Kołakowskiego z Międzybrodzia,
ku pamięci ks. Prałata Jana Banasia,
ku pamięci artysty Alojzego Kołka,
z okazji Święta Morza
,
"75 lat Zapory i Jeziora Międzybrodzkiego" , zbiory fotografii S. Kubisia, G. Maślanki; XII - 2011 / II - 2012,
"Wielkanocne stoły", pokonkursowa wystawa ozdób świątecznych z gminnej imprezy konkursowej "Tradycje Stołu Wielkanocnego"; III - IV - 2012,
"Kwiaty - bibułkarstwo", sztuka bibułkarstwa; IV - 2012,
"Ludwik Konior, animator kultury i działacz społeczny 1925 - 2001"; V - 2012,
"Igłą malowane", rękodzieło artystyczne, obrazy haftowane autorstwa M.N. Martyniak; VI - 2012
"Rękodzieło artystyczne", sztuka szydełkowania, Janina Łach; VII - 2012,
"Z dziejów turystyki w okolicach Międzybrodzia", Grzegorz Maślanko; VIII - IX - 2012,
"Rękodzieło artystyczne", sztuka szydełkowania, Irena Wawak; X - XI - 2012,
"Gmina Czernichów w obiektywie", Wiesława Malczewska, Wioletta Kadłubicka; I - II - 2013
"Wielkanocne ozdoby", prace młodzieży ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Międzybrodziu Bialskim; III - IV - 2013
"Paweł Steller - wybitny sląski artysta plastyk związany z Międzybrodziem", Grzegorz Maślanko; V - VII - 2013
"Międzybrodzie Bialskie w pocztówce", Wiesława Malczewska; VIII - IX - 2013
"Biżuteria" wykonana przez Młodzieżowe Koło Rękodzieła, pod kier. Natalii Tomaszek; VIII - IX - 2013
"Międzybrodzie w okresie międzywojennym", Grzegorz Maślanko; X - XI - 2013
"Boże Narodzenie w twórczości dzieci i młodzieży Zespołu Szkół w Międzybrodziu Bialskim"; XII - 2013/ II - 2014
"Nowa Huta - miasto walki i pracy". Wystawa przygotowana przez IPN Katowice; II - III - 2014
"Kwiaty rozkwitające w dłoniach - Bibułkarstwo wczoraj i dziś", Katarzyna Panczykowska; V - VII - 2014
"Międzybrodzie przed II wojną światową" - materiały TMM; VIII - IX - 2014
"Rozkwitające Międzybrodzie" ; 2015
"Stare domy opowiadają swoją historię" - wystawa pokonkursowa; 2016
"BŁĘKITNY GENERAŁ" - wystawa z okazji 85 rocznicy pobytu gen. Józefa Hallera w Międzybrodziu; Grzegorz Maślanko; IX - XI - 2017
"Militaria ze zbiorów Ryszarda Pawłowskiego" - z okazji 1 rocznicy śmierci członka TMM, pasjonata militariów, VII -XII - 2018


Ad. 3 Działania w temacie trzeciego kręgu mają różnorodną formę realizacji, np.: fundowanie tablic pamiątkowych dla bohaterów wojny lub wydarzeń historycznych, gromadzenie zbiorów: zapisu nutowego pieśni, wierszy, nagrań magnetofonowych. Najważniejszym wyznacznikiem przesłania „Ocalić od zapomnienia” jest Izba Regionalna z bogactwem archiwalnych dokumentów oraz starych przedmiotów codziennego użytku.

Przykłady:
Obelisk – w 60 rocznicę pobytu gen. Hallera w Międzybrodziu.
Tablica pamiątkowa na ścianie Kościoła p.w. św. Marii Magdaleny w Międzybrodziu, poświęcona bohaterom wojny.
Tablica pamiątkowa (wmurowana na ścianie muszli koncertowej) upamiętniająca obchody 450-lecia Międzybrodzia.
Zbiory pieśni „Z repertuaru Zespołu Pieśni „Międzybrodzianka”, utrwalone w zapisie nutowym w opracowaniu Wiesławy Malczewskiej, Marii Waluś, przy współpracy z Ludwikiem Koniorem, Kazimierzem Walusiem i opracowaniu graficznym Janiny Piznal.
Tomik „Wiersze i wierszyki o Międzybrodziu” zebrane i opracowane przez Wiesławę Malczewską, w opracowaniu graficznym Janiny Piznal.
Nagrania magnetofonowe ze wspomnień Ludwika Koniora zrealizowane przez Wiesławę Malczewską.
Izba Regionalna, założona w 2008 r., skarbnica wiedzy o minionych czasach w dokumentach i eksponatach.


Ad. 4 Czwarty punkt działania, to współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi na terenie gminy, województwa, kraju. Nawiązywanie kontaktów partnerskich z gminami, stowarzyszeniami, instytucjami kultury, a także uczestnictwo w kongresach, sejmikach, zjazdach, konferencjach, uroczystościach lokalnych.

Współpraca z samorządami, podmiotami prawnymi, grupami

Gmina Czernichów – Urząd Gminy z siedzibą w Tresnej
Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Gminie Czernichów
Ochotnicza Straż Pożarna w Międzybrodziu Bialskim
Orkiestra Dęta OSP w Międzybrodziu Bialskim
Gminne Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w Międzybrodziu Bialskim
Koło Gospodyń Wiejskich w Międzybrodziu Bialskim
Chór „Międzybrodzianka”
Polski Związek Pszczelarski
Polski Związek Filatelistów
Nawiązane kontakty z:
Towarzystwem Miłośników Ziemi Żywieckiej w Żywcu
Towarzystwem Miłośników Ziemi Żywieckiej Oddział w Porąbce
Towarzystwem Przyjaciół Porąbki
Towarzystwem Miłośników i Ochrony Zabytków w Kozach
Towarzystwem Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej
Towarzystwem Przyjaciół Czechowic – Dziedzic
Ruch Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie - Towarzystwo Miłośników Międzybrodzia wchodzi w skład tej organizacji,
w latach 1998 – 2002 ,Wiesława Malczewska była członkiem Rady Krajowej Regionalnych Towarzystw Kultury.


Uczestniczenie członków TMM w:

Kongresach Regionalnych Towarzystw Kultury w Radomiu, Wrocławiu, Gorzowie Wlkp., Kielcach.
Konferencjach Regionalnych Towarzystw Kultury w Żywcu, Bochni, Racławicach, Krakowie, Wiśle, Szczecinie, Czechowicach - Dziedzicach, Kozach, Buczkowicach, Porąbce.
Sejmikach wojewódzkich w Bielsku – Białej, Tarnowskich Górach
Zjeździe Absolwentów Wyższych Uczelni w Międzybrodziu Bialskim
Powiatowym Zjeździe Towarzystw Regionalnych w Porąbce 2014
Jubileuszu 15-lecia Towarzystwa Przyjaciół Porąbki 2014
XV „Dzień Sokoła” - organizator: PTG "Sokół" w Gminie Czernichów, 2017

"Przeżyjmy to jeszcze raz" - Przedstawienie teatralne dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Międzybrodziu Bialskim, 2018
Dodano: 04-06-2020

Zarząd

Towarzystwo Miłośników Międzybrodzia liczy 52 członków będących mieszkańcami Międzybrodzia bądź wywodzących się z niego. Posiedzenia Zarządu odbywają się raz w miesiącu (pierwszy czwartek miesiąca) a Zjazdy Walne raz w roku.

W skład Zarządu TMM do 2010 r. wchodzili:

1) Prezes - Mieczysław Czulak
2) Wiceprezes - dr Wiesława Malczewska
3) Sekretarz - Lucyna Rokita
4) Skarbnik - Czesław Zontek
5) Członek - Stanisława Myśliwiec
6) Członek - Edward Zątek
7) Członek - Adam Kołek

W skład Zarządu TMM od 23 października 2010 r. wchodzili:

1) Prezes dr Wiesława Malczewska
2) Wiceprezes - Roman Rokita
3) Sekretarz - Lucyna Rokita
4) Skarbnik - Anna Kierczak
5) Członek - Danuta Sikor
6) Członek - Irena Wawak
7) Członek - Kazimierz Waluś

W skład Zarządu TMM od 16 kwietnia 2016 r. wchodzą:

1) Prezes - Małgorzata Waluś
2) Wiceprezes - Roman Rokita
3) Sekretarz - Lucyna Rokita
4) Skarbnik - Anna Kierczak
5) Członek - Danuta Sikor
6) Członek - Irena Wawak
7) Członek - Kazimierz Waluś

Raport z działalności Zarządu Towarzystwa Miłośników Międzybrodzia od października 2010 r. (skrót).

Towarzystwo w ubiegłym roku liczyło 42 członków obecnie 47 w tym 1 członek zbiorowy - Wspólnota Leśna "Żarnówka", która wspiera finansowo budżet towarzystwa na działalność kulturalną.
Zarząd TMM na każdych posiedzeniach planował działania poszczególnych członków i opiniował kolejne etapy realizacji. Nowością w realizacji działalności statutowej było wprowadzenie sekcji tematycznych: historycznej, wydawniczej, artystycznej, gospodarczej, Koła Młodych Regionalistów, opieki nad zabytkowym cmentarzem w Międzybrodziu Bialskim z 1872 roku. Pomysł utworzenia sekcji wypłynął od młodych członków TMM czujących potrzebę włączenia się do pracy wspólnie z Zarządem z myślą o przyszłości podtrzymywania tradycji przodków "Małej Ojczyzny". Zaangażowanie Towarzystwa na rzecz polityki lokalnej i regionalizmu doceniły władze lokalne, służąc współpracą i finansową pomocą w realizacji zamierzonych celów.
Utworzona w 2008 r. Izba Regionalna okazała się dobrym magnesem przyciągającym turystów, nazwana skarbnicą minionych czasów, stała się produktem turystycznym gminy. Sądząc po ilości zwiedzających, frekwencja wzrosła o czym świadczą wpisy w Księdze Pamiątkowej. W ciągu 3 lat odwiedziło ją 1200 gości. Dla bezpieczeństwa przed włamaniem gmina sfinansowała alarm. Dzięki zwiedzającym Towarzystwo również zyskało na popularności.

Kluczową postacią, kierującą zespołem zdeklarowanych członków Towarzystwa, była ś.p. dr Wiesława Malczewska, pełniła funkcję prezesa przez okres trzech lat, a także rolę doradcy i opiekuna nowo powstałych sekcji: wspierała, doradzała w kwestiach projektów, czuwała nad całokształtem pracy poszczególnych sekcji.
- Zajmowała się tematyką związaną z promocją turystyki naszej gminy uczestnicząc w konferencjach, m.in. w Żywcu "Poprawa jakości i dostępności informacji turystycznej na terenie powiatów: bielskiego i żywieckiego",
- Udzieliła dwóch wywiadów do "Kroniki Beskidzkiej" i "Super Expresu" na temat wyburzonego baraku pod Kotelnicą, budowanego przez więźniów oświęcimskich,
- Napisała projekt na konkurs grantowy DZIAŁAJ LOKALNIE VII, ogłoszony przez Żywiecką Fundację Rozwoju, zatytułowany "Twoje miejsce na sztukę" /dotyczył adaptacji jednej ściany w Izbie Regionalnej na cele wystawiennicze/, projekt znalazł się w rezerwie,
- Pełniła obowiązki przewodnika po Izbie Regionalnej dla TV Katowice, TV Kablowej z Bielska - Białej, pracowników AGH z Krakowa, trzech grup uczestników ogólnopolskiej konferencji w Międzybrodziu Żywieckim promującej walory turystyczne Gminy Czernichów oraz wycieczek szkolnych i turystów indywidualnych,
- W oparciu o trzy wywiady przeprowadzone przed laty z sołtysem Ludwikiem Koniorem zgromadziła ciekawy materiał źródłowy, na podstawie którego przygotowała publikację do druku p.t.: "Obrazki z życia mieszkańców Międzybrodzia w opowieściach sołtysa Ludwika Koniora" /wydanie publikacji w całości sfinansował Urząd Gminy/,
- Opracowała wspólnie z W. Kadłubicką publikację "Regionalne tradycje kulinarne Wielkanocnego Stołu w przepisach Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Czernichów",
- Uczestniczyła w wielu uroczystościach organizowanych przez gminę i organizacje lokalne, regionalne, ogólnopolskie.
Z wielkim bólem serca pożegnaliśmy Ją na zawsze w lutym 2015r.

Rezultaty pracy wiceprezesa Zarządu Romana Rokity przedstawiają się następująco:
- Zaprojektował i zrealizował w Izbie Regionalnej tablicę pamięci Mieczysława Czulaka,
- Zarejestrował nowo wybrany Zarząd w Sądzie /KRS/
- Reprezentował Towarzystwo na wielu okolicznych uroczystościach,
- Uczestniczył w otwarciu wystawy IPN-nu w Centrum Kultury w Międzybrodziu Bialskim i służył pomocą prowadząc spotkanie kombatantów z całej gminy z okazji 70 rocznicy wysiedleń na Żywiecczyźnie,
- Rozpropagował w Szkole w Międzybrodziu Żywieckim konkurs literacki ogłoszony przez Towarzystwo, p.t.: "Dzieje mojej rodziny",
- Doradzał przy projekcie do konkursu grantowego: DZIAŁAJ LOKALNIE VII, gotową dokumentację złożył osobiście w Żywieckiej Fundacji Rozwoju,
- Współpracował nad projektem przestrzeni wystawowej w Izbie Regionalnej,
- Służył pomocą w załatwianiu spraw organizacyjnych, używając własnego samochodu.

Pełniąca funkcję sekretarza Zarządu Lucyna Rokita protokołowała każde z posiedzeń Zarządu,
- Przygotowała obszerny życiorys Mieczysława Czulaka, który oprawiony w antyramę wisi na ścianie w Izbie Regionalnej,
- Objęła patronat nad sekcją "Koło Młodych Regionalistów",
- Opracowała regulamin konkursu literackiego "Dzieje mojej rodziny", dołożyła starań by go ogłoszono na stronie internetowej Urzędu Gminy, rozpropagowała swój pomysł wśród młodzieży szkolnej i służyła fachową pomocą,
- Brała udział w modernizowaniu Izby Regionalnej, w której także prowadziła z młodzieżą lekcję historii, ponadto w wyjątkowych sytuacjach pełniła w Izbie dyżury,
- Reprezentowała Towarzystwo na spotkaniu z Janem Gąsiorkiem folklorystą, twórcą książki zatytułowanej "Tańce Dolańskie i Laskie na Żywiecczyźnie",
- Pomagała przy opracowywaniu projektu do konkursu grantowego: DZIAŁAJ LOKALNIE VII,
- Zorganizowała muzyczną oprawę w części artystycznej Walnego Zebrania,
- Wypełniała i wysyłała zaproszenia na spotkania, pilotując czy doszły do adresata,
- Na Walnym Zebraniu 19 listopada 2011 r. została przez Radnego Sejmiku Województwa Śląskiego prof. Karola Węglarzy udekorowana Srebrną "Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego".

Praca skarbnika Anny Kierczak polegała na prowadzeniu dokumentacji finansowej Towarzystwa,
- Przeprowadziła inwentaryzację pocztówek wydanych przez TMM,
- Zajęła się kolportażem widokówek i kart pocztowych,
- Zamawiała dla potrzeb Towarzystwa i dostarczała na miejsce przeznaczenia wiązanki kwiatów i znicze,
- Reprezentowała Towarzystwo na uroczystościach innych organizacji.

Członek Zarządu Stanisława Myśliwiec jako opiekun sekcji gospodarczej przygotowała na Walne Zebranie stoły z poczęstunkiem.

Opiekun sekcji historycznej, członek Zarządu Kazimierz Waluś pełnił rolę:
- przewodnika po Izbie Regionalnej,
- konserwatora zbiorów,
- Rozpoczął fotograficzny rejestr eksponatów,
- Zinwentaryzował wydawnictwa TMM i zajął się rozprowadzaniem książek,
- Zaproponował zasadzenie tui wokół obelisku gen. Józefa Hallera i złożył w tej sprawie stosowny wniosek do Urzędu Gminy,
- Przygotował w dużej części materiał na kolejną wystawę w Izbie p.t.: "Zapora wodna na Sole i jezioro Międzybrodzkie",
- Na Walnym Zebraniu 19 listopada 2011 r. został przez Radnego Sejmiku Województwa Śląskiego prof.Karola Węglarzy udekorowany Złotą "Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego".

Danuta Sikor, członkini Zarządu przyjęła obowiązki patronatu nad sekcją wydawniczą,
- Została upoważniona przez informatyka Urzędu Gminy Czernichów do wprowadzania na stronę internetową Urzędu Gminy informacji o działalności TMM i Izby Regionalnej,
- Zredagowała obszerny materiał o 25 - leciu Towarzystwa Miłośników Międzybrodzia, sporządziła szczegółową notatkę
o Izbie Regionalnej i wprowadziła w/w teksty na stronę internetową Urzędu Gminy,
- Wystosowała pismo do Urzędu Gminy w sprawie umieszczenia znaku informacyjnego o treści: "Do obelisku gen. Józefa Hallera" i zadanie to w ciągu 4 miesięcy zrealizowano,
- Przygotowała i wysłała do Wójta Gminy zbiór dokumentów niezbędnych do podjęcia przez urząd procedury w sprawie nadania pośmiertnie tytułu "Honorowego Obywatela Gminy Czernichów" Mieczysławowi Czulakowi,
- Włączyła się do pracy nad projektem grantowym DZIAŁAJ LOKALNIE VII, dopracowała szczegółowo temat w kwestii wyboru stelaży, firmy, ceny zakupu, itd.,
- Zaprojektowała tablicę informacyjną o Izbie Regionalnej i znalazła firmę, która nieodpłatnie ją wykonała,
- Zaprojektowała antyramy do starych fotografii z Międzybrodzia,
- Opracowała projekt papeterii zatytułowany: "Pozdrowienia z Międzybrodzia Bialskiego, Międzybrodzia Żywieckiego, Czernichowa, Tresnej",
- Uzupełniła i prowadzi obecnie na bieżąco Kronikę TMM,
- Reprezentowała Towarzystwo na wielu uroczystościach w gminie,
- Na Walnym Zebraniu 19 listopada 2011 r. została uhonorowana przez TMM medalem: "Zasłużony dla Kultury Ludowej".


Postscriptum

Wychodząc naprzeciw wszystkim zainteresowanym działalnością Towarzystwa Miłośników Międzybrodzia, zapraszamy serdecznie do współpracy z Zarządem na rzecz pięknej idei: "Ocalić od zapomnienia" /lokalnego folkloru, umiłowania i pielęgnowania tradycji, kultury, języka/, opartej na poczuciu więzi społecznej, wspólnoty kulturowej.*


Dodano: 04-06-2020
Dodano: 04-06-2020

Dane Stowarzyszenia Eko-Europejskie Stowarzyszenie Miłośników Regionu Podbeskidzia „KULTURA KRAJOBRAZU” w Czernichowie

KRS: 0000382934
NIP: 5532498658
Regon: 241976480konto bankowe Bank Spółdzielczy w Żywcu:
58 8137 0009 0031 4572 2000 0010.

adres siedziby:
34-311 Czernichów, ul.Kościelna 15

kontakt:
tel/fax: 33 8661297
kom. 606-652-842, 692-207-765.
biuro@kulturakrajobrazu.org.pl

www.kulturakrajobrazu.org.pl


ZARZĄD STOWARZYSZENIA:

Prezes - Monika Prochot-Malczewska
Wiceprezes - Krzysztof Bogdanowski
Skarbnik - Lucyna Drewniak

Członek Zarządu - Regina Kupczak
Członek Zarządu - Sławomir Malczewski


KOMISJA REWIZYJNA:

Beata Białka
Józef Łatanik
Paweł Gowin
Dodano: 04-06-2020

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów

Integruje środowisko ludzi dojrzałych: emerytów i rencistów. Skupia tych ludzi, którzy po zakończeniu aktywności zawodowej czynnie uczestniczą w życiu społeczności lokalnej.
Dodano: 04-06-2020

Koło Pszczelarzy Międzybrodzie - Czernichów

Koło Pszczelarzy Międzybrodzie Bialskie - Czernichów w swoich szeregach skupia pszczelarzy z czterech sołectw, które to miejscowości należą do Gminy Czernichów, w powiecie żywieckim. Miejscowości te położone są w przepięknych okolicach przełomu rzeki Soły w Beskidzie Małym..
Dodano: 04-06-2020

Klub Modelarstwa Lotniczego Żar w Międzybrodziu Żywieckim

Do modelarni uczęszczają zarówno uczniowie szkoły podstawowej jak również osoby dorosłe. Klub ŻAR organizuje wystawy, konkursy, pokazy oraz prowadzi zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu budowy samolotów itp.

W klubie już od ponad 30 lat mogą rozwijać swoje zainteresowania fani modelarstwa lotniczego w różnym wieku.
Dodano: 04-06-2020

Stowarzyszenie do Współpracy Międzynarodowej SOŁA

Celem Stowarzyszenia Soła jest podjęcie szeroko rozumianej współpracy z mieszkańcami innych gmin w kraju i za granicą.

www.sola.org.pl
Dodano: 04-06-2020

Koła Gospodyń Wiejskich

Gmina Czernichów posiada cztery prężnie działające Koła Gospodyń Wiejskich.

W Gminie Czernichów działają od lat, krzewią tradycję i kulturę na terenie gminy i powiatu.
Dodano: 04-06-2020

Informacje ogólne o Towarzystwie Miłośników Międzybrodzia

Towarzystwo Miłośników Międzybrodzia powstało 7 lipca 1985 roku z inicjatywy Mieczysława Czulaka (ur. 1941 r., zm. 2010 r.), znanego dużo wcześniej mieszkańcom wsi ze swej pasji społecznikowskiej na rzecz rozwoju kultury regionalnej Beskidu Małego. Urokliwe Międzybrodzie fascynowało od wieków pokolenia mieszkańców i turystów, dlatego pomysł utworzenia organizacji TMM wynikał z potrzeby ocalenia od zapomnienia historii tego wyjątkowego zakątka. Zadania statutowe Towarzystwa to działania na rzecz społeczności lokalnej w celu krzewienia elementów kulturowych wzmacniających jej tożsamość. Aktywność członków TMM polega na uczestnictwie w procesie zachowania trwałej identyfikacji społeczności z regionalną specyfiką kulturową, konkretnymi zwyczajami i obyczajami, tradycją oraz gwarą. TMM jest członkiem Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Siedzibą TMM jest od 1991 roku lokal w budynku Centrum Kultury (dawna remiza OSP), ul. Brodek 2.

Towarzystwo Miłośników Międzybrodzia
ul. Brodek 2
34 – 312 Międzybrodzie Bialskie

tel. 33866 18 68
Regon 072912015
KRS 0000114050


Prezes TMM
Małgorzata Waluś


Wiceprezes TMM
mgr Roman Rokita
e-mail rokitar@op.pl


Członek Zarządu
mgr Danuta Sikor
odpowiedzialna za materiały o TMM
zamieszczone w serwisie internetowym Gminy

e-mail danuta.sikor@gmail.com
Dodano: 04-06-2020