22 stycznia 2021,imieniny Anastazego, Wincentego

Komunikaty

Gmina Czernichów rozpoczęła realizację czterech projektów skierowanych do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych z terenu gminy

Gmina Czernichów z dniem 01 stycznia 2021r. rozpoczęła realizację czterech projektów skierowanych do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych z terenu gminy. Projekty są realizowane w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernichowie, Szkole Podstawowej nr 1 im. Św. Jana Kantego w Międzybrodziu Bialskim, Szkole Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Międzybrodziu Bialskim, Szkole Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Międzybrodziu Żywieckim.

Celem projektów jest wzrost kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy uczniów i uczennic oraz podniesienie efektywności kształcenia w szkołach poprzez stworzenie w placówkach objętych wsparciem warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu z przedmiotów przyrodniczych i matematyki.

Kto może zostać Uczestnikiem Projektu?
W projekcie mogą uczestniczyć uczniowie klas IV-VIII poszczególnych szkół oraz nauczyciele tych jednostek.

W ramach projektu oferujemy:
Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe uczniów:

 • zajęcia wyrównawcze z matematyki,
 • zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego.

Praca metodą eksperymentu:

 • zajęcia metodą eksperymentu z matematyki,
 • zajęcia metodą eksperymentu z przedmiotów przyrodniczych.

Zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Szkolenia dla nauczycieli.

Okres realizacji projektu: 01.01.2021 do 30.06.2022r.
Dodano: 21-01-2021

Dowóz na szczepienie

Szanowni Mieszkańcy, informuję iż w zakresie organizacji gminnego transportu do punkt szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w Międzybrodziu Bialskim, osoby: niepełnosprawne tj. posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami, lub mieszkańcy, którzy mają obiektywnie i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień, mogą skorzystać z gminnego dowozu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Wystarczy zadzwonić pod numer 33 866 13 25 i podać datę szczepienia. Wówczas postaramy się zabezpieczyć transport do punktu szczepień w Międzybrodziu Bialskim. Chęć skorzystania z transportu gminnego można także zgłosić w punkcie szczepień w Międzybrodziu Bialskim podczas zapisu na szczepienie – lista osób zadeklarowanych do przewozu zostanie przekazana do tut. urzędu.
Dodano: 18-01-2021

Informacje i ustalenia dot. szczepień na COVID-19 na terenie Gminy Czernichów

Szanowni Mieszkańcy,

Przedstawiam Państwu najważniejsze informacje i ustalenia dot. szczepień na COVID-19 na terenie Gminy Czernichów. Udostępniam również formularz, który musi wypełnić każda osoba przystępująca do szczepienia oraz zaktualizowaną informację dr Tomasza Kawy dot. szczepień w naszej gminie. Życzę dużo zdrowia.

Wójt Gminy Czernichów
Barbara Kos-Harat
Dodano: 14-01-2021

Harmonogram odbioru odpadów na 2021 rok

Na stronie internetowej BIP jest do pobrania harmonogram odbioru odpadów na 2021 rok - https://www.czernichow.finn.pl/bipkod/25661496
Dodano: 07-01-2021

W styczniu finał dwóch naborów wniosków z PROW 2014-2020

Przedsiębiorcy, którzy chcą rozwijać świadczenie usług dla rolnictwa, oraz rolnicy planujący inwestycje chroniące ich gospodarstwa przed suszą powinni pamiętać, że w styczniu w ARiMR kończą się nabory wniosków o wsparcie finansowe dla tych przedsięwzięć.
Dodano: 07-01-2021

AKCJA ZIMA 2020/2021

DROGI GMINNE
Urząd Gminy Czernichów informuje, że w sezonie zimowym 2020/2021 akcja zimowego utrzymania dróg gminnych prowadzona jest od dnia 30.10.2020 do 30.04.2021r. Telefony kontaktowe do Urzędu Gminy Czernichów w sprawie odśnieżania dróg gminnych:

 • tel. 33 860 93 34, 33 866 13 25 (w godz. 7.30 – 15.30)
 • tel. 795 548 392 (w godz. 15.30 – 7.30)

DROGI POWIATOWE
Jednocześnie przypominamy, że za drogi i chodniki powiatowe na terenie gminy Czernichów czyli:

 1. ulice Bielska oraz Żarnówki w Międzybrodziu Bialskim
 2. ulica Beskidzka w Międzybrodziu Żywieckim
 3. ulica Roztoki w Czernichowie
 4. ulica Nad Jeziorem w Tresnej

odpowiada Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu który w ramach prowadzonej Akcji Zima przyjmuje zgłoszenia pod numerami telefonów:

 • 33 862-05-72 tel. (w godz. 6.45 – 14.45)
 • 33 862-05-73 tel/fax
 • 664 433 352 (w godz. 14.45 – 6.45)

DROGA WOJEWÓDZKA
Za zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej numer 948 przebiegającej przez Tresną, Czernichów, Międzybrodzie Bialskie oraz chodnik, odpowiedzialny jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach który przyjmuje zgłoszenia pod numerami:

 • Koordynator tel. 797 603 383
 • Wykonawca tel. 500 106 270

CHODNIKI DLA PIESZYCH
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.) za odśnieżanie i odladzanie chodników odpowiada właściciel nieruchomości wzdłuż której chodnik jest położony. Jednocześnie informujemy, że chodniki będzie odśnieżać spółka komunalna Eco Team Service Sp. z o.o., ale w pierwszej kolejności te położone wzdłuż obiektów gminnych, zwłaszcza szkół.

info: Paweł Płonka
Dodano: 22-12-2020