26 maja 2020,imieniny Filipa, Pauliny

Komunikaty

Sytuacja epidemiologiczna na terenie Gminy Czernichów

Aktualna sytuacja epidemiologiczna na terenie Gminy Czernichów (stan na 25 maja 2020 r.) na podstawie danych z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żywcu wygląda następująco:

 • kwarantanną domową na terenie gminy objętych jest 58 osób,
 • nadzorowi epidemiologicznemu podlega 8 osób,
 • 64 osoby są hospitalizowane z powodu podejrzenia zakażenia koronawirusem,
 • u 102 osób stwierdzono wynik dodatni zakażenia,
 • 14 osób zmarło,
 • 10 osób ozdrowiało (z czego 4 w ostatniej dobie).

Apeluję o jeszcze większą ostrożność i sumienne przestrzeganie ograniczeń, zakazów i nakazów. Tylko pozostanie w domach może ustrzec nas przed rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 na terenie Gminie Czernichów.

Barbara Kos-Harat
Wójt Gminy Czernichów
Dodano: 26-05-2020

Została zakończona akcja ewakuacji Ośrodka Opieki Długoterminowej Ad-Finem w Czernichowie

Szanowni Mieszkańcy, w dniach 16 i 17 maja 2020 r. została zakończona akcja ewakuacji Ośrodka Opieki Długoterminowej „Ad-Finem” w Czernichowie. Pragnę gorąco podziękować wszystkim, którzy zaangażowali się w pomoc na rzecz pensjonariuszy i pracowników placówki w jakże ciężkim okresie między 13 kwietnia a 17 maja 2020 r.

Serdeczne podziękowania kieruję do:

 • Firmy „Beskid Media Sp. z o.o.”,
 • Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Czernichowie,
 • Inicjatora zbiórki na zrzutka.pl Pana Tomasza Opali wraz z darczyńcami,
 • Inicjatywy Społecznej „Szyjemy Maseczki Bielsko – Biała”,
 • Inicjatywy Społecznej „Szyjemy Maseczki dla Szpitala Powiatowego w Żywcu” koordynowanej przez p. Urszulę Drzewiecką,
 • LKS Magórka,
 • OSP Stryszawa,
 • Ośrodka „Nad Wodospadem” w Międzybrodziu Bialskim,
 • Pani Barbary Furtak „Zajazd Na Zaporze” w Tresnej,
 • Pań: Joanny Brzezickiej, Lidii Fabia, Małgorzaty Pszczółki, Danuty Kos, Gabrieli Kołek, Wioletty Waluś, Aleksandry Waluś, Agnieszki Kliś, Joanny Dudek, Haliny Kliś, Bogumiły Wojtanek, Joanny Wojtanek, Doroty Grabskiej ,Wioletty Jankowskiej-Pantoł, Reginy Kupczak, Jadwigi Dudek, Wioletty Łatanik, Iwony Biernatek,
 • Pań: Mileny Mysiak i Edyty Pastor,
 • Panów: Pawła Górnego, Pawła Klisia, Pawła Łatanika, Krzysztofa Stwory, Tadeusza Koniora, Mateusza Fabia, Rafała Dudek, Zdzisława Kliś,
 • Pana Adama Klisia,
 • Pana Jacka Prochota – właściciela tartaku w Czernichowie,
 • Pana Jakuba Klisia – Dyrektora PGE Energia Odnawialna S.A. Oddział ZEW Porąbka – Żar,
 • Pana Jana Wisły - Prezesa OSP Czernichów – Tresna,
 • Pana Janusza Pireckiego,
 • Pana Marka Kąkol – właściciela pizzerii La Sorpresa w Żywcu,
 • Pana Michała Żurka z firmy Joshua Tree Polska,
 • Pana Roberta Klisia - Prezesa OSP Międzybrodzie Żywieckie,
 • Pana Stefana Urbańczyka – ratownika medycznego Bielskiego Pogotowia Ratunkowego,
 • Pana Wojciecha Łatanika - Naczelnika OSP Czernichów – Tresna,
 • Panów: Zbigniewa Kotrysa, Jacka Stwory, Stanisława Maruszczaka,
 • Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Gminie Czernichów,
 • pracowników Szkoły Podstawowej w Czernichowie,
 • Spółdzielni Socjalnej „Człowiek Na Górze”,
 • Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu,
 • Ratowników Pogotowia Ratunkowego w Bielsku-Białej,
 • Stowarzyszenia „Bajeczne Beskidy”,
 • Szlachetnej Paczki Czernichów i okolice,
 • Towarzystwa Miłośników Międzybrodzia,
 • Urzędu Gminy Porąbka,
 • Zarządu PGE Energia Odnawialna S.A. z siedzibą w Warszawie,
 • Zespołu wsparcia pod kierownictwem lekarza Jacka Dutkiewicza oraz Piotra Nowaka - ratowników Grupy Beskidzkiej GOPR w składzie: Ratownicy GOPR BESKIDY, 13 Śląska Brygada 133 Batalion Wojsk Obrony Terytorialnej z Cieszyna, 5 Tarnogórski Pułk Chemiczny im. Gen. Broni L. Berbeckiego Tarnowskie Góry, Państwowa Straż Pożarna z Żywca, Policja, Wolontariusze: Ratownicy Medyczni i Pielęgniarki, Duchowni z Krakowa - klerycy i księża z Zakonu Saletynów oraz bracia z Zakonu Kapucynów, obsługa wymazobusów z Pogotowia w Bielsku-Białej, Żywcu oraz Wojsk Obrony Terytorialnej,18 Bielski Batalion Powietrznodesantowy w Bielsku – Białej,
 • Zintegrowanej Służby Ratowniczej.

Dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się ratowania zdrowia i życia mieszkańców naszej gminy i w tych trudnych chwilach wykazali się ogromną solidarnością wobec społeczności lokalnej.

Z wyrazami uznania
Barbara Kos-Harat
Wójt Gminy Czernichów


#dziękujemy
Dodano: 21-05-2020

Gmina Czernichów otrzymała 1500 sztuk maseczek ochronnych

W dniu 13 maja 2020 r., w ramach ogólnopolskiej akcji #ResportSprawiedliwościPomaga, zainicjowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości, decyzją Pana Ministra Michała Wójcika Gmina Czernichów otrzymała 1500 sztuk maseczek ochronnych powstałych w Zakładzie Karnym w Trzebini oraz Areszcie Śledczym w Ostrowie Wielkopolskim. Maseczki zostaną przekazane placówkom oświatowym: dla przedszkoli oraz szkół na terenie Gminy Czernichów. Za okazaną pomoc serdecznie dziękuję.

Barbara Kos – Harat
Wójt Gminy Czernichów
Dodano: 21-05-2020

Ważna informacja dotycząca przebudowy DW 948

W związku z otrzymanym przez mieszkańców Gminy Czernichów zawiadomieniem o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej dot. przebudowy DW 948 na odcinku od DK 52 do DW 946 wyjaśniamy, że zawiadomienie służy poinformowaniu zainteresowanych właścicieli posesji znajdujących się na wykazie nieruchomości przejętych pod drogę, o fakcie wydania w/w decyzji oraz o prawie właścicieli do wglądu w jej treść i prawa do odwołania się od niej. W odpowiedzi na zawiadomienie należy postępować zgodnie z opisem poniżej.

KROK 1: Odnaleźć swoją działkę na wykazie działek wymienionych w zawiadomieniu.
KROK 2: Skontaktować się z Wydziałem Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, pok. 524 tel. (032) 207 75 24 w godz. 9.00 - 14.00 w celu uzyskania informacji nt. możliwości zapoznania się z treścią indywidualnej decyzji dotyczącej swojej działki – dowiemy się z niej o zakresie zajęcia gruntu oraz wysokości odszkodowania (można wykonywać fotokopie).
KROK 3: Po zapoznaniu się z treścią decyzji:

OPCJA I: Jeśli nie ma zastrzeżeń co do treści wydanej decyzji (tzn. decyzja nie narusza prawa własności i właściciel jest zdecydowany zaakceptować przekazanie nieruchomości za odszkodowaniem wskazanym w decyzji) można:
- wysłać pisemne oświadczenie o wydaniu nieruchomości w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia (przy uwzględnieniu treści pouczenia dot. COVID-19) na adres: Zarząd Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice oraz jednocześnie powiadomić Wydział Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice w celu skorzystania z prawa otrzymania dodatkowych 5% wysokości odszkodowania za nieruchomość przejętą pod drogę (nie jest to obowiązkowe).
Niepodjęcie żadnych czynności sprawi, że decyzja pozostaje w mocy i odszkodowanie zostanie wypłacone zgodnie z treścią decyzji.
OPCJA II: Jeśli są zastrzeżenia co do treści wydanej decyzji (np. decyzja narusza prawo własności, właściciel nie zgadza się na przekazanie nieruchomości za odszkodowaniem wskazanym w decyzji) można:
odwołać się od decyzji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia (przy uwzględnieniu treści pouczenia dot. COVID-19) – po ewentualnej konsultacji z radcą prawnym.

UWAGA! Jeśli nie odpowiemy na zawiadomienie i nie zapoznamy się z treścią wydanej decyzji, działki ujęte w decyzji zostaną przejęte pod drogę po bezskutecznym upływie terminu na złożenie odwołania. Wówczas decyzja stanie się ostateczna i prawomocna. Ewentualne odszkodowanie za przejęty teren zostanie wypłacone w wysokości określonej w decyzji.

ZE WZGLĘDU NA KRÓTKI OKRES CZASU NA PRZEKAZANIE NIERUCHOMOŚCI LUB ZŁOŻENIE ODWOŁANIA ZALECA SIĘ NIEZWŁOCZNE PODJĘCIE DZIAŁAŃ OPISANYCH POWYŻEJ.

UWAGA!!
W celu sprawniejszego wyszukania swoich działek poniżej podajemy link do edytowalnej wersji Obwieszczenia Wojewody Śląskiego, zawierającego wykaz wszystkich działek objętych decyzją o zezwoleniu na realizację przebudowy DW 948 (dokument z 6 marca 2020).

http://bip.katowice.uw.gov.pl/main/szukaj/wszedzie/IFXIII.7820.11.2019.html
Dodano: 20-05-2020
Dodano: 19-05-2020

Gminna Biblioteka Publiczna w Czernichowie wraz z filiami wznawiają swoją działalność

Z dniem 11.05.2020 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Czernichowie wraz z filiami wznawiają swoją działalność z zachowaniem odpowiednich procedur dotyczących funkcjonowania biblioteki w czasie epidemii, po zniesieniu zakazu działalności bibliotecznej. Mając na uwadze bezpieczeństwo pracowników i użytkowników bibliotek, oraz ze względu na obowiązek przeprowadzenia 14 dniowej kwarantanny zwracanych zbiorów, biblioteki będą dostępne dla czytelników w nowych godzinach.

Gminna Biblioteka Publiczna w Czernichowie
Poniedziałek 9:00 – 15:00
Wtorek 9:00 – 15:00
Środa 9:00 – 16:00
Czwartek 9:00 – 15:00
Piątek 9:00 – 14:00

Filia w Międzybrodziu Bialskim
Poniedziałek 8:00 – 13:00
Wtorek 8:00 – 13:00
Środa 12:00 – 16:00
Czwartek 12:00 – 16:00
Piątek 12:00 – 16:00

Filia w Międzybrodziu Żywieckim
Poniedziałek 9:00 – 15:00
Wtorek 9:00 – 15:00
Środa 9:00 – 15:00
Czwartek 9:00 – 15:00
Piątek 9:00 – 16:00
Dodano: 14-05-2020

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia

W załączeniu do pobrania orzeczenia Państwowgo Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu o jakości wody.
Dodano: 11-05-2020

PSZOK w Porąbce czynny w niedzielę dla mieszkańców z domków letniskowych

W związku z rosnącą ilością odpadów z domków letniskowych oraz coraz częściej pojawiającymi się dzikimi wysypiskami, Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w Porąbce przy ul. Bażanciej b/n zostanie otwarty w okresie letnim począwszy od 10.05.2020r. w każdą niedzielę w godzinach 18.00-20.00. Obsługa PSZOK będzie przyjmowała odpady tylko od mieszkańców z domków letniskowych, którzy potwierdzą miejsce zamieszkania w Gminie Czernichów. Uwaga w niedzielę nie będą przyjmowane odpady budowlane i wielkogabarytowe.
Dodano: 11-05-2020